Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22

E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

06. Nail It System

Ultra Board (spikad) / Classic Board (skruvad)

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
NI02UA E NI 600 70/70 -/UA M0 3400 95 EI30 30 /
NI03UA E NI 600 95/95 -/UA M0 4600 120 EI30 30 /
NI06UA E NI 600 70/70 -/UAA M0 3600 108 EI60 30 /
NI07UA E NI 600 95/95 -/UAA M0 4800 133 EI60 30 /
NI10U E NI 600 70/70 U/U M0 4300 95 EI30 35 /
NI11U E NI 600 95/95 U/U M0 5600 120 EI30 35 /
NI16UA E NI 600 70/70 U/UA M0 4300 108 EI30 44 /
NI18U E NI 600 70/70 U/U MR 4300 95 EI30 40 /
NI22UA E NI 600 70/70 -/UA M45 3400 95 EI30 35 /
NI23UA E NI 600 95/95 -/UA M45 4600 120 EI30 35 /
NI26UA E NI 600 70/70 -/UAA M45 3600 108 EI60 35 /
NI27UA E NI 600 95/95 -/UAA M45 4800 133 EI60 35 /
NI30U E NI 600 70/70 U/U M45 4300 95 EI30 44 /
NI31U E NI 600 95/95 U/U M45 5600 120 EI30 44 /
NI35U E NI 600 70/70 U/U M70 4300 95 EI30/EI60 ³ 44 /
NI36U E NI 600 95/95 U/U M95 5600 120 EI30/EI60 ³ 48 /
NI42UA E NI 600 70/70 AU/UA M0 4600 120 EI60 44 /
NI43UA E NI 600 95/95 AU/UA M0 6600 145 EI60 48 /
NI46U E NI 600 70/70 UU/UU M45 4600 120 EI60 53 /
NI54UA E NI 600 70/70 AU/UA M45 4600 120 EI60 53 /
NI55UA E NI 600 95/95 AU/UA M45 6600 145 EI60 53 /
NI65UA E NI 600 70/70 AU/UA M70 4600 120 EI60 53 /
NI66UA E NI 600 95/95 AU/UA M95 6600 145 EI60 53 /
NI75UA Z NI 600 95/70 AU/UA M90 3400 145 EI60 53 /
NI79UA D NI 600 70/70 AU/UA M140 3400 205 EI60 61 / 53
NI80UA D NI 600 95/95 AU/UA M190 4600 min 255 EI60 65 / 57
NI81UA D NI 600 70/70 AAU/UAA M140 3600 min 230 EI90 65 / 61
NI82UA D NI 600 95/95 AAU/UAA M190 4800 min 280 EI90 65 / 61

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.