Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

M79IA

D MR 450 70/70 IA/AI M140

PRESTANDA
 
Max vägghöjd (mm)
3400
Tjocklek (mm)
min 205
Brandklass (minuter)
EI60
R´w / R´w+C
60 / 53


Beskrivning:

Dubbla tak- och golvskenor SKP 70 med min. 15 mm mellanrum.

Dubbla Multireglar MR 70, s450 mm.

Vägganslutning med dubbla SKP 70.

1 x 12,5 mm Classic Board och 1 x 12,5 mm Solid Board på båda sidor.

2 x 70 mm mineralull.

Väggen fogas med akustisk tätmassa på båda sidor.Tips: Reglarna förskjuts mellan stommarna med 225 mm för enklare fixering till skenorna.

DETALJRITNINGAR
Anslutning mot betongpelare
MOT BALK OCH PELARE
PDF
DWG
Anslutning mot betongbalk - Balknedböjning max 10 mm
MOT BALK OCH PELARE
PDF
DWG
Vägganslutning - Mot lätt yttervägg, träregelstomme
VÄGGANSLUTNING
PDF
DWG
Vägganslutning - Lätt yttervägg, stålregelstomme
VÄGGANSLUTNING
PDF
DWG
Vägganslutning - T-hörn
VÄGGANSLUTNING
PDF
DWG
Vägganslutning - T-hörn
VÄGGANSLUTNING
PDF
DWG
Vägganslutning - T-hörn. Tung konstruktion
VÄGGANSLUTNING
PDF
DWG
Takanslutning - Mot träbjälklag
MOT TAK
PDF
DWG
Anslutning mot bjälklag - Vägg genom lätt undertak
MOT BJÄLKLAG
PDF
DWG
Anslutning mot bjälklag - Vägg genom lätt undertak
MOT BJÄLKLAG
PDF
DWG
Anslutning mot bjälklag - Tung konstruktion. Teleskopanslutning, nedböjning max 20 mm
MOT BJÄLKLAG
PDF
DWG
Anslutning mot bjälklag - Tung konstruktion. Bjl-nedböjning max 10 mm
MOT BJÄLKLAG
PDF
DWG
Golvanslutning - Platta på mark
MOT GOLV
PDF
DWG
Golvanslutning - Platta på mark
MOT GOLV
PDF
DWG
Hörn > 90 grader
VÄGGHÖRN
PDF
DWG
Hörn
VÄGGHÖRN
PDF
DWG