Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider

Stängt v28-30

Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

01. Multiregel

Secura Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M01F E MR 450 45/45 -/FF M0 2600 76 EI60 30 /
M02F E MR 450 70/70 -/FF M0 3500 101 EI60 30 /
M03F E MR 450 95/95 -/FF M0 4700 126 EI60 30 /
M04F E MR 450 120/120 -/FF M0 5000 151 EI60 30 /
M09F E MR 450 45/45 F/F M0 2800 76 EI60 30 /
M10F E MR 450 70/70 F/F M0 4400 101 EI60 35 /
M11F E MR 450 95/95 F/F M0 5800 126 EI60 35 /
M12F E MR 450 120/120 F/F M0 6000 151 EI60 35 /
M13F E MR 450 145/145 F/F M0 6000 176 EI60 35 /
M14F E MR 450 160/160 F/F M0 6000 191 EI60 35 /
M21F E MR 450 45/45 -/FF M45 2600 76 EI60 35 /
M22F E MR 450 70/70 -/FF M45 3500 101 EI60 35 /
M23F E MR 450 95/95 -/FF M45 4700 126 EI60 35 /
M24F E MR 450 120/120 -/FF M45 5000 151 EI60 35 /
M29F E MR 450 45/45 F/F M45 2800 76 EI60 35 /
M30F E MR 450 70/70 F/F M45 4400 101 EI60 40 /
M31F E MR 450 95/95 F/F M45 5800 126 EI60 40 /
M32F E MR 450 120/120 F/F M45 6000 151 EI60 40-44 ⁹ /
M33F E MR 450 145/145 F/F M45 6000 176 EI60 40-44 ⁹ /
M34F E MR 450 160/160 F/F M45 6000 191 EI60 40-44 ⁹ /
M41F E MR 450 45/45 FF/FF M0 3700 107 EI120 40 /
M42F E MR 450 70/70 FF/FF M0 5000 132 EI120 44 /
M43F E MR 450 95/95 FF/FF M0 7000 157 EI120 44 /
M44F E MR 450 120/120 FF/FF M0 7000 182 EI120 44 /
M45F E MR 450 145/145 FF/FF M0 7000 207 EI120 44-48 ⁹ /
M46F E MR 450 160/160 FF/FF M0 7000 222 EI120 44-48 ⁹ /
M53F E MR 450 45/45 FF/FF M45 3700 107 EI120 44 /
M54F E MR 450 70/70 FF/FF M45 5000 132 EI120 48 /
M55F E MR 450 95/95 FF/FF M45 7000 157 EI120 52 /
M56F E MR 450 120/120 FF/FF M45 7000 182 EI120 52 /
M57F E MR 450 145/145 FF/FF M45 7000 207 EI120 52 /
M58F E MR 450 160/160 FF/FF M45 7000 222 EI120 52 /

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.