Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

F49X4 (E F 450 95/95 AXX/XXA M0)

Safeboard / Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
F42X E F 450 70/70 AX/AA M0 6500 120 EI60 35 /
F42X2 E F 450 70/70 AX/XA M0 6500 120 EI60 40 /
F43X E F 450 95/95 AX/AA M0 8000 145 EI60 35 /
F43X2 E F 450 95/95 AX/XA M0 8000 145 EI60 40 /
F44X E F 450 120/120 AX/AA M0 8000 170 EI60 35 /
F44X2 E F 450 120/120 AX/XA M0 8000 170 EI60 40 /
F48X4 E F 450 70/70 AXX/XXA M0 6500 145 EI90 44 /
F48X6 E F 450 70/70 AXXX/XXXA M0 6500 170 EI120 48 /
F49X4 E F 450 95/95 AXX/XXA M0 8000 170 EI90 44 /
F49X6 E F 450 95/95 AXXX/XXXA M0 8000 195 EI120 48 /
F50X4 E F 450 120/120 AXX/XXA M0 8000 195 EI90 44 /
F50X6 E F 450 120/120 AXXX/XXXA M0 8000 220 EI120 48 /

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000oC.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.