Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider

Stängt v28-30

Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

01. Multiregel

Light Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M01L E MR 450 45/45 -/LL M0 2100 70 EI30 25 /
M02L E MR 450 70/70 -/LL M0 3200 95 EI30 25 /
M03L E MR 450 95/95 -/LL M0 4400 120 EI30 25 /
M04L E MR 450 120/120 -/LL M0 5000 145 EI30 25 /
M05L E MR 450 45/45 -/LLL M0 2200 83 EI60 25 /
M06L E MR 450 70/70 -/LLL M0 3400 108 EI60 25 /
M07L E MR 450 95/95 -/LLL M0 4600 133 EI60 25 /
M08L E MR 450 120/120 -/LLL M0 5000 158 EI60 25 /
M09L E MR 450 45/45 L/L M0 2300 70 EI30 25 /
M10L E MR 450 70/70 L/L M0 3800 95 EI30 30 /
M11L E MR 450 95/95 L/L M0 5000 120 EI30 30 /
M12 L E MR 450 120/120 L/L M0 6000 145 EI30 30 /
M21L E MR 450 45/45 -/LL M45 2100 70 EI30 30 /
M22L E MR 450 70/70 -/LL M45 3200 95 EI30 30 /
M23L E MR 450 95/95 -/LL M45 4400 120 EI30 30 /
M24L E MR 450 120/120 -/LL M45 5000 145 EI30 30 /
M25L E MR 450 45/45 -/LLL M45 2200 83 EI60 30 /
M26L E MR 450 70/70 -/LLL M45 3400 108 EI60 30 /
M27L E MR 450 95/95 -/LLL M45 4600 133 EI60 30 /
M28L E MR 450 120/120 -/LLL M45 5000 158 EI60 30 /
M29L E MR 450 45/45 L/L M45 2300 70 EI30 30 /
M30L E MR 450 70/70 L/L M45 3800 95 EI30 35 /
M31L E MR 450 95/95 L/L M45 5000 120 EI30 35 /
M32L E MR 450 120/120 L/L M45 6000 145 EI30 35 /
M41L E MR 450 45/45 LL/LL M0 2600 95 EI60 35 /
M42L E MR 450 70/70 LL/LL M0 4000 120 EI60 35 /
M43L E MR 450 95/95 LL/LL M0 5600 145 EI60 35 /
M44L E MR 450 120/120 LL/LL M0 6600 170 EI60 35 /
M53L E MR 450 45/45 LL/LL M45 2600 95 EI60 40 /
M54L E MR 450 70/70 LL/LL M45 4000 120 EI60 44 /
M55L E MR 450 95/95 LL/LL M45 5600 145 EI60 44 /
M56L E MR 450 120/120 LL/LL M45 6600 170 EI60 44 /
M66IL E MR 450 95/95 IL/LI M95 5600 145 EI60 48 /
M67IL E MR 450 120/120 IL/LI M95 6600 170 EI60 48 /
M75L Z MR 450 95/70 LL/LL M90 3200 145 EI60 48 /
M76L Z MR 450 120/95 LL/LL M90 4400 170 EI60 48 /
M79L D MR 450 70/70 LL/LL M140 3200 205 EI60 57 /
M80L D MR 450 95/95 LL/LL M190 4400 255 EI60 57 /
M81L D MR 450 70/70 LLL/LLL M140 3400 230 EI90 61 / 53
M82L D MR 450 95/95 LLL/LLL M190 4600 280 EI90 61 / 57

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.