Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Viktiga förutsättningar

Montage

Självklart är valet av material, verktyg och metoder viktigt för ett bygge, men faktum är att det är det hantverksmässiga utförandet som främst bidrar till det perfekta slutresultatet. För att entreprenörer och uppdragsgivare skall bli nöjda är det därför viktigt med kontinuerlig övning.

Vårt sätt att hjälpa dig på vägen till ett fullgott slutresultat är vägledningen nedan. Denna skall enbart ses som en vägledning och introduktion i konsten att spackla.

Montera gipsskivorna rätt

Innan du påbörjar spacklingsarbetet är det viktigt att kontrollera att gipsskivorna sitter rätt monterade. Det omfattar t.ex. kontroll av ev. montageskador, placering och utförande av kortkantskarvar och av hörnskyddslist. Det är även mycket viktigt att kontrollera att skruvarna sitter rätt monterade. Finns det skruvhuvuden som sticker ut skall dessa åtgärdas, i annat fall finns det ingen möjlighet till ett prydligt slutresultat. Dessutom riskeras rostskyddet på skruvarna att slipas av, vilket resulterar i ett garanterat rostgenomslag vid målning eller tapetsering.

Lös kartong

Var noga med att avlägsna eventuell lös kartong i samband med monteringsskador. Reparera detta med hjälp av Knauf Danogips Perlfix eller Reparationsgips innan du börjar spackla.

Hål och stora sprickor

Om öppningar och sprickor är mer än 5 mm breda måste de fyllas med härdande massa före spackling. Knauf Danogips Perlfix eller Reparationsgips är utmärkt till detta.

Håll bygget varmt och torrt

Tänk på att hålla tillräckligt hög temperatur under hela spackelarbetet.

Det är också viktigt att hålla god luftcirkulation så att fukten från de torkande spackelmassorna kan luftas ut ordentligt.

Se torktider i tabellen nedan, men undvik tiderna i de grå fälten. Dessa påverkar resultatet negativt, då torktiden antingen är mycket kort eller mycket lång.

Kom ihåg: Hög temperatur och god luftcirkulation.

 

Relativ fuktighetTemperatur
10°C15°C20°C25°C
10%21T14T10T7T
20%23T16T11T8T
30%26T18T12T9T
40%29T20T14T10T
50%36T24T17T12T
60%42T29T20T14T
70%54T38T26T19T
80%78T54T38T27T
85%4D72T48T34T
90%6D4,5D72T39T
95%12D8D6D4D
T = timmar
D = dygn

 

Välj rätt

Var noga med att välja rätt material både när det gäller spackelmassa och spackelremsa. Det krävs att du speciellt uppmärksammar den spackelmassa du väljer till finspacklingen, om spackelmassan senare skall målas.

Använd släpljus

Det är en god idé att belysa arbetsytan med släpljus efter grundningen. Det gör det lätt att urskilja eventuella ojämnheter som senare kan punktspacklas.

Var noggrann

Förbered underlaget på bästa sätt och var noggrann med ditt eget arbete under hela processen. Det underlättar för dig själv i längden och ger ett bättre slutresultat. Skulle det förekomma ett fel i ett tidigt skede påverkas alltid resultaten i de efterkommande stegen. Har du t.ex. monterat en spackelremsa fel kommer denna att försvåra ditt arbete hela vägen fram till finspacklingen.

Resultatet är viktigt – för dig

Ett bra resultat är självklart viktigt för dina kunder, men det är minst lika viktigt för dig. Leverera god service i alla avseenden! Städa efter dig och avlägsna slipdamm, gammalt spackel, spackelremsor och emballage. Tänk på att du och ditt arbete representerar ditt eget varumärke. Är kunderna nöjda med dig får du snart mer jobb.

Verktyg och tillbehör

Att spackla gipsskivor för hand kräver varken avancerade vertyg eller större investeringar. Du behöver ett par stora baljor eller hinkar för att blanda spackelmassan i. Det är även bra att ha en stor värmefläkt till hands, även om det oftast är varmt i huset när det spacklas.

Spackelmassa kan blandas för hand, men en bra borrmaskin underlättar arbetet. Rotationshastigheten på denna får inte överstiga 700 varv per minut. Tänk på att komplettera borrmaskinen med en lämplig visp för att göra blandningsmomentet så effektivt som möjligt.

montage_spackling_viktigaforutsattningar_01

Rätt montage: Skruvar är försänkta och kartongen hel – klart för spackling.

montage_spackling_viktigaforutsattningar_02

Fel montage: Skruvar sticker ut.

montage_spackling_viktigaforutsattningar_03

Fel montage: Skruvar sitter för djupt – kartongen har gått sönder.

montage_spackling_viktigaforutsattningar_04

Fel montage: Regeln sitter snett.

montage_spackling_viktigaforutsattningar_05

Ta dig tid – vänta med att gå vidare i arbetet tills dess att spacklet är genomtorrt.

Kom ihåg: Hög temperatur och god luftcirkulation.

montage_spackling_viktigaforutsattningar_06

Nöjda kunder är din bästa reklam.