Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22

E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Domstolsbyggnaden i Malmö

Knauf Danogips-produkter tar plats i nytt rättsligt centrum. Hösten 2022 beräknas det stå klart, Malmös nya landmärke. I domstolsbyggnaden kommer Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö att husera. Jörgen Olander, säljare på Knauf Danogips, bidrar i rollen som rådgivare till Peab och har i detta projekt inkluderat flera delar ur Knauf Danogips breda sortiment.

Den omfattande byggnationen består av en huskropp med fyra våningar. Ovanpå kroppen byggs fem torn, förskjutna till varandra i nordsydlig riktning och som successivt trappas av på höjden. Fasaden skiftar i uttryck, från att bestå av tegelfasad i botten till att blandas med glas i tornen. Ju högre tornen reser sig, desto mer tar glasfasaden över. I toppen består fasaden enbart av glas.

Högsta miljöklass

I byggnaden som rymmer ca 34 000 kvadratmeter ska 40 förhandlingssalar ta plats, vilket innebär att domstolsbyggnaden blir en av landets största i sitt slag.

Domstolsbyggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Med det kommer mycket höga krav på miljön, till exempel tillåts inte radonhalten vara högre än en fjärdedel av lagstadgat krav.

Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab:

– Detta är ett mycket spännande projekt som kommer att bli ännu en byggnad med karaktär i Malmö stad. Det är höga miljökrav för byggnaden, vilket bland annat handlar om energianvändning och innemiljö. En utmaning är logistiken eftersom projektet ligger centralt i Malmö.

Knauf Danogips bistår Peab med produkterna Classic board, Humid board, innerväggsstål och ytterväggsstål.

DOMSTOLSBYGGNADEN I MALMÖ

Byggstart: 2020.
Entreprenör: Peab.
Planerad verksamhetsstart: 2022.
Knauf Danogips har levererat: Classic board, Humid Board, innerväggsstål, ytterväggsstål.