Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Se upp för fukten!

Montage

Ställ krav på fukt- och värmeförhållanden på bygget, både under uppförandet och under perioden fram till att bygget är klart.

Krav på hög arbetstakt för att minska kostnaderna medför ofta att montörerna tvingas att arbeta under förhållanden som inte ger bra slutresultat. En sak är att invändiga arbeten påbörjas innan bygget fått dörrar och fönster monterade, långt värre är det om arbetena börjar innan konstruktionen är tät. Det kan orsaka läckage som fuktar ned både konstruktioner och lagrat material. Längre fram kan det också uppstå problem med inbyggd fukt.

De som är ansvariga för driften måste vara medvetna om att inbyggd fukt kan ge upphov till röta och svampangrepp och att det bidrar till en klar försämring av det framtida inneklimatet. Dessutom kommer inbyggd fukt att ge mer synliga problem, som t.ex:

 • Rost på skruvhuvuden som syns genom målning, väv och tapet.
 • Trävirke som blir skevt och spricker eller ger knölar på ytan.
 • Fläckar i ytbehandlingen eller spackelskarvar som blir synliga.

Byggherren eller dennes representant kommer vid många tillfällen att reklamera sådana brister. Detta är mindre bra eftersom entreprenören ofta måste betala reparationerna även om denne i realiteten inte kan lastas för bristerna. Dessutom ger det ett bristfälligt intryck och man riskerar att få ett dåligt rykte.

Ställ krav på fukt- och värmeförhållanden

Det ligger i allas intresse att man ställer krav på fukt- och värmeförhållanden på ett bygge, både under uppförandet och under perioden fram till att bygget är klart, exempelvis som nedan:

Luftfuktighet max 70% relativ fuktighet.

Temperatur min +10°C, för spackling gäller särskilda regler.

Man bör alltid se till att skapa god avluftning, speciellt vid hög luftfuktighet. Innertak är speciellt utsatta för fuktighet. Om man har hög fuktighet på ett bygge, samtidigt som man har s-avstånd 600 mm på läkten, är det nästan oundvikligt att undgå problem med nedböjning. Därför kan det ofta vara en fördel att minska läktavstånd till s400 mm. Det gäller vid tvärmontage. Vid montage av skivorna på längden av läkten skall s-avstånden aldrig överstiga 300 mm. Även om bygget är torrt när skivorna monteras kan man få problem senare. Flytspackling av golv görs ofta efter att man monterat innertak och i den finns mängder av vatten som kommer att ge hög luftfuktighet. Även spackel- och måleriarbeten tillför bygget mycket fukt och det är därför viktigt att man ser till att ha god luftväxling under hela byggtiden.

Innan gipsskivorna börjar monteras

Innan arbetet påbörjas bör någon ansvarig från montagefirman göra en besiktning av arbetsplatsen för att se om det går bra att börja montera. Den som gör inspektionen måste naturligtvis veta vad han skall hålla utkik efter. Den här 9-punkters checklistan kan vara till hjälp vid dessa tillfällen.

Checklista före igångsättning

 1. Kontrollera att ritnings- och beskrivningsunderlag är tillräckligt och uppdaterat.
 2. Kontroll av lagrade gipsskivor, stålprofiler, trämaterial etc.
 3. Kontroll av stål- och träreglar monterade på förhand är korrekt uppsatta.
 4. Kontroll av isoleringsarbeten utfört på förhand är korrekt.
 5. Kontroll av fukt- och temperaturförhållanden.
 6. Kontroll av tekniska installationers infästning.
 7. Kontroll av eventuella byggnadsställningar.
 8. Kontroll av byggplats el är tillräckligt dimensionerat.
 9. Kontrollera att uppmärkta uppsamlingsplatser och containrar är tillgängliga för källsortering av spill där detta krävs.

Det är naturligtvis inte montörens uppgift att kritisera sådant som inte påverkar dennes arbete, men om det vid inspektionen framkommer brister som kan vara svåra att rätta till efter montaget skall man säga ifrån. Det kan t.ex. gälla fel i rördragning eller i elanläggning som kommer att vara dolda efter montage av skivorna, fel på isoleringen i de fall denna är gjord i förväg eller liknande.