Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider

Stängt v28-30

Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

01. Multiregel

Väggar med Plywood: Classic Board / Plywood

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M01K E MR 450 45/45 -/KA M0 2500 70 EI15 25 /
M02K E MR 450 70/70 -/KA M0 3400 95 EI15 25 /
M03K E MR 450 95/95 -/KA M0 4600 120 EI15 25 /
M04K E MR 450 120/120 -/KA M0 5000 145 EI15 25 /
M05K E MR 450 45/45 -/KAA M0 2600 82 EI30 30 /
M06K E MR 450 70/70 -/KAA M0 3600 107 EI30 30 /
M07K E MR 450 95/95 -/KAA M0 4800 132 EI30 30 /
M08K E MR 450 120/120 -/KAA M0 5000 157 EI30 30 /
M21K E MR 450 45/45 -/KA M45 2500 70 EI15/EI30 ³ 35 /
M22K E MR 450 70/70 -/KA M45 3400 95 EI15/EI30 ³ 35 /
M23K E MR 450 95/95 -/KA M45 4600 120 EI15/EI30 ³ 35 /
M24K E MR 450 120/120 -/KA M45 5000 145 EI15/EI30 ³ 35 /
M25K E MR 450 45/45 -/KAA M45 2600 82 EI30/EI60 ³ 35 /
M26K E MR 450 70/70 -/KAA M45 3600 107 EI30/EI60 ³ 35 /
M27K E MR 450 95/95 -/KAA M45 4800 132 EI30/EI60 ³ 35 /
M28K E MR 450 120/120 -/KAA M45 5000 157 EI30/EI60 ³ 35 /
M41K E MR 450 45/45 AK/KA M0 3400 94 EI30 35 /
M42K E MR 450 70/70 AK/KA M0 4600 119 EI30 35 /
M43K E MR 450 95/95 AK/KA M0 6600 144 EI30 40 /
M44K E MR 450 120/120 AK/KA M0 7000 169 EI30 40 /
M45K E MR 450 145/145 AK/KA M0 7000 194 EI30 40 /
M46K E MR 450 160/160 AK/KA M0 7000 209 EI30 40 /
M53K E MR 450 45/45 AK/KA M45 3400 94 EI30/EI60 ³ 40 /
M54K E MR 450 70/70 AK/KA M45 4600 119 EI30/EI60 ³ 44 /
M55K E MR 450 95/95 AK/KA M45 6600 144 EI30/EI60 ³ 44 /
M56K E MR 450 120/120 AK/KA M45 7000 169 EI30/EI60 ³ 44 /
M57K E MR 450 145/145 AK/KA M45 7000 194 EI30/EI60 ³ 44 /
M58K E MR 450 160/160 AK/KA M45 7000 209 EI30/EI60 ³ 44 /
M65K E MR 450 70/70 AK/KA M70 4600 119 EI30/EI60 ³ 44 /
M66K E MR 450 95/95 AK/KA M95 6600 144 EI30/EI60 ³ 48 /
M67K E MR 450 120/120 AK/KA M95 7000 169 EI30/EI60 ³ 48 /
M68K E MR 450 145/145 AK/KA M95 7000 194 EI30/EI60 ³ 48 /
M69K E MR 450 160/160 AK/KA M95 7000 209 EI30/EI60 ³ 48 /
M75K Z MR 450 95/70 AK/KA M90 3400 144 EI30/EI60 ³ 52 /
M76K Z MR 450 120/95 AK/KA M90 4600 169 EI30/EI60 ³ 53 /
M77K Z MR 450 120/70 AK/KA M90 3400 169 EI30/EI60 ³ 53 /
M78K Z MR 450 145/95 AK/KA M90 4600 194 EI30/EI60 ³ 53 /
M79K D MR 450 70/70 AK/KA M140 3400 min 204 EI30/EI60 ³ 61 / 53
M80K D MR 450 95/95 AK/KA M190 4600 min 254 EI30/EI60 ³ 61 / 53
M81K D MR 450 70/70 AAK/KAA M140 3600 min 229 EI60/EI90 ³ 65 / 57
M82K D MR 450 95/95 AAK/KAA M190 4800 min 279 EI60/EI90 ³ 65 / 61

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.