Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

06. Nail It Indoor

Ultra Board (spikad) / Classic Board (skruvad)

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
NI02UA E NI 600 70/70 -/UA M0 3400 95 EI30 30 /
NI03UA E NI 600 95/95 -/UA M0 4600 120 EI30 30 /
NI06UA E NI 600 70/70 -/UAA M0 3600 108 EI60 30 /
NI07UA E NI 600 95/95 -/UAA M0 4800 133 EI60 30 /
NI10U E NI 600 70/70 U/U M0 4300 95 EI30 35 /
NI11U E NI 600 95/95 U/U M0 5600 120 EI30 35 /
NI16UA E NI 600 70/70 U/UA M0 4300 108 EI30 44 /
NI18U E NI 600 70/70 U/U MR 4300 95 EI30 40 /
NI22UA E NI 600 70/70 -/UA M45 3400 95 EI30 35 /
NI23UA E NI 600 95/95 -/UA M45 4600 120 EI30 35 /
NI26UA E NI 600 70/70 -/UAA M45 3600 108 EI60 35 /
NI27UA E NI 600 95/95 -/UAA M45 4800 133 EI60 35 /
NI30U E NI 600 70/70 U/U M45 4300 95 EI30 44 /
NI31U E NI 600 95/95 U/U M45 5600 120 EI30 44 /
NI35U E NI 600 70/70 U/U M70 4300 95 EI30/EI60³ 44 /
NI36U E NI 600 95/95 U/U M95 5600 120 EI30/EI60³ 48 /
NI42UA E NI 600 70/70 AU/UA M0 4600 120 EI60 44 /
NI43UA E NI 600 95/95 AU/UA M0 6600 145 EI60 48 /
NI46U E NI 600 70/70 UU/UU M45 4600 120 EI60 53 /
NI54UA E NI 600 70/70 AU/UA M45 4600 120 EI60 53 /
NI55UA E NI 600 95/95 AU/UA M45 6600 145 EI60 53 /
NI65UA E NI 600 70/70 AU/UA M70 4600 120 EI60 52 /
NI66UA E NI 600 95/95 AU/UA M95 6600 145 EI60 53 /
NI75UA Z NI 600 95/70 AU/UA M90 3400 145 EI60 53 /
NI79UA D NI 600 70/70 AU/UA M140 3400 205 EI60 61 / 53
NI80UA D NI 600 95/95 AU/UA M190 4600 min 255 EI60 65 / 57
NI81UA D NI 600 70/70 AAU/UAA M140 3600 min 230 EI90 65 / 61
NI82UA D NI 600 95/95 AAU/UAA M190 4800 min 280 EI90 65 / 61

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000oC.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.