Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Minska fotavtrycket

Ultra Board – en hållbar skiva för hållbara byggen.

När du bygger med gips får du ett miljövänligt och hållbart byggmaterial som är 100 % återvinningsbart.

Ultra Board består till största delen av en återvunnen restprodukt, industrigips, samt returgips.

Kartongen på Ultra Board är tillverkad av återvunnet papper. Gipsskivan är också EPD-godkänd.

Visionen för Knauf Danogips är att bygga ett starkt Sverige. Tillsammans med våra medarbetare, kunder och andra aktörer kan vi bygga bättre, mer ekonomiskt och mer hållbart.

Vi uppfyller alla lagkrav, men vi vill vara bättre än så. Vår hållbarhetsstrategi baserar vi på FNs Agenda 2030 samt Bygg- och anläggningssektorns färdplan mot fossilfritt byggande och vi arbetar aktivt för att bli klimatneutrala till år 2045, berättar Camilla Lidgren, teknisk chef på Knauf Danogips.

EPD = Miljövarudeklaration för en produkt

I en miljövarudeklaration för en produkt (EPD) redovisas resultatet från en livscykelanalys i komprimerat format. Informationen i en EPD baseras till största del på en livscykelanalys av produkten. En EPD kan i vissa fall avgränsas till att bara omfatta vissa delar av en produkts livscykel. Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet för miljövarudeklaration – environmental product declaration.

Fotavtrycket är 2,02 kg CO2ekv/m2  gipsskiva  eller  0,17 kg CO2ekv /kg gipsskiva i produktions skedet A1-A3.

Alla våra EPDer hittar du under Filbibliotek och har du frågor kring vårt hållbarhetsarbete så får du gärna kontakta Camilla Lidgren som är teknisk chef på Knauf Danogips.

E-post: camilla.lidgren@knauf.com
Telefon: +46 720 92 22 62

Ultra Board är bedömd av Byggvarubedömningen och SundaHus samt registrerad i BASTA och i Husproduktportalen.

Läs mer om Ultra Board

Referenser