Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider

Stängt v28-30

Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

01. Multiregel

Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M01 E MR 450 45/45 -/AA M0 2500 70 EI30 25 /
M02 E MR 450 70/70 -/AA M0 3400 95 EI30 25 /
M03 E MR 450 95/95 -/AA M0 4600 120 EI30 25 /
M04 E MR 450 120/120 -/AA M0 5000 145 EI30 25 /
M05 E MR 450 45/45 -/AAA M0 2600 83 EI60 30 /
M06 E MR 450 70/70 -/AAA M0 3600 108 EI60 30 /
M07 E MR 450 95/95 -/AAA M0 4800 133 EI60 30 /
M08 E MR 450 120/120 -/AAA M0 5000 158 EI60 30 /
M09 E MR 450 45/45 A/A M0 2700 70 EI30 30 /
M10 E MR 450 70/70 A/A M0 4300 95 EI30 30 /
M11 E MR 450 95/95 A/A M0 5600 120 EI30 35 /
M12 E MR 450 120/120 A/A M0 6000 145 EI30 35 /
M13 E MR 450 145/145 A/A M0 6000 170 EI30 35 /
M14 E MR 450 160/160 A/A M0 6000 185 EI30 35 /
M21 E MR 450 45/45 -/AA M45 2500 70 EI30 35 /
M22 E MR 450 70/70 -/AA M45 3400 95 EI30 35 /
M23 E MR 450 95/95 -/AA M45 4600 120 EI30 35 /
M24 E MR 450 120/120 -/AA M45 5000 145 EI30 35 /
M25 E MR 450 45/45 -/AAA M45 2600 83 EI60 35 /
M26 E MR 450 70/70 -/AAA M45 3600 108 EI60 35 /
M27 E MR 450 95/95 -/AAA M45 4800 133 EI60 35 /
M28 E MR 450 120/120 -/AAA M45 5000 158 EI60 35 /
M29 E MR 450 45/45 A/A M45 2700 70 EI30 35 /
M30 E MR 450 70/70 A/A M45 4300 95 EI30 40 /
M31 E MR 450 95/95 A/A M45 5600 120 EI30 40 /
M32 E MR 450 120/120 A/A M45 6000 145 EI30 40 /
M33 E MR 450 145/145 A/A M45 6000 170 EI30 40 /
M34 E MR 450 160/160 A/A M45 6000 185 EI30 40 /
M41 E MR 450 45/45 AA/AA M0 3400 95 EI60 35-40 ⁹ /
M42 E MR 450 70/70 AA/AA M0 4600 120 EI60 40 /
M43 E MR 450 95/95 AA/AA M0 6600 145 EI60 44 /
M44 E MR 450 120/120 AA/AA M0 7000 170 EI60 44 /
M45 E MR 450 145/145 AA/AA M0 7000 195 EI60 44 /
M46 E MR 450 160/160 AA/AA M0 7000 210 EI60 44 /
M53 E MR 450 45/45 AA/AA M45 3400 95 EI60 44 /
M54 E MR 450 70/70 AA/AA M45 4600 120 EI60 48 /
M55 E MR 450 95/95 AA/AA M45 6600 145 EI60 48 /
M56 E MR 450 120/120 AA/AA M45 7000 170 EI60 48 /
M57 E MR 450 145/145 AA/AA M45 7000 195 EI60 48 /
M58 E MR 450 160/160 AA/AA M45 7000 210 EI60 48 /
M66 E MR 450 95/95 AA/AA M95 6600 145 EI60 48/53 /
M67 E MR 450 120/120 AA/AA M95 7000 170 EI60 53 /
M68 E MR 450 145/145 AA/AA M95 7000 195 EI60 53 /
M69 E MR 450 160/160 AA/AA M95 7000 210 EI60 53 /
M77 Z MR 450 120/70 AA/AA M90 3400 170 EI60 53 /
M78 Z MR 450 145/95 AA/AA M90 4600 195 EI60 57 /
M79 D MR 450 70/70 AA/AA M140 3400 205 EI60 61 / 53
M80 D MR 450 95/95 AA/AA M190 4600 255 EI60 65 / 57
M81 D MR 450 70/70 AAA/AAA M140 3600 230 EI90 65 / 61
M82 D MR 450 95/95 AAA/AAA M190 4800 280 EI90 65 / 61

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.