Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider

Stängt v28-30

Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

01. Multiregel

Ultra Board / Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M01U E MR 450 45/45 -/UA M0 2600 70 EI30 30 /
M02U E MR 450 70/70 -/UA M0 3500 95 EI30 30 /
M03U E MR 450 95/95 -/UA M0 4800 120 EI30 30 /
M04U E MR 450 120/120 -/UA M0 5000 145 EI30 30 /
M05U E MR 450 45/45 -/UAA M0 2700 83 EI60 30 /
M06U E MR 450 70/70 -/UAA M0 3700 108 EI60 30 /
M07U E MR 450 95/95 -/UAA M0 5000 133 EI60 30 /
M08U E MR 450 120/120 -/UAA M0 5000 158 EI60 30 /
M09U E MR 450 45/45 U/U M0 2800 70 EI30 30 /
M10U E MR 450 70/70 U/U M0 4500 95 EI30 35 /
M11U E MR 450 95/95 U/U M0 5800 120 EI30 35 /
M12U E MR 450 120/120 U/U M0 6000 145 EI30 35 /
M21U E MR 450 45/45 -/UA M45 2600 70 EI30 35 /
M22U E MR 450 70/70 -/UA M45 3500 95 EI30 35 /
M23U E MR 450 95/95 -/UA M45 4800 120 EI30 35 /
M24U E MR 450 120/120 -/UA M45 5000 145 EI30 35 /
M25U E MR 450 45/45 -/UAA M45 2700 83 EI60 35 /
M26U E MR 450 70/70 -/UAA M45 3700 108 EI60 35 /
M27U E MR 450 95/95 -/UAA M45 5000 133 EI60 35 /
M28U E MR 450 120/120 -/UAA M45 5000 158 EI60 35 /
M29U E MR 450 45/45 U/U M45 2800 70 EI30 35 /
M30U E MR 450 70/70 U/U M45 4500 95 EI30 40 /
M31U E MR 450 95/95 U/U M45 5800 120 EI30 44 /
M32U E MR 450 120/120 U/U M45 6000 145 EI30 44 /
M41U E MR 450 45/45 AU/UA M0 3700 95 EI60 40 /
M42U E MR 450 70/70 AU/UA M0 5000 120 EI60 44 /
M43U E MR 450 95/95 AU/UA M0 7000 145 EI60 44 /
M44U E MR 450 120/120 AU/UA M0 7000 170 EI60 44 /
M53U E MR 450 45/45 AU/UA M45 3700 95 EI60 44 /
M54U E MR 450 70/70 AU/UA M45 5000 120 EI60 48 /
M55U E MR 450 95/95 AU/UA M45 7000 145 EI60 48 /
M56U E MR 450 120/120 AU/UA M45 7000 170 EI60 48 /
M65U E MR 450 70/70 AU/UA M70 5000 120 EI60 52 /
M66U E MR 450 95/95 AU/UA M95 7000 145 EI60 53 /
M67U E MR 450 120/120 AU/UA M95 7000 170 EI60 53 /
M77U Z MR 450 120/70 AU/UA M90 3500 170 EI60 53 /
M78U Z MR 450 145/95 AU/UA M90 4800 195 EI60 57 /
M79U D MR 450 70/70 AU/UA M140 3500 205 EI60 61 / 53
M80U D MR 450 95/95 AU/UA M190 4800 min 255 EI60 65 / 57
M81U D MR 450 70/70 AAU/UAA M140 3700 min 230 EI60 65 / 61
M82U D MR 450 95/95 AAU/UAA M190 5000 min 280 EI60 65 / 61

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.