Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Vindskyddsskivor

Montage

Knauf Danogips har flera olika vindskyddssystem. Dels den gipsbaserade och vaxkartongklädda Clima Board och vid behov av större vädermotstånd, den oorganiska Weatherboard 2.0.

Sedan våren 2013 har Knauf Danogips också en ny och unik lösning för tätning av skivskarvar, Knauf W tape. Tack vare sitt aggressiva häftämne, som biter på de flesta material, förenklas montaget dramatiskt vilket sparar både tid och dyrbara resurser i byggprocessen. Samtidigt svarar tejpen väl mot kraven på större täthet vid husproduktion.

Under detta avsnitt finns allt om montage av utvändiga skivor i allmänhet samt specifika egenskaper för de olika skivsystemen.

montage_yttervaegg_vindskyddsskivor

Clima Board

Clima Board är en extravaxad, kartongklädd vindskyddsskiva av gips med förbättrat skydd mot nederbörd under byggnadstiden. Den har betydligt mindre vattenupptagning än vanlig utegips vilket minimerar risken för kartongsläpp och missfärgning av kartongen. Skivan har en tjocklek på 9,5 mm och finns både i 900 och 1200 mm bredd, i standardlängderna 2500, 2700 och 3000 mm.

Allmänt

Under vilka miljöförutsättningar skall man inte använda produkten

En gipsskiva skall inte användas där den kontinuerligt utsätts för temperatur över 50° C. Det kemiskt bundna vattnet torkar bort och gipsen förändras kemiskt till en variant med dålig hållfasthet och dåligt brandskydd. Vattnet som är förutsättningen för skivans brandskyddande egenskaper försvinner.

En gipsskiva skall inte heller användas där den utsätts för en relativ fuktighet som är större än 85%. Gipsskivan absorberar fukt från den omgivande luften och hållfastheten förändras väsentligt när den relativa fuktigheten når dessa nivåer.

montage_yttervaegg_clima_board

Clima board

 

Vänd rätt sida utåt

Clima Board har blå framsideskartong och på den sida som skall vändas utåt, är skivtypen märkt med text.

 

Exponeringstid innan fasadmaterial monteras

Monterade vindskyddsskivor tål att exponeras för väder och vind under en begränsad tid. Normalt gäller upp till 3-6 månader för Clima Board, men kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet. Under gynnsamma förhållanden kan skivan sitta exponerad längre tid och i kraftigt slagregnsutsatta lägen bör kortare exponeringstid väljas. En förutsättning är att vindskyddsskivorna har möjlighet att torka när det inte regnar.

 

Skivhantering

Transport, lossning

Skivorna levereras i paketen med framsidorna uppåt. Lyft skivorna från paketet. Sätt aldrig ned skivornas hörn hårt mot underlaget. Skivorna bärs på högkant. Clima Board levereras i paket upplagda på gipsströer och med plasthuv som träs över gipsstuven och krymps, detta minimerar risken för fuktpåverkan på byggarbetsplatsen samt minskar risken för att skivorna rör sig under transport på grund av det vattenavvisande ytskiktet.

 

Förvaring

Skivorna skall skyddas mot fukt och åverkan. Förvara skivorna torrt och på torrt underlag. Skivornas originalemballering bör vara kvar ända fram tills det att skivorna skall monteras. Bruten förpackning skall åter tillslutas. Förvaras skivorna en längre tid innan montering skall paketen kontrolleras med hänsyn till fukt och vid tecken på kondens skall plasten skäras upp. Skivorna skall ligga på plant underlag av ströer, med högst 600 mm avstånd. Gipspaketet skall vara ventilerat underifrån, rekommenderat avstånd till mark ca 150 mm.

 

Tillpassning av skiva

Tillpassning av skivan utförs med kniv eller såg.

Läs mer om skivhantering här

 

Stomme

Krav på stomme

Stomme kan vara vertikal eller horisontell och utgöras av träreglar, läkt eller stålprofiler. Centrumavståndet skall vara max s600 mm för kravet tändskyddande beklädnad samt i de fall där stommen vindavstyvas med Clima Board. Vid skivskarvar skall stålprofiler ha minst bredd 35 mm och träprofiler minst bredd 45 mm. Träreglar bör dessutom vara hyvlade.

bearbetning

 

Avstånd till byggnadsdelar

Avstånd till anslutande byggnadsdelar

Skivorna skall monteras på ett avstånd av 10-20 mm till andra byggnadsdelar (sockel, väggar, pelare etc.). Detta för att undvika fuktupptagning.

montage_yttervaegg_andra_byggnadsdelar

 

Åtgärd vid skadad kartong

Försegling av skadat kartongskikt

Mindre skador på kartong eller glasfiberväv vid exempelvis för hårt åtdragna skruvar skall förseglas med Knauf W tape.

 

Åtgärd vid öppna sågade skivkanter

Åtgärd vid öppna horisontella överkanter där skivkanter är sågade

Alla öppna horisontella överkanter där skivkanter är sågade (t.ex. fönsterbröstningar) förses med Knauf Danogips E-profil eller Knauf W tape.

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna sågade skivkanter på Clima Board förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och monteringsinstruktion för det specifika projektet.

montage_yttervaegg_e_profil

 

Infästning med skruv

Skivorna fästs med korrosionsskyddad skruv typ Umbo (max 1,0 mm ståltjocklek) eller Umbo + (max 3,0 mm ståltjocklek), som ej får försänkas i skivan. Umbo/Umbo + fungerar också i träregel och båda finns även bandade. Vid för hårt åtdragen skruv som skadat kartongen skall skadad yta förseglas med Knauf W tape.

Håll fast skivorna mot underlaget när de monteras. Försök inte att pressa dem på plats med hjälp av skruven.

 

Skruvavstånd

Skruv skall placeras 10 mm från kartongklädd kant och 15 mm från skuren kant.

Skruvrader s600 mm. Om skivorna används för vindstabilisering under byggnadstiden kan tätare skruvavstånd behövas.

Knauf Danogips E-profil

Skruvens placeringCentrumavstånd längs skivans kanterCentrumavstånd inne på skivan
Inre skivlagmontage yttervaegg inre skivlag600 mm600 mm
Yttre skivlagmontage yttervaegg yttre skivlag200 mm300 mm
Infästning med spik

Skivorna fästs med varmförzinkad pappspik 35-2,5, som ej får försänkas i skivan. Ev. skadad kartong förseglas med Knauf W tape.

Håll fast skivorna mot underlaget när de monteras. Försök inte att pressa dem på plats med hjälp av spiken.

 

Spikavstånd

Spik skall placeras 10 mm från kartongklädd kant och 15 mm från skuren kant.

Spikrader s600 mm. Om skivorna används för vindstabilisering under byggnadstiden kan tätare spikavstånd behövas.

Spikens placeringCentrumavstånd längs skivans kanterCentrumavstånd inne på skivan
Inre skivlagmontage yttervaegg spik inre skivlag600 mm600 mm
Yttre skivlagmontage yttervaegg spik yttre skivlag150 mm200 mm

Skivmontage

Stående stomme, längsmontering av skiva, skivlängd=vägghöjd
Täta skarvar vid stående (vertikal) stomme.
Längsmontage av skiva, skivlängd=vägghöjd

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna skivkanter förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet.

montage_yttervaegg_staende_skiva_lika_vaegg

Stående stomme, längsmontering av skiva, skivlängd=vägghöjd

 

Stående stomme, längsmontering av skiva, vägghöjd större än skivlängd

Täta skarvar vid stående (vertikal) stomme
Längsmontage av skiva, vägghöjd större än skivlängd

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna skivkanter förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet.

montage_yttervaegg_staende_vaegg_hoegre

Stående stomme, längsmontering av skiva, vägghöjd större än skivlängd

 

Stående stomme, tvärsmontering av skiva

Täta skarvar vid stående (vertikal) stomme
Tvärsmontage av skiva

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna skivkanter förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet.

montage_yttervaegg_staende_tvaers

Stående stomme, tvärsmontering av skiva

 

Liggande stomme, tvärsmontering av skiva

Täta skarvar vid liggande (horisontell) stomme
Tvärsmontage av skiva

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna skivkanter förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet.

montage_yttervaegg_liggande_tvaers

Liggande stomme, tvärsmontering av skiva

Klicka här för att nå toppen av sidan.

Weatherboard 2.0

Weatherboard 2.0 är en impregnerad oorganisk kompositgipsskiva. Skivan monteras bakom fasadbeklädnader som vindskydd och stomstabilisering i ventilerade ytterväggskonstruktioner. Monterad Weatherboard 2.0 tål att exponeras mot väder och vind i upp till 6 månader utan fasadbeklädnad.

Skivan har en tjocklek på 9,5 mm och finns både i 900 och 1200 mm bredd, i standardlängderna 2700 och 3000 mm.

byggskiva_weatherboard_9mm

Weatherboard 2.0

 

Skivhantering

Transport, lossning

Skivorna levereras i paketen med framsidorna uppåt. Lyft skivorna från paketet. Sätt aldrig ned skivornas hörn hårt mot underlaget. Skivorna bärs på högkant. Weatherboard 2.0 levereras i paket upplagda på gipsströer och med plasthuv som träs över gipsstuven och krymps, detta minimerar risken för fuktpåverkan på byggarbetsplatsen samt minskar risken för att skivorna rör sig under transport på grund av det vattenavvisande ytskiktet.

 

Förvaring

Skivorna skall skyddas mot fukt och åverkan. Förvara skivorna torrt och på torrt underlag. Skivornas originalemballering bör vara kvar ända fram tills det att skivorna skall monteras. Bruten förpackning skall åter tillslutas. Förvaras skivorna en längre tid innan montering skall paketen kontrolleras med hänsyn till fukt och vid tecken på kondens skall plasten skäras upp. Skivorna skall ligga på plant underlag av ströer, med högst 600 mm avstånd. Gipspaketet skall vara ventilerat underifrån, rekommenderat avstånd till mark ca 150 mm.

 

Vänd rätt sida utåt

Weatherboard 2.0 har ytskikt av glasfiberväv och den sida som ska vara vänd in mot underlag ska vara sida där glasfiberväven är skarvad. Det vill säga oskarvad glasfiberväv utåt.

 

Tillpassning av skiva

Tillpassning av skivan utförs med kniv eller såg.

bearbetning

Läs mer om skivhantering här

 

Stomme

Krav på stomme

Stomme kan vara vertikal eller horisontell och utgöras av träreglar, läkt eller stålprofiler. Centrumavståndet skall vara max s600 mm för kravet tändskyddande beklädnad samt i de fall där stommen vindavstyvas med Weatherboard 2.0. Vid skivskarvar skall stålprofiler ha minst bredd 35 mm och träprofiler minst bredd 45 mm. Träreglar bör dessutom vara hyvlade.

 

Avstånd till byggnadsdelar

Avstånd till anslutande byggnadsdelar

Skivorna skall monteras på ett avstånd av 10-20 mm till andra byggnadsdelar (sockel, väggar, pelare etc.). Detta för att undvika fuktupptagning.

montage_yttervaegg_andra_byggnadsdelar

 

Åtgärd vid skadad glasfiberväv

Försegling av skadat glasfiberskikt

Mindre skador på glasfiberväv vid exempelvis för hårt åtdragna skruvar skall förseglas med Knauf W tape.

montage_yttervaegg_e_profil

Knauf Danogips E-profil

 

Åtgärd vid öppna sågade skivkanter

Åtgärd vid öppna horisontella överkanter där skivkanter är sågade

Alla öppna horisontella överkanter där skivkanter är sågade (t.ex. fönsterbröstningar) förses med Knauf Danogips E-profil eller Knauf W tape.

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna sågade skivkanter på Weatherboard 2.0 förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och monteringsinstruktion för det specifika projektet.

 

Infästning med skruv

Skivorna fästs med korrosionsskyddad skruv typ Umbo (max 1,0 mm ståltjocklek) eller Umbo + (max 3,0 mm ståltjocklek), som ej får försänkas i skivan. Umbo/Umbo + fungerar också i träregel och båda finns även bandade. Vid för hårt åtdragen skruv som skadat glasfiberväven skall skadad yta förseglas med Knauf W tape

Håll fast skivorna mot underlaget när de monteras. Försök inte att pressa dem på plats med hjälp av skruven.

 

Skruvavstånd

Skruv skall placeras 10 mm från glasfiberklädd kant och 15 mm från skuren kant.

Skruvrader s600 mm. Om skivorna används för vindstabilisering under byggnadstiden kan tätare skruvavstånd behövas.

Skruvens placeringCentrumavstånd längs skivans kanterCentrumavstånd inne på skivan
Inre skivlagmontage yttervaegg inre skivlag600 mm600 mm
Yttre skivlagmontage yttervaegg yttre skivlag200 mm300 mm
Infästning med spik

Skivorna fästs med varmförzinkad pappspik 35-2,5, som ej får försänkas i skivan. Ev. skadad glasfiberväv förseglas med Knauf W tape.

Håll fast skivorna mot underlaget när de monteras. Försök inte att pressa dem på plats med hjälp av spiken.

 

Spikavstånd

Spik skall placeras 10 mm från glasfiberklädd kant och 15 mm från skuren kant.

Spikrader s600 mm. Om skivorna används för vindstabilisering under byggnadstiden kan tätare spikavstånd behövas.

Spikens placeringCentrumavstånd längs skivans kanterCentrumavstånd inne på skivan
Inre skivlagmontage yttervaegg spik inre skivlag600 mm600 mm
Yttre skivlagmontage yttervaegg spik yttre skivlag150 mm200 mm

Skivmontage

Stående stomme, längsmontering av skiva, skivlängd=vägghöjd
Täta skarvar vid stående (vertikal) stomme.
Längsmontage av skiva, skivlängd=vägghöjd

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna skivkanter förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet.

montage_yttervaegg_staende_skiva_lika_vaegg

Stående stomme, längsmontering av skiva, skivlängd=vägghöjd

 

Stående stomme, längsmontering av skiva, vägghöjd större än skivlängd

Täta skarvar vid stående (vertikal) stomme
Längsmontage av skiva, vägghöjd större än skivlängd

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna skivkanter förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet.

montage_yttervaegg_staende_vaegg_hoegre

Stående stomme, längsmontering av skiva, vägghöjd större än skivlängd

 

Stående stomme, tvärsmontering av skiva

Täta skarvar vid stående (vertikal) stomme
Tvärsmontage av skiva

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna skivkanter förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet.

montage_yttervaegg_staende_tvaers

Stående stomme, tvärsmontering av skiva

 

Liggande stomme, tvärsmontering av skiva

Täta skarvar vid liggande (horisontell) stomme
Tvärsmontage av skiva

Vi rekommenderar dessutom att alla öppna skivkanter förseglas med Knauf W tape när man förväntar sig utsatt läge och där skivorna kommer att vara exponerade för väder och vind i 4-6 månader innan fasadmaterialet monteras. Kontakta Knauf Danogips för framtagande av hanterings- och montageinstruktion för det specifika projektet.

montage_yttervaegg_liggande_tvaers

Liggande stomme, tvärsmontering av skiva

Klicka här för att nå toppen av sidan.