Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

01. Multiregel

Våtrumsväggar: Aquapanel Indoor / Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max vägghöjd
(mm)
Tjocklek
(mm)
Brandklass
(minuter)
R´w / R´w+C
M09QA E MR 450 45/45 Q/A M0 2700 70 EI15 30 /
M10QA E MR 450 70/70 Q/A M0 4300 95 EI15 30 /
M11QA E MR 450 95/95 Q/A M0 5600 120 EI15 35 /
M12QA E MR 450 120/120 Q/A M0 6000 145 EI15 35 /
M13QA E MR 450 145/145 Q/A M0 6000 170 EI15 35 /
M14QA E MR 450 160/160 Q/A M0 6000 185 EI15 35 /
M15QA E MR 450 45/45 Q/AA M0 2700 83 EI30 35 /
M16QA E MR 450 70/70 Q/AA M0 4300 108 EI30 40 /
M17QA E MR 450 95/95 Q/AA M0 5600 133 EI30 40 /
M18QA E MR 450 120/120 Q/AA M0 6000 158 EI30 40 /
M19QA E MR 450 145/145 Q/AA M0 6000 183 EI30 40 /
M20QA E MR 450 160/160 Q/AA M0 6000 198 EI30 40 /
M29QA E MR 450 45/45 Q/A M45 2700 70 EI30 ³ 35 /
M30QA E MR 450 70/70 Q/A M45 4300 95 EI30 ³ 40 /
M31QA E MR 450 95/95 Q/A M45 5600 120 EI30 ³ 40 /
M32QA E MR 450 120/120 Q/A M45 6000 145 EI30 ³ 40 /
M33QA E MR 450 145/145 Q/A M45 6000 170 EI30 ³ 40 /
M34QA E MR 450 160/160 Q/A M45 6000 185 EI30 ³ 40 /
M35QA E MR 450 45/45 Q/AA M45 2700 83 EI30/EI60 ³ 40 /
M36QA E MR 450 70/70 Q/AA M45 4300 108 EI30/EI60 ³ 44 /
M37QA E MR 450 95/95 Q/AA M45 5600 133 EI30/EI60 ³ 44 /
M38QA E MR 450 120/120 Q/AA M45 6000 158 EI30/EI60 ³ 44 /
M39QA E MR 450 145/145 Q/AA M45 6000 183 EI30/EI60 ³ 44 /
M40QA E MR 450 160/160 Q/AA M45 6000 198 EI30/EI60 ³ 44 /
M41QA E MR 450 45/45 QQ/AA M0 3400 95 EI30 40 /
M42QA E MR 450 70/70 QQ/AA M0 4600 120 EI30 40 /
M43QA E MR 450 95/95 QQ/AA M0 6600 145 EI30 44 /
M44QA E MR 450 120/120 QQ/AA M0 7000 170 EI30 44 /
M45QA E MR 450 145/145 QQ/AA M0 7000 195 EI30 48 /
M46QA E MR 450 160/160 QQ/AA M0 7000 210 EI30 48 /
M53QA E MR 450 45/45 QQ/AA M45 3400 95 EI30/EI60 ³ 44 /
M54QA E MR 450 70/70 QQ/AA M45 4600 120 EI30/EI60 ³ 48 /
M55QA E MR 450 95/95 QQ/AA M45 6600 145 EI30/EI60 ³ 48 /
M56QA E MR 450 120/120 QQ/AA M45 7000 170 EI30/EI60 ³ 48 /
M57QA E MR 450 145/145 QQ/AA M45 7000 195 EI30/EI60 ³ 48 /
M58QA E MR 450 160/160 QQ/AA M45 7000 210 EI30/EI60 ³ 48 /
M65QA E MR 450 70/70 QQ/AA M70 4600 120 EI30/EI60 ³ 52 /
M66QA E MR 450 95/95 QQ/AA M95 6600 145 EI30/EI60 ³ 53 /
M67QA E MR 450 120/120 QQ/AA M95 7000 170 EI30/EI60 ³ 53 /
M68QA E MR 450 145/145 QQ/AA M95 7000 195 EI30/EI60 ³ 53 /
M69QA E MR 450 160/160 QQ/AA M95 7000 210 EI30/EI60 ³ 53 /
M77QA Z MR 450 120/70 QQ/AA M90 3400 170 EI30/EI60 ³ 57 /
M78QA Z MR 450 145/95 QQ/AA M90 4600 195 EI30/EI60 ³ 57 /
M79QA D MR 450 70/70 QQ/AA M140 3400 min 200 EI30/EI60 ³ 61 / 53
M80QA D MR 450 95/95 QQ/AA M190 4600 min 250 EI30/EI60 ³ 65 / 57
M81QA D MR 450 70/70 QQQ/AAA M140 3600 min 225 EI60/EI90 ³ 65 / 61
M82QA D MR 450 95/95 QQQ/AAA M190 4800 min 275 EI60/EI90 ³ 65 / 61

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-skarv eller S25/85. Avstyvningen skall fästas i ändupplagen. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm.
7) M140 = 2 x 70 mm.
8) M190 = 2 x 95 mm.
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.
10) Skenor i stål kan med fördel användas med träreglar när väggen inte är bärande.
11) Brandklass gäller för brand mot den beklädda sidan.