Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22

E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

01. Multiregel

Solid Board / Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M01IA E MR 450 45/45 -/AI M0 2500 70 EI30 30 /
M02IA E MR 450 70/70 -/AI M0 3400 95 EI30 30 /
M03IA E MR 450 95/95 -/AI M0 4600 120 EI30 30 /
M04IA E MR 450 120/120 -/IA M0 5000 145 EI30 30 /
M05IA E MR 450 45/45 -/AAI M0 2600 83 EI60 30 /
M06IA E MR 450 70/70 -/AAI M0 3600 108 EI60 30 /
M07IA E MR 450 95/95 -/AAI M0 4800 133 EI60 30 /
M08IA E MR 450 120/120 -/AAI M0 5000 158 EI60 30 /
M09I E MR 450 45/45 I/I M0 2700 70 EI30 30 /
M10I E MR 450 70/70 I/I M0 4300 95 EI30 35 /
M11I E MR 450 95/95 I/I M0 5600 120 EI30 35 /
M12I E MR 450 120/120 I/I M0 6000 145 EI30 35 /
M13I E MR 450 145/145 I/I M0 6000 170 EI30 35 /
M14I E MR 450 160/160 I/I M0 6000 185 EI30 35 /
M21IA E MR 450 45/45 -/AI M45 2500 70 EI30 35 /
M22IA E MR 450 70/70 -/AI M45 3400 95 EI30 35 /
M23IA E MR 450 95/95 -/AI M45 4600 120 EI30 35 /
M24IA E MR 450 120/120 -/AI M45 5000 145 EI30 35 /
M25IA E MR 450 45/45 -/AAI M45 2600 83 EI60 35 /
M26IA E MR 450 70/70 -/AAI M45 3600 108 EI60 35 /
M27IA E MR 450 95/95 -/AAI M45 4800 133 EI60 35 /
M28IA E MR 450 120/120 -/AAI M45 5000 158 EI60 35 /
M29I E MR 450 45/45 I/I M45 2700 70 EI30 35 /
M30I E MR 450 70/70 I/I M45 4300 95 EI30 40 /
M31I E MR 450 95/95 I/I M45 5600 120 EI30 40 /
M32I E MR 450 120/120 I/I M45 6000 145 EI30 40-44 ⁹ /
M33I E MR 450 145/145 I/I M45 6000 170 EI30 40-44 ⁹ /
M34I E MR 450 160/160 I/I M45 6000 185 EI30 40-44 ⁹ /
M41IA E MR 450 45/45 IA/AI M0 3600 95 EI60 40 /
M42IA E MR 450 70/70 IA/AI M0 4800 120 EI60 40 /
M43IA E MR 450 95/95 IA/AI M0 6800 145 EI60 44 /
M44IA E MR 450 120/120 IA/AI M0 7000 170 EI60 44 /
M45IA E MR 450 145/145 IA/AI M0 7000 195 EI60 44 /
M46IA E MR 450 160/160 IA/AI M0 7000 210 EI60 44 /
M53IA E MR 450 45/45 IA/AI M45 3600 95 EI60 44 /
M54IA E MR 450 70/70 IA/AI M45 4800 120 EI60 48 /
M55IA E MR 450 95/95 IA/AI M45 6800 145 EI60 48 /
M56IA E MR 450 120/120 IA/AI M45 7000 170 EI60 48 /
M57IA E MR 450 145/145 IA/AI M45 7000 195 EI60 48 /
M58IA E MR 450 160/160 IA/AI M45 7000 210 EI60 48 /
M66IA E MR 450 95/95 IA/AI M95 6800 145 EI60 52 /
M67IA E MR 450 120/120 IA/AI M95 7000 170 EI60 52 /
M68IA E MR 450 145/145 IA/AI M95 7000 195 EI60 52 /
M69IA E MR 450 160/160 IA/AI M95 7000 210 EI60 52 /
M77IA Z MR 450 120/70 IA/AI M90 3400 170 EI60 52 /
M78IA Z MR 450 145/95 IA/AI M90 4600 195 EI60 57 /
M79IA D MR 450 70/70 IA/AI M140 3400 min 205 EI60 60 / 53
M80IA D MR 450 95/95 IA/AI M190 4600 min 255 EI60 65 / 57
M81IA D MR 450 70/70 IAA/AI M140 3600 min 230 EI90 65 / 61
M82IA D MR 450 95/95 IAA/AAI M190 4800 min 280 EI90 65 / 61

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.