Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Knauf

En av de ledande byggvaruproducenterna i Europa
Knauf-gruppen är ett världsomspännande företag och en av Europas ledande tillverkare av byggmaterial med produktionsanläggningar på mer än 220 platser runt om i världen. År 2019 genererade Knauf-gruppen, med mer än 35 000 anställda, en årlig omsättning på 10 miljarder Euro. Knauf-gruppens position förpliktigar och resulterar i ett intensivt arbete med forskning och utveckling i nya och förbättrade produkter och system.

Namnet Knauf kommer från familjen som 1932 startade företaget och som fortfarande driver det generationer senare. Knauf-gruppen är ett klassiskt familjeföretag med korta och snabba beslutsvägar, med mod att ständigt pröva nya idéer och driva utvecklingen framåt. Vilket visat sig mycket framgångsrikt.

Knauf tillverkar främst gipsprodukter, kalk- och cementprodukter samt värmeisoleringsmaterial som marknadsförs och distribueras i samtliga europeiska länder. Dessutom i ett flertal länder utanför Europa. I Sverige finns Knauf med en effektiv produktionsenhet i form av Knauf Danogips i skånska Åhus där också det svenska huvudkontoret finns. Försäljningskontor i Sverige finns i Åhus, Sävsjö, Göteborg, Stockholm och Umeå.

Knauf Danogips i Sverige och Åhusfabrikens historia

I början av 1970-talet beslutades det att hamnen i Åhus skulle byggas ut, samtidigt som danska Danogips förde förhandlingar med kommunen om att bygga en fabrik i Åhus hamn. Intresset var stort från kommunens sida då en ny industri skulle ge arbetstillfällen och mer beläggning i hamnen. I samband med de nya planerna påbörjades en utbyggnad av hamnen. Stora mängder fyllnadsmassor transporterades till Åhus och hamnområdet expanderade.

Byggnaderna stod klara att tas i bruk 1976. Maskinerna installerades under 1977 och fabriken kunde köras igång i februari 1978. Under åren har fabriken succesivt byggts om och till samt anpassats till dagens höga miljö- och produktionskrav. Fabriken drevs av Danogips under åren 1976 – 1992. 1992 förvärvade den tyska byggmaterialtillverkaren Knauf Danogips och därmed var Knauf Danogips fött.

De första åren kördes fabriken enbart på dagtid, men efterhand som Knauf Danogips expanderade på den svenska marknaden utökades produktionen till flerskift. Till att börja med tillverkades enbart standardgipsskivor i Åhusfabriken, men efterhand har produktmixen utökats och idag produceras ett komplett skivsortiment i fabriken.

Affärsidé & vision

Knauf Danogips ingår i Knauf-gruppen som är ett världsomspännande familjeföretag med filosofin att ett långsiktigt ägande med våra kunder är den viktigaste tillgången där vår personal är vår viktigaste resurs; alla är en del av familjen. Våra värderingar avspeglas i våra handlingar och vi eftersträvar alltid att finna bästa balansen mellan konkurrenskraft, naturresurser och miljö.

Innovation, utveckling och kreativitet är hörnstenarna i vår gemensamma framgång och nyckeln till vår framtid. Vi strävar hela tiden efter att knyta till oss och behålla de bästa medarbetare som finns att få då vi är beroende av våra medarbetares kreativitet och färdigheter. Detta gör vi genom att ständigt förnya vår verksamhet och därigenom bli en utvecklande arbetsplats.

 

ENGAGEMANG

Vi på Knauf Danogips vill gärna bidra till ett bättre samhälle och försöka skapa en ljusare tillvaro för våra medmänniskor. Vi gör det på flera olika sätt, bl a genom engagemangen nedan.

AKTIV SKOLA

Aktiv Skola vilar på en värdegrund som baseras på den holistiska definitionen av begreppet hälsa. Det innebär att allt Aktiv Skola gör utgår från denna värdegrund och är en strävan efter att uppnå en högre grad av hälsa.

 

 

TRAFIKKALENDERN

Trafikkalendern är Sveriges största läromedel om barn och trafik och ingår som en del i företaget Vita Huset AB, som varit verksamma inom förlagsbranschen sedan 1987. Trafikkalendern vill inspirera skolor att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling.