Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider

Stängt v28-30

Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

01. Multiregel

Väggar med Plywood: Solid Board / Plywood

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M01IK E MR 450 45/45 -/KI M0 2500 70 EI15 25 /
M02IK E MR 450 70/70 -/KI M0 3400 95 EI15 25 /
M03IK E MR 450 95/95 -/KI M0 4600 120 EI15 25 /
M04IK E MR 450 120/120 -/KI M0 5000 145 EI15 25 /
M05IK E MR 450 45/45 -/KII M0 2600 82 EI30 30 /
M06IK E MR 450 70/70 -/KII M0 3600 107 EI30 30 /
M07IK E MR 450 95/95 -/KII M0 4800 132 EI30 30 /
M08IK E MR 450 120/120 -/KII M0 5000 157 EI30 30 /
M21IK E MR 450 45/45 -/KI M45 2500 70 EI15/EI30 ³ 35 /
M22IK E MR 450 70/70 -/KI M45 3400 95 EI15/EI30 ³ 35 /
M23IK E MR 450 95/95 -/KI M45 4600 120 EI15/EI30 ³ 35 /
M24IK E MR 450 120/120 -/KI M45 5000 145 EI15/EI30 ³ 35 /
M25IK E MR 450 45/45 -KII M45 2600 82 EI30/EI60 ³ 35 /
M26IK E MR 450 70/70 -/KII M45 3600 107 EI30/EI60 ³ 35 /
M27IK E MR 450 95/95 -/KII M45 4800 132 EI30/EI60 ³ 35 /
M28IK E MR 450 120/120 -/KII M45 5000 157 EI30/EI60 ³ 35 /
M41IK E MR 450 45/45 IK/KI M0 3400 94 EI30 35 /
M42IK E MR 450 70/70 IK/KI M0 4600 119 EI30 35-40 ⁹ /
M43IK E MR 450 95/95 IK/KI M0 6600 144 EI30 40 /
M44IK E MR 450 120/120 IK/KI M0 7000 169 EI30 40 /
M45IK E MR 450 145/145 IK/KI M0 7000 194 EI30 40 /
M46IK E MR 450 160/160 IK/KI M0 7000 209 EI30 40 /
M53IK E MR 450 45/45 IK/KI M45 3400 94 EI30/EI60 ³ 40 /
M54IK E MR 450 70/70 IK/KI M45 4600 119 EI30/EI60 ³ 44 /
M55IK E MR 450 95/95 IK/KI M45 6600 144 EI30/EI60 ³ 44 /
M56IK E MR 450 120/120 IK/KI M45 7000 169 EI30/EI60 ³ 44 /
M57IK E MR 450 145/145 IK/KI M45 7000 194 EI30/EI60 ³ 44 /
M58IK E MR 450 160/160 IK/KI M45 7000 209 EI30/EI60 ³ 44 /
M65IK E MR 450 70/70 IK/KI M70 4600 119 EI30/EI60 ³ 48 /
M66IK E MR 450 95/95 IK/KI M95 6600 144 EI30/EI60 ³ 48 /
M67IK E MR 450 120/120 IK/KI M95 7000 169 EI30/EI60 ³ 52 /
M68IK E MR 450 145/145 IK/KI M95 7000 194 EI30/EI60 ³ 52 /
M69IK E MR 450 160/160 IK/KI M95 7000 209 EI30/EI60 ³ 52 /
M75IK Z MR 450 95/70 IK/KI M90 3400 144 EI30/EI60 ³ 52 /
M76IK Z MR 450 120/95 IK/KI M90 4600 169 EI30/EI60 ³ 52 /
M77IK Z MR 450 120/70 IK/KI M90 3400 169 EI30/EI60 ³ 52 /
M78IK Z MR 450 145/95 IK/KI M90 4600 194 EI30/EI60 ³ 57 /
M79IK D MR 450 70/70 IK/KI M140 3400 min 204 EI30/EI60 ³ 61 / 53
M80IK D MR 450 95/95 IK/KI M190 4600 min 254 EI30/EI60 ³ 65 / 57
M81IK D MR 450 70/70 IIK/KII M140 3600 min 229 EI60/EI90 ³ 65 / 61
M82IK D MR 450 95/95 IIK/KII M190 4800 min 279 EI60/EI90 ³ 65 / 61

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.