Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Ytbehandling av Aquapanel Indoor

Montage

Konditionering

Innan ytbehandling ska skivorna konditioneras (anpassas till  temperatur och luftfuktighet som gäller i det aktuella utrymmet). Beroende på temperatur och relativ luftfuktighet kan det ta några dygn innan skivan är lämplig för ytbehandling. Okulär vägledning är att en torr skiva är ljusgrå medan en blöt skiva är mörk grå.

Förbehandling

Skivor ska primas med Aquapanel Primer innan ytbehandling, underlagstemperaturen ska vara minst 5°C.

Ytbehandling

Det vanligaste ytbehandlingsalternativet av Aquapanel Indoor är applikationer av våtrumsmembran/tätskikt med påföljande keramisk beklädnad (kakel).

I utrymmen där Aquapanel Indoor inte ska monteras med våtrumsmembran/tätskikt på hela väggytan och där det inte ska plattsättas med kakel, kan något av nedanstående alternativ väljas:

Högre krav på yta

Vid högre ytkrav kan ytbehandling utföras enligt nedan:

Vid höga ytkrav på den färdiga väggen (klass Q3 – Q4) bredspacklas hela ytan med 1-2 mm Aquapanel Q4 Finish. Efter uttorkning kan om nödvändigt ytan avjämnas med sandpapper (120 fraktion eller finare) innan målningsbehandling. Q4 Finish är vattenavvisande och lämpar sig därför även i fuktiga miljöer, dock inte vid direkt vattenbegjutning på ytan.

Ett annat ytbehandlingsalternativ är tunnputs med Aquapanel Fogspackel Vit. Då täcks väggytan med ett 3-4 mm tjockt lager med Aquapanel fogspackel Vit (avjämnas med tandspackel för att uppnå rätt skikttjocklek).

Därefter inbäddas armeringsnätet i det våta bruket med minst 100 mm överlapp, varpå ytterligare ett tunt lager på med Aquapanel fogspackel Vit appliceras så det totala putsskiktet blir minst 4 mm tjockt och sedan filtas.

Målning

Efter uttorkning kan de flesta vattenbaserade inomhusfärger användas (såsom vattenbaserad färg, silikatfärg, akrylfärg mm) förutom alkydbaserad färg som inte är kompatibel. Följ färgtillverkarens instruktioner, en provstrykning rekommenderas.

Lägre krav på yta

Vid lägre ytkrav kan ytbehandling utföras enligt nedan:

• 2 ggr spackling av skruvhuvuden

• Iläggning av remsa i spackelmassa

• 2 ggr skarvspackling

• 1 ggr bredspackling vid höga krav på ytjämnhet

• Avslipning

• 3 ggr strykning

Målning

Använd färgtyper lämpliga för betong. Olje- och alkydfärger kan endast användas om grundning först gjorts med alkaliresistent färg.