MAX IV-laboratoriet

Världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning

Inte helt olikt Colosseum tornar det upp sig – det unika MAX IV-laboratoriet i Lund. Sveriges största satsning någonsin på forskningsinfrastruktur. Anläggningen är unik i sitt slag och är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning – ett innovativt forskningsverktyg.

Den runda byggnaden är 660 meter i omkrets och totalt kommer anläggningen att rymma 26–28 strålrör då den är fullt utbyggd. Knauf Danogips har levererat en del av materialet under byggnationen, där Peab är totalentreprenör. Inom ramen för forskningen som bedrivs vid Lunds universitet har MAX-Lab en trettio år lång historia där MAX IV är det senaste tillskottet. Forskningen rör områden som miljö,material, bioteknik och medicin. Samtidigt förbereder man sig på överraskningar i form av naturliga men oväntade tillämpningar även på andra områden. Här arbetar cirka 200 anställda.

Vackra omgivningar och värdefull ekologi
För att poängtera verksamhetens fokus invigs anläggningen passande nog på årets ljusaste dag, den 21 juni. Acceleratorringarna grundades ursprungligen redan 1986 och har sedan dess expanderat kraftigt. Laboratoriet är ett nationellt laboratorium för acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus. Den nationella forskningsanläggningen är strategiskt placerad i nordöstra Lund och har Lunds Universitet som värduniversitet. De två ringarna utgör lagringsplats för elektroner som producerar synkrotronljuset som sedan används i forskning. Tidigare fanns MAXI, II och III, men dessa har nu avvecklats i takt med att den nya anläggningen vuxit fram. Området runt om MAX IV är planerat att bli ett rekreationsområde för allmänheten med sin närhet till naturreservatet Kungsmarken. En av anledningarna till att hållbarhetsaspekten blir extra viktig i ett så omfattande byggprojekt.

Förnybar energi i fokus
Projektet är ett europeiskt föredöme för hållbart byggande. MAX IV har energilösningar baserade på återvinning och förnybar energi. Anläggningen är konstruerad så att energiåtgången minimeras och den överskottsvärme som genereras i anläggningen – motsvarande 1 800 villor i Lund-området – tillvaratas och återvinns. Knauf Danogips arbetar ständigt med olika energibesparande åtgärder och fokuserar även på detta i produktutvecklingen. Utöver gipsskivor och stålreglar har Knauf Danogips även levererat stålbalkar, lättbalkar till bjälklag och skruv. Knauf Danogips har levererat produkter både till kontorsbyggnaden och till utrymmen i själva laboratoriedelen.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer