Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider

Stängt v28-30

Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

01. Multiregel

Våtrumsväggar: Humidboard s300 / s450

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M01H E MR 450 45/45 -/HH M0 2400 70 EI30 30 /
M02H E MR 450 70/70 -/HH M0 3200 95 EI30 30 /
M03H E MR 450 95/95 -/HH M0 4300 120 EI30 30 /
M04H E MR 450 120/120 -/HH M0 5000 145 EI30 30 /
M05H E MR 450 45/45 -/HHH M0 2600 83 EI60 30 /
M06H E MR 450 70/70 -/HHH M0 3300 108 EI60 30 /
M07H E MR 450 95/95 -/HHH M0 4400 133 EI60 30 /
M08H E MR 450 120/120 -/HHH M0 5000 158 EI60 30 /
M21H E MR 450 45/45 -/HH M45 2400 70 EI30 35 /
M22H E MR 450 70/70 -/HH M45 3200 95 EI30 35 /
M23H E MR 450 95/95 -/HH M45 4300 120 EI30 35 /
M24H E MR 450 120/120 -/HH M45 5000 145 EI30 35 /
M25H E MR 450 45/45 -/HHH M45 2600 83 EI60 35 /
M26H E MR 450 70/70 -/HHH M45 3300 108 EI60 35 /
M27H E MR 450 95/95 -/HHH M45 4400 133 EI60 35 /
M28H E MR 450 120/120 -/HHH M45 5000 158 EI60 35 /
M309H E MR 300 45/45 H/H M0 2700 70 EI30 30 /
M310H E MR 300 70/70 H/H M0 4300 95 EI30 30 /
M311H E MR 300 95/95 H/H M0 5600 120 EI30 35 /
M312H E MR 300 120/120 H/H M0 6000 145 EI30 35 /
M313H E MR 300 145/145 H/H M0 6000 170 EI30 35 /
M314H E MR 300 160/160 H/H M0 6000 185 EI30 35 /
M329H E MR 300 45/45 H/H M45 2700 70 EI30 35 /
M330H E MR 300 70/70 H/H M45 4300 95 EI30 35 /
M331H E MR 300 95/95 H/H M45 5600 120 EI30 35-40 ⁹ /
M332H E MR 300 120/120 H/H M45 6000 145 EI30 40 /
M333H E MR 300 145/145 H/H M45 6000 170 EI30 40 /
M334H E MR 300 160/160 H/H M45 6000 185 EI30 40 /
M41H E MR 450 45/45 HH/HH M0 3200 95 EI60 35-40 ⁹ /
M42H E MR 450 70/70 HH/HH M0 4300 120 EI60 40 /
M43H E MR 450 95/95 HH/HH M0 6300 145 EI60 44 /
M44H E MR 450 120/120 HH/HH M0 7000 170 EI60 44 /
M45H E MR 450 145/145 HH/HH M0 7000 195 EI60 44 /
M46H E MR 450 160/160 HH/HH M0 7000 210 EI60 44 /
M53H E MR 450 45/45 HH/HH M45 3200 95 EI60 44 /
M54H E MR 450 70/70 HH/HH M45 4300 120 EI60 48 /
M55H E MR 450 95/95 HH/HH M45 6300 145 EI60 48 /
M56H E MR 450 120/120 HH/HH M45 7000 170 EI60 48 /
M57H E MR 450 145/145 HH/HH M45 7000 195 EI60 48 /
M58H E MR 450 160/160 HH/HH M45 7000 210 EI60 48 /
M65H E MR 450 70/70 HH/HH M70 4300 120 EI60 52 /
M66H E MR 450 95/95 HH/HH M95 6300 145 EI60 52 /
M67H E MR 450 120/120 HH/HH M95 7000 170 EI60 52 /
M68H E MR 450 145/145 HH/HH M95 7000 195 EI60 52 /
M69H E MR 450 160/160 HH/HH M95 7000 210 EI60 52 /
M77H Z MR 450 120/70 HH/HH M90 3200 170 EI60 53 /
M78H Z MR 450 145/95 HH/HH M90 4300 195 EI60 57 /
M79H D MR 450 70/70 HH/HH M140 3200 min 205 EI60 61 / 53
M80H D MR 450 95/95 HH/HH M190 4300 min 255 EI60 65 / 57
M81H D MR 450 70/70 HHH/HHH M140 3300 min 230 EI90 65 / 61
M82H D MR 450 95/95 HHH/HHH M190 4400 min 280 EI90 65 / 61

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.