Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Gips – det klimatsmarta valet

På Knauf Danogips arbetar vi aktivt med att minska negativ miljöpåverkan i alla led i vår verksamhet. Genom vår klimatdata, som är kontrollerad av tredje part, kan du jämföra våra produkter med andras och göra kloka val för miljön.

Energiförbrukning vid tillverkning, transporter och avfall vid produktion är betydande miljöaspekter inom vår verksamhet. Vi arbetar ständigt med att hitta nya, smartare lösningar för att minska miljöpåverkan. På Knauf Danogips anläggning i Åhus samverkar vi med Kristianstads kommun för att bli ännu bättre på att uppfylla de krav som finns i vårt tillstånd, tillsammans med övriga lagkrav.

Miljötänk som gör skillnad

I dag har vi produkter med upp till 165 gånger lägre koldioxidutsläpp per kilo jämfört med nötkött (28 kg CO2ekv/kg). Våra koldioxidutsläpp granskas och verifieras årligen av tredje part. Detta sammanställs sedan i klimatdata som visar utsläpp för respektive produkt, både sett till yta och vikt. Vi optimerar våra transporter till kund genom lastfyllnadsgrad och rutt, och vi köper utsläppsrätter som används för att finansiera miljöprojekt. Dessutom arbetar vi ständigt för att minska energianvändningen genom att förbättra tillverkningsprocessen. Allt för en bättre miljö och för att underlätta klimatsmarta val.

Tillsammans med våra kunder lägger vi grunden till ett hållbart samhälle.

Klimatdata år 2022.