Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

06. Nail It Indoor

Ultra Board (spikad) / Classic Board (skruvad)

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
NI01U E NI 600 45/45 -/UA M0 2500 70 EI30 30 /
NI02U E NI 600 70/70 -/UA M0 3400 95 EI30 30 /
NI03U E NI 600 95/95 -/UA M0 4600 120 EI30 30 /
NI04U E NI 600 120/120 -/UA M0 5000 (1) 145 EI30 30 /
NI05U E NI 600 45/45 -/UAA M0 2600 83 EI60 30 /
NI06U E NI 600 70/70 -/UAA M0 3600 108 EI60 30 /
NI07U E NI 600 95/95 -/UAA M0 4800 133 EI60 30 /
NI08U E NI 600 120/120 -/UAA M0 5000 158 EI60 30 /
NI09U E NI 600 45/45 U/U M0 2700 70 EI30 30 /
NI10U E NI 600 70/70 U/U M0 4300 95 EI30 35 /
NI11U E NI 600 95/95 U/U M0 5600 120 EI30 35 /
NI12U E NI 600 120/120 U/U M0 6000 (1) 145 EI30 35 /
NI16U E NI 600 70/70 U/UA M0 4300 EI30 44 /
NI18U E NI 600 70/70 U/U MR 4300 95 EI30 40 /
NI21U E NI 600 45/45 -/UA M45 2500 70 EI30 35 /
NI22U E NI 600 70/70 -/UA M45 3400 95 EI30 35 /
NI23U E NI 600 95/95 -/UA M45 4600 120 EI30 35 /
NI24U E NI 600 120/120 -/UA M45 5000 (1) 145 EI30 35 /
NI25U E NI 600 45/45 -/UAA M45 2600 83 EI60 35 /
NI26U E NI 600 70/70 -/UAA M45 3600 108 EI60 35 /
NI27U E NI 600 95/95 -/UAA M45 4800 133 EI60 35 /
NI28U E NI 600 120/120 -/UAA M45 5000 158 EI60 35 /
NI29U E NI 600 45/45 U/U M45 2700 70 EI30 35 /
NI30U E NI 600 70/70 U/U M45 4300 95 EI30 44 /
NI31U E NI 600 95/95 U/U M45 5600 120 EI30 44 /
NI32U E NI 600 120/120 U/U M45 6000 (1) 145 EI30 44 /
NI35U E NI 600 70/70 U/U S70 4300 95 EI60 (3) 44 /
NI36U E NI 600 95/95 U/U M95 5600 120 EI30/EI60 (3) 48 /
NI41U E NI 600 45/45 AU/UA M0 3400 95 EI60 40 /
NI42U E NI 600 70/70 AU/UA M0 4600 120 EI60 44 /
NI43U E NI 600 95/95 AU/UA M0 6600 145 EI60 48 /
NI44U E NI 600 120/120 AU/UA M0 7000 (1) 170 EI60 48 /
NI46U E NI 600 70/70 UU/UU M45 4600 EI60 53 /
NI53U E NI 600 45/45 AU/UA M45 3400 95 EI60 44 /
NI54U E NI 600 70/70 AU/UA M45 4600 120 EI60 53 /
NI55U E NI 600 95/95 AU/UA M45 6600 145 EI60 53 /
NI56U E NI 600 120/120 AU/UA M45 7000 (1) 170 EI60 53 /
NI65U E NI 600 70/70 AU/UA M70 4600 120 EI60 52 /
NI66U E NI 600 95/95 AU/UA M95 6600 145 EI60 53 /
NI67U E NI 600 120/120 AU/UA M95 7000 (1) 170 EI60 53 /
NI75U Z NI 600 95/70 AU/UA M90 3400 145 EI60 53 /
NI76U Z NI 600 120/95 AU/UA M90 4600 170 EI60 53 /
NI77U Z NI 600 120/70 AU/UA M90 3400 170 EI60 53 /
NI78U Z NI 600 145/95 AU/UA M90 4600 195 EI60 57 /
NI79U D NI 600 70/70 AU/UA M140 3400 205 EI60 61 / 53
NI80U D NI 600 95/95 AU/UA M190 4600 min 255 EI60 65 / 57
NI81U D NI 600 70/70 AAU/UAA M140 3600 min 230 EI60 65 / 61
NI82U D NI 600 95/95 AAU/UAA M190 4800 min 280 EI60 65 / 61

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000oC.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.