Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22

E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

01. Multiregel

Våtrumsväggar: Aquapanel Indoor

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M01Q E MR 450 45/45 -/QQ M0 2500 70 - 30 /
M02Q E MR 450 70/70 -/QQ M0 3400 95 - 30 /
M03Q E MR 450 95/95 -/QQ M0 4600 120 - 30 /
M04Q E MR 450 120/120 -/QQ M0 5000 145 - 30 /
M05FbQ E MR 450 45/45 -/25FbQ M0 2500 83 EI60 30 /
M06FbQ E MR 450 70/70 -/25FbQ M0 3400 108 EI60 30 /
M07FbQ E MR 450 95/95 -/25FbQ M0 4600 133 EI60 30 /
M08FbQ E MR 450 120/120 -/25FbQ M0 5000 EI60 30 /
M09Q E MR 450 45/45 Q/Q M0 2700 70 EI30 30 /
M10Q E MR 450 70/70 Q/Q M0 4300 95 EI30 35 /
M11Q E MR 450 95/95 Q/Q M0 5600 120 EI30 35 /
M12Q E MR 450 120/120 Q/Q M0 6000 145 EI30 35 /
M13Q E MR 450 145/145 Q/Q M0 6000 170 EI30 35 /
M14Q E MR 450 160/160 Q/Q M0 6000 185 EI30 35 /
M21Q E MR 450 45/45 -/QQ M45 2500 70 EI30 ³ 35 /
M22Q E MR 450 70/70 -/QQ M45 3400 95 EI30 ³ 35 /
M23Q E MR 450 95/95 -/QQ M45 4600 120 EI30 ³ 35 /
M24Q E MR 450 120/120 -/QQ M45 5000 145 EI30 ³ 35 /
M25FbQ E MR 450 45/45 -/25FbQ M45 2500 83 EI60 40 /
M26FbQ E MR 450 70/70 -/25FbQ M45 3400 108 EI60 40 /
M27FbQ E MR 450 95/95 -/25FbQ M45 4600 133 EI60 40 /
M28FbQ E MR 450 120/120 -/25FbQ M45 5000 158 EI60 40 /
M29Q E MR 450 45/45 Q/Q M45 2700 70 EI30/EI60 ³ 40 /
M30Q E MR 450 70/70 Q/Q M45 4300 95 EI30/EI60 ³ 40 /
M31Q E MR 450 95/95 Q/Q M45 5600 120 EI30/EI60 ³ 40 /
M32Q E MR 450 120/120 Q/Q M45 6000 145 EI30/EI60 ³ 40 /
M33Q E MR 450 145/145 Q/Q M45 6000 170 EI30/EI60 ³ 44 /
M34Q E MR 450 160/160 Q/Q M45 6000 185 EI30/EI60 ³ 44 /
M41Q E MR 450 45/45 QQ/QQ M0 3700 95 EI90 44 /
M42Q E MR 450 70/70 QQ/QQ M0 5000 120 EI90 44 /
M43Q E MR 450 95/95 QQ/QQ M0 7000 145 EI90 44 /
M44Q E MR 450 120/120 QQ/QQ M0 7000 170 EI90 44 /
M45Q E MR 450 145/145 QQ/QQ M0 7000 195 EI90 48 /
M46Q E MR 450 160/160 QQ/QQ M0 7000 210 EI90 48 /
M53Q E MR 450 45/45 QQ/QQ M45 3700 95 EI90 44 /
M54Q E MR 450 70/70 QQ/QQ M45 5000 120 EI90/EI120 ³ 48 /
M55Q E MR 450 95/95 QQ/QQ M45 7000 145 EI90/EI120 ³ 48 /
M56Q E MR 450 120/120 QQ/QQ M45 7000 170 EI90/EI120 ³ 52 /
M57Q E MR 450 145/145 QQ/QQ M45 7000 195 EI90/EI120 ³ 53 /
M58Q E MR 450 160/160 QQ/QQ M45 7000 210 EI90/EI120 ³ 53 /
M65Q E MR 450 70/70 QQ/QQ M70 5000 120 EI90/EI120 ³ 48 /
M66Q E MR 450 95/95 QQ/QQ M95 7000 145 EI90/EI120 ³ 52 /
M67Q E MR 450 120/120 QQ/QQ M95 7000 170 EI90/EI120 ³ 52 /
M68Q E MR 450 145/145 QQ/QQ M95 7000 195 EI90/EI120 ³ 53 /
M69Q E MR 450 160/160 QQ/QQ M95 7000 210 EI90/EI120 ³ 53 /
M77Q Z MR 450 120/70 QQ/QQ M90 3400 170 EI90/EI120 ³ 57 /
M78Q Z MR 450 145/95 QQ/QQ M90 4600 195 EI90/EI120 ³ 57 /
M79Q D MR 450 70/70 QQ/QQ M140 3400 min 205 EI90/EI120 ³ 61 / 53
M80Q D MR 450 95/95 QQ/QQ M190 4600 min 255 EI90/EI120 ³ 65 / 57
M81Q D MR 450 70/70 QQQ/QQQ M140 3600 min 230 > EI120 61 / 65
M82Q D MR 450 95/95 QQQ/QQQ M190 4800 min 280 > EI120 61 / 65

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.