Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider

Stängt v28-30

Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

01. Multiregel

Safeboard / Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M42X E MR450 70/70 AX/AA M0 4600 120 EI60 40 /
M42X2 E MR450 70/70 AX/XA M0 4600 120 EI60 44 /
M43X E MR450 95/95 AX/AA M0 6600 145 EI60 44 /
M43X2 E MR450 95/95 AX/XA M0 6600 145 EI60 48 /
M44X E MR450 120/120 AX/AA M0 7000 170 EI60 44 /
M44X2 E MR450 120/120 AX/XA M0 7000 170 EI60 48 /
M48X4 E MR450 70/70 AXX/XXA M0 5200 145 EI90 48 /
M48X6 E MR450 70/70 AXXX/XXXA M0 5800 170 EI120 >52 /
M49X4 E MR450 95/95 AXX/XXA M0 7000 170 EI90 52 /
M49X6 E MR450 95/95 AXXX/XXXA M0 7000 195 EI120 >52 /
M50X4 E MR450 120/120 AXX/XXA M0 7000 195 EI90 52 /
M50X6 E MR450 120/120 AXXX/XXXA M0 7000 220 EI120 >52 /

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.