Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider

Stängt v28-30

Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

01. Multiregel

Väggar med Plywood: Secura Board / Plywood

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M01FK E MR 450 45/45 -/KF M0 2500 73 EI30 30 /
M02FK E MR 450 70/70 -/KF M0 3400 98 EI30 30 /
M03FK E MR 450 95/95 -/KF M0 4600 123 EI30 30 /
M04FK E MR 450 120/120 -/KF M0 5000 148 EI30 30 /
M05FK E MR 450 45/45 -/KFF M0 2600 88 EI60 30 /
M06FK E MR 450 70/70 -/KFF M0 3600 113 EI60 30 /
M07FK E MR 450 95/95 -/KFF M0 4800 138 EI60 30 /
M08FK E MR 450 120/120 -/KFF M0 5000 163 EI60 30 /
M21FK E MR 450 45/45 -/KF M45 2500 73 EI30/EI60 ³ 35 /
M22FK E MR 450 70/70 -/KF M45 3400 98 EI30/EI60 ³ 35 /
M23FK E MR 450 95/95 -/KF M45 4600 123 EI30/EI60 ³ 35 /
M24FK E MR 450 120/120 -/KF M45 5000 148 EI30/EI60 ³ 35 /
M25FK E MR 450 45/45 -/KFF M45 2600 88 EI60 35 /
M26FK E MR 450 70/70 -/KFF M45 3600 113 EI60 35 /
M27FK E MR 450 95/95 -/KFF M45 4800 138 EI60 35 /
M28FK E MR 450 120/120 -/KFF M45 5000 163 EI60 35 /
M41FK E MR 450 45/45 FK/KF M0 3600 100 EI60 35-40 ⁹ /
M42FK E MR 450 70/70 FK/KF M0 4800 125 EI60 40 /
M43FK E MR 450 95/95 FK/KF M0 6800 150 EI60 44 /
M44FK E MR 450 120/120 FK/KF M0 7000 175 EI60 44 /
M45FK E MR 450 145/145 FK/KF M0 7000 200 EI60 44 /
M46FK E MR 450 160/160 FK/KF M0 7000 215 EI60 44 /
M53FK E MR 450 45/45 FK/KF M45 3600 100 EI60/EI90 ³ 44 /
M54FK E MR 450 70/70 FK/KF M45 4800 125 EI60/EI90 ³ 48 /
M55FK E MR 450 95/95 FK/KF M45 6800 150 EI60/EI90 ³ 48 /
M56FK E MR 450 120/120 FK/KF M45 7000 175 EI60/EI90 ³ 48 /
M57FK E MR 450 145/145 FK/KF M45 7000 200 EI60/EI90 ³ 48 /
M58FK E MR 450 160/160 FK/KF M45 7000 215 EI60/EI90 ³ 48 /
M65FK E MR 450 70/70 FK/KF M70 4800 125 EI60/EI90 ³ 48 /
M66FK E MR 450 95/95 FK/KF M95 6800 150 EI60/EI90 ³ 52 /
M67FK E MR 450 120/120 FK/KF M95 7000 175 EI60/EI90 ³ 52 /
M68FK E MR 450 145/145 FK/KF M95 7000 200 EI60/EI90 ³ 52 /
M69FK E MR 450 160/160 FK/KF M95 7000 215 EI60/EI90 ³ 52 /
M77FK Z MR 450 120/70 FK/KF M90 3500 175 EI60/EI90 ³ 53 /
M78FK Z MR 450 145/95 FK/KF M90 4700 200 EI60/EI90 ³ 57 /
M79FK D MR 450 70/70 FK/KF M140 3500 min 210 EI60/EI90 ³ 61 / 53
M80FK D MR 450 95/95 FK/KF M190 4700 min 260 EI60/EI90 ³ 65 / 57
M81FK D MR 450 70/70 FFK/KFF M140 3800 min 241 EI120 65 / 61
M82FK D MR 450 95/95 FFK/KFF M190 5000 min 291 EI120 65 / 61

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.