Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider

Stängt v28-30

Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

01. Multiregel

Våtrumsväggar: Humidboard / Classic Board s300 / s450

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M15HA E MR 450 45/45 HH/A M0 2700 83 EI30 35 /
M16HA E MR 450 70/70 HH/A M0 4300 108 EI30 35 /
M17HA E MR 450 95/95 HH/A M0 5600 133 EI30 35 /
M18HA E MR 450 120/120 HH/A M0 6000 158 EI30 35 /
M19HA E MR 450 145/145 HH/A M0 6000 183 EI30 35 /
M20HA E MR 450 160/160 HH/A M0 6000 198 EI30 35 /
M309HA E MR 300 45/45 H/A M0 2700 70 EI30 30 /
M310HA E MR 300 70/70 H/A M0 4300 95 EI30 30 /
M311HA E MR 300 95/95 H/A M0 5600 120 EI30 30 /
M312HA E MR 300 120/120 H/A M0 6000 145 EI30 30-35 ⁹ /
M313HA E MR 300 145/145 H/A M0 6000 170 EI30 35 /
M314HA E MR 300 160/160 H/A M0 6000 185 EI30 35 /
M329HA E MR 300 45/45 H/A M45 2700 70 EI30 35 /
M330HA E MR 300 70/70 H/A M45 4300 95 EI30 35 /
M331HA E MR 300 95/95 H/A M45 5600 120 EI30 35 /
M332HA E MR 300 120/120 H/A M45 6000 145 EI30 35-40 ⁹ /
M333HA E MR 300 145/145 H/A M45 6000 170 EI30 40 /
M334HA E MR 300 160/160 H/A M45 6000 185 EI30 40 /
M35HA E MR 450 45/45 HH/A M45 2700 83 EI30 35-40 ⁹ /
M36HA E MR 450 70/70 HH/A M45 4300 108 EI30 40 /
M37HA E MR 450 95/95 HH/A M45 5600 133 EI30 40 /
M38HA E MR 450 120/120 HH/A M45 6000 158 EI30 40 /
M39HA E MR 450 145/145 HH/A M45 6000 183 EI30 40 /
M40HA E MR 450 160/160 HH/A M45 6000 198 EI30 40 /
M41HA E MR 450 45/45 HH/AA M0 3200 95 EI60 35-40 /
M42HA E MR 450 70/70 HH/AA M0 4300 120 EI60 40 /
M43HA E MR 450 95/95 HH/AA M0 6300 145 EI60 44 /
M44HA E MR 450 120/120 HH/AA M0 7000 170 EI60 44 /
M45HA E MR 450 145/145 HH/AA M0 7000 195 EI60 44 /
M46HA E MR 450 160/160 HH/AA M0 7000 210 EI60 44 /
M53HA E MR 450 45/45 HH/AA M45 3200 95 EI60 44 /
M54HA E MR 450 70/70 HH/AA M45 4300 120 EI60 48 /
M55HA E MR 450 95/95 HH/AA M45 6300 145 EI60 48 /
M56HA E MR 450 120/120 HH/AA M45 7000 170 EI60 48 /
M57HA E MR 450 145/145 HH/AA M45 7000 195 EI60 48 /
M58HA E MR 450 160/160 HH/AA M45 7000 210 EI60 48 /
M65HA E MR 450 70/70 HH/AA M70 4300 120 EI60 48-52 ⁹ /
M66HA E MR 450 95/95 HH/AA M95 6300 145 EI60 52 /
M67HA E MR 450 120/120 HH/AA M95 7000 170 EI60 52 /
M68HA E MR 450 145/145 HH/AA M95 7000 195 EI60 52 /
M69HA E MR 450 160/160 HH/AA M95 7000 210 EI60 52 /
M77HA Z MR 450 120/70 HH/AA M90 3200 170 EI60 52 /
M78HA Z MR 450 145/95 HH/AA M90 4300 195 EI60 56 /
M79HA D MR 450 70/70 HH/AA M140 3200 min 205 EI60 60 / 53
M80HA D MR 450 95/95 HH/AA M190 4300 min 255 EI60 65 / 57
M81HA D MR 450 70/70 HHH/AAA M140 3300 min 230 EI90 65 / 61
M82HA D MR 450 95/95 HHH/AAA M190 4400 min 280 EI90 65 / 61

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.