Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider i jul
Stängt 22 dec – 2 jan – Supportmailen är dock öppen alla vardagar
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

VD:n har ordet

När Carl-Johan Klinge stänger 2021 års dörr bakom sig lämnar han ett år som innehållit det mesta: högre efterfrågan på produkter och system, lägre tillgång på råvaror, prisökningar och så en påskyndad digital transformation. Dessutom ger han oss sin syn på arbetet med hållbarhet.

Vi på Knauf Danogips är i den del av byggbranschen som upplevt en boom under 2021. Tillsammans tvingades vi alla att arbeta hårt för att kunna tillmötesgå det ökade trycket.

Samtidigt som efterfrågan ökade minskade nämligen råvarutillgången. Vi har jobbat med stort fokus på att säkerställa att vi har tillräckligt med råvaror för att kunna producera produkter och därmed leverera till våra kunder.

Byggbranschen har även upplevt prisökningar under hela 2021, och vi har sett produktgrupper som trä och stål öka med mellan 50 % och 100 %. På våra gipsprodukter har prisökningarna varit måttliga men på grund av att priserna på energi, råvaror, tillsatser, transporter och emballage fortsatt att stiga kraftigt senaste året har våra priser mot marknaden ökat.

Coronavirusets framfart har dessutom medfört att vi behövt hitta nya arbetssätt inom en del områden. Ett bra exempel är hur restriktionerna under pandemin gjorde det svårt att boka in de sedvanliga, fysiska kundmötena. Den positiva aspekten av det är att vi har ställt om organisationen till att bli mer digital. Vi har bland annat arrangerat live-webinar för kunder. I vissa fall har det faktiskt visat sig vara bättre än det fysiska mötet där du vanligtvis visar produkter eller en nerskalad demovägg, men av naturliga skäl inte kan visa själva montaget av systemet. Live-webinar med fullskaligt montage från vårt utbildningscenter har gjort det möjligt att tydligt, konkret och aktivt lyfta viktiga detaljer.

Att agera hållbart och ta ansvar för vår framtid är viktigt för oss. Under 2019 påbörjade vi en hållbarhetsresa som vi fortsatt är ute på: en hållbarhetsstrategi har tagit form, vi insåg att vi låg lite bakom våra kollegor i Danmark och Norge men genom strukturerat och fokuserat arbete i frågan är vi nu ikapp våra kollegor och på frammarsch.

Vi har under de senaste åren tagit fram all miljödokumentation för våra produkter och system, vi jobbar i hållbarhetsprojekt med våra kunder samt att vi har stort fokus på digitalisering, BIM, spårbarhet, EPD:er och liknande.

Nu blickar vi fram mot morgondagen, och jag anar en ljus framtid. Vi har produkter och system som passar bra in i hållbarhetsperspektivet. Många projekt i linje med vår hållbarhetsstrategi är i rullning och redan om tio år ska vi halvera våra koldioxidutsläpp. Vi har också fördelen att vara en del i en stark koncern som satsar och investerar i olika former för att bli en av byggbranschens ledande aktörer inom hållbarhet kommande år.

Som en av de största aktörerna inom byggmaterialbranschen är det av stor vikt att vi gör aktiva val i alla våra led med hållbarhet i fokus och tar vårt ansvar för vår planet och kommande generationer.