Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

01. Multiregel

Safeboard / Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M42X E MR450 70/70 AX/AA M0 4600 120 EI60 40 /
M42X2 E MR450 70/70 AX/XA M0 4600 120 EI60 44 /
M43X E MR450 95/95 AX/AA M0 6600 145 EI60 44 /
M43X2 E MR450 95/95 AX/XA M0 6600 145 EI60 48 /
M44X E MR450 120/120 AX/AA M0 7000 170 EI60 44 /
M44X2 E MR450 120/120 AX/XA M0 7000 170 EI60 48 /
M48X4 E MR450 70/70 AXX/XXA M0 5200 145 EI90 48 /
M48X6 E MR450 70/70 AXXX/XXXA M0 5800 170 EI120 >52 /
M49X4 E MR450 95/95 AXX/XXA M0 7000 170 EI90 52 /
M49X6 E MR450 95/95 AXXX/XXXA M0 7000 195 EI120 >52 /
M50X4 E MR450 120/120 AXX/XXA M0 7000 195 EI90 52 /
M50X6 E MR450 120/120 AXXX/XXXA M0 7000 220 EI120 >52 /

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000oC.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.