Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22

E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Våra mål – en del av agenda 2030

År 2015 antog ledarna för världens länder en ny global utvecklingsagenda, Agenda 2030. Genom denna har FN:s 193 medlemsländer förbundit sig till att uppnå 17 globala mål fram till 2030.

Vi på Knauf Danogips har tagit avstamp i dessa mål när vi har utvecklat vårt eget hållbarhetsarbete. Vi följer och stödjer förstås samtliga 17 mål, men fem av dem är av extra stor vikt för oss: områden där vi genom vår verksamhet kan göra stora insatser.

Det är tydligt att bygg- och anläggningssektorn har en betydande roll i arbetet med att minska jordens klimatpåverkan och vi ställer oss bakom dess färdplan mot fossilfritt byggande. Vi arbetar aktivt för att bli klimatneutrala till år 2045. Med verktyg som livscykelanalyser identifierar vi fokusområden för vårt hållbarhetsarbete och våra egentillverkade produkter har tredjepartsverifierad EPD. Tillsammans med externa partners arbetar vi för att utveckla cirkulära lösningar inom byggbranschen med fokus på våra produkter och tjänster.

Följande fem FN-mål är extra viktiga för oss på Knauf Danogips och spelar en betydande roll i vårt hållbarhetsarbete. Till varje mål har vi kopplat åtgärder som är betydelsefulla vägvisare i vårt arbete.

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Bedriva intern utbildning inom hållbarhet och andra områden som främjar såväl ekonomisk tillväxt som en god tillvaro i arbetet.

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Fortsätta med att bedriva produktutveckling som sker efter våra kunders behov och i linje med vår hållbarhetsstrategi.

11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Utveckla och producera hållbara produkter som bidrar till inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara städer.

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Öka andelen återvunnet gips. Ta fram hållbara och miljövänliga förpackningar. Sträva mot miljövänlig energi i tillverkningen.

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Långsiktigt arbeta för att utveckla ett grönare sortiment. Minska CO2-utsläppen genom optimering av logistik och transport.

ÖVERGRIPANDE MÅL: Klimatneutrala 2045

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här