Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Förhållanden på byggplatsen

Montage

Förhållandena på byggplatsen har ett långt större inflytande på det färdiga byggresultatet än vad många kan föreställa sig. För att nå ett slutresultat av hög och professionell kvalitet gäller det att entreprenören planerar väl och styr driften noggrant. Produkterna skall lagras och skyddas enligt Knauf Danogips hanteringsanvisningar.
Bygg i rätt ordning

Kraven om kortare byggtider för att sänka kostnader betyder ofta att de utförande pressas till att genomföra arbetet under förhållanden som inte är tillfredsställande. En byggnad skall tätas uppifrån och ned. Uppförande av invändiga väggar skall inte påbörjas innan byggnaden är tillsluten och tätt. All fukt som kommer in i byggnaden skall torkas ut. Denna process är dyr, resurs- och tidskärvande och bör därför undvikas genom att bygga i rätt ordning.

Loggboken – en god investering

Om montören blir pressad av sin uppdragsgivare till att sätta i gång sitt arbete under kritiska förhållanden är det särskilt viktigt att kunna dokumentera detta i efterhand. För därför logg över temperatur och fuktighet under hela byggprocessen. Det kan vara en god investering!

Avlägsna fukt med rätt utrustning

För hög luftfuktighet eller läckage av fritt vatten under uppförande av invändiga gipsskiveväggar kan ge stora problem i efterhand:

 • Fiberresning av kartong som ger glansskillnader mellan kartong och spackel.
 • Vattenspill kan efter uttorkning ge gula ränder som blöder igenom vattenbaserade målarfärger.
 • Nedböjning mellan reglar på skivor i tak.
 • Mikrobiologisk påväxt om det byggs in fukt i konstruktionen

OBS: Det är inte bara före montage som man skall vara uppmärksam. T.ex. kan användning av flytspackel ge samma problem om inte den relativa fuktigheten i luften är under kontroll.

För att vara säker på att undvika ovan nämnda problem ska den relativa fuktigheten inte överskrida 70 % RF och temperaturen bör vara +15 ºC eller mer när arbete med gipsskivor påbörjas. Optimal byggtid och säkrast resultat uppnås vid +20 ºC och 50 % RF.

Nyckelordet är alltså att ta bort fukt med rätt utrustning. Fukten försvinner inte om man bara öser på med värme.

Från +10 ºC och varmare, använd en kondensavfuktare  

Från +15 ºC och kallare, använd sorptionsavfuktare

Kontakta specialister på detta område vid tvivelaktigheter. Kom ihåg att fukt som inte är tillfört en byggnad kostar ingenting att bli av med!

Checklista före igångsättning:
 1. Kontrollera att ritnings- och beskrivningsunderlag är tillräckliga och uppdaterade.
 2. Kontroll av lagrade gipsskivor, stålprofiler, trämaterial och bruk.
 3. Kontroll av befintliga stål- och träreglar är korrekt monterade.
 4. Kontroll av att tidigare utförda isoleringsarbeten är korrekta.
 5. Kontroll av fukt- och temperaturförhållanden.
 6. Kontroll av tekniska installationers infästning.
 7. Kontroll av eventuella ställningar.
 8. Kontroll att byggplatselen är tillräckligt dimensionerad.
 9. Kontrollera att uppmärkta uppsamlingsplatser och containrar är tillgängliga för källsortering av spill där detta krävs.