Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider i jul
Stängt 22 dec – 2 jan – Supportmailen är dock öppen alla vardagar
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Kontroll och dokumentation

Montage

Kontroll och dokumentation

Knauf Danogips har alltid arbetat för att ta fram konstruktioner som är väl utprovade med hänsyn till ljud, brand, stabilitet osv. Projekteringsvägledningarna från Knauf Danogips gäller som generell dokumentation, under förutsättning att vägledningarna följs med hänsyn till materialval och utförande. Idag krävs det att man väljer konstruktioner som kan dokumenteras med hänsyn till egenskaper och det är nödvändigt att följa de anvisningar som ges för dessa konstruktioner. Där byggföreskrifterna ställer krav på utförlig dokumentation – t.ex. för konstruktioner med brandceller – kan nödvändig tilläggsdokumentation i regel erhållas från Knauf Danogips. Det finns vissa situationer där man kan tvingas förändra den rekommenderade konstruktionen, eller byta material, i förhållande till den ursprungliga beskrivningen. Det är viktigt att förstå att man i sådana fall kan tvingas ta fram ny dokumentation. I synnerhet när det gäller brand är det inte möjligt att garantera att man uppnår samma resultat med material från olika fabrikanter.

Riktig projektering och rätt utförande

Man väljer konstruktioner av gipsskivor för att lösa många olika funktioner. Från det rent estetiska till byggföreskrifternas krav. Det är därför viktigt att säkra rätt kvalitet vid projektering och inte minst vid utförande. De ljuddämpande resultaten är till exempel helt beroende av utförandet. Exempelvis kan en lägenhetsskiljande vägg som i utgångsläget är vald för att uppnå mycket god ljudisolering vid en ljudmätning visa så dåliga värden att väggen inte blir godkänd om fogning mot anslutande konstruktioner ”glömts” bort under montaget alternativt utförts slarvigt.

Montagekontroll

För att kvalitetssäkra montaget av stomme och gipsskivor inför ytskiktsbehandling (oftast målning), bör en montagekontroll utföras. Detta är åberopat av bl.a. branschrådet YBG, en s k kvalitetsrond. En montagekontroll är ett verktyg för dokumenterad kommunikation mellan entreprenörer, att montaget ger tillräckliga förutsättningar för vidare ytbehandling av god kvalitet. Eventuella avvikelser kan noteras och föras vidare till nästa led. Om en reklamation åberopas på Knauf Danogips produkter efter montage och ytbehandling skall en montagekontroll/egenkontroll/checklista/protokoll av något slag påvisas som styrker hur montage och ytbehandling är utfört.

Länk till montagekontroll/kvalitetsrond enligt YBG.

Köparens mottagningskontroll

Det är viktigt att det finns en person på byggarbetsplatsen som är ansvarig för att ta emot leveranserna. Följesedel medföljer Knauf Danogips leveranser. När varan överlämnas till köparen skall denne göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera om varan har synbara fel. Då varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagningskontrollen fullföljas med efter köpets och varans art anpassad omsorg. (Enligt ABM 07). Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnande skall ske, skall köparen efter avemballering och före montage kontrollera varan beträffande då synliga skador och/eller uppenbara fel. Kontrollen fullföljs därefter genom en slutbesiktning eller vid annat godkännande av köparens entreprenad. (Enligt ABM 07). Denna kontroll bör utföras av en person som är kvalificerad att kontrollera skivor, profiler mm för att upptäcka grova fel, brister och transportskador. Sådan omedelbar kontroll kan underlätta en eventuell reklamation. Oftast kräver leveransvillkoren att reklamationer skall göras vid leveransen, eftersom det ibland kan gå lång tid från leverans till monteringsarbetet där eventuella fel upptäcks. Det kan löna sig för entreprenören att anlita en kvalificerad montör om denne inte själv besitter tillräcklig expertis att göra sådana kontroller.

Mottagningskontroll — Checklista

 1. Produktdata, materialbeskrivningar mm anskaffas och sparas.
 2. Följesedlar  — Ev. skador bekräftas på följesedeln till chauffören.
 3. Kontroll av:

Gipsskivor

 1. Typ och märkning
 2. Mått
 3. Antal
 4. Kvalitet
 5. Transportskador

 Stålprofiler

 1. Typ
 2. Mått
 3. Antal
 4. Transportskador

Skruvar

 1. Typ och märkning
 2. Antal
 3. Kvalitet

Andra material

 1. Typ och märkning, antal mm.
Ta ansvar för arbetet

När entreprenören kommer in i bilden är i regel valet av konstruktion redan gjort, och montörens jobb är då att se till att montaget utförs enligt beskrivning. Men det är montörens skyldighet att säga ifrån om man valt en konstruktion som denne av erfarenhet vet inte kommer att fungera.