Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Spackling och finspackling - några tips

Montage

Nedan följer några matnyttiga tips om vad du behöver tänka på före spackling, vid första spacklingen samt vid första och andra finspacklingen.
Före spacklingen

Börja inte spackla förrän väggar och tak är helt färdiga. Att t.ex. spackla den ena sidan av en vägg innan skivorna på den andra sidan är monterade är inte att rekommendera.

Kontrollera att skivorna är ordentligt monterade och att skruvhuvuden inte sticker ut.

Skarvar som är bredare än 5 mm bör fyllas med härdande massa och ges tid till härdning innan själva spacklingen påbörjas. Andra större håligheter, t.ex. vid invändiga hörn eller vid övergångar mellan väggar och tak behandlas på samma sätt.

Lister runt dörrar m.m bör monteras först efter att spackelarbetet är klart. Ofta lönar det sig att vänta med listerna till efter målning och tapetsering.

montage_spackling_finspackling_01

Innan du börjar spackla: Kontrollera att skivorna är ordentligt monterade. Skruvhuvuden får inte sticka ut.

Den första spacklingen

Den allra första spacklingen innebär montage av spackelremsor och spackling av skruvar.

Skarvar

Lägg ett rejält lager spackelmassa över skarven. Använd en mjuk spackel ca. 100-150 mm bred. En styv pensel eller en smal målarrulle går också att använda, med dessa går spacklingen snabbare.

montage_spackling_finspackling_02

Lägg ett rejält lager spackelmassa över skarven.

Lägg spackelremsan i den våta massan och stryk fast den med spackeln. Ta samtidigt bort överflödig spackelmassa. Stryk från mitten ut mot ändarna av remsan.

Försänkningen skall inte fyllas upp helt, men använd så mycket spackelmassa så att luftbubblor under remsan undviks.

Lägg ingen ytterligare spackelmassa över remsan. Det förlänger torktiden avsevärt och kan påverka resultatet negativt.

montage_spackling_finspackling_03

Stryk fast spackelremsan i den våta massan.

Skruvar

Det är viktigt att ta med skruvhuvuden vid den första spacklingen.

montage_spackling_finspackling_04

Ta med skruvhuvuden vid den första spacklingen.

Den andra spacklingen – Finspackling 1

Första finspackling omfattar skarvar och skruvar. Det är viktigt att den föregående spacklingen är helt torr innan man lägger på nästa lager. Räkna med ungefär ett dygns torktid spackelmassan, härdningstiden är ca två timmar.

montage_spackling_finspackling_05

Gör den första finspacklingen i ett drag med bredspackel.

montage_spackling_finspackling_07

Använd spackel för den första finspacklingen. Lägg ett drag på vardera sidan skarven.

Skarvar

Vid den andra spacklingen täcker man spackelremsan och försänkningen fylls helt upp. Lägg på spackelmassan med en bredspackel, gärna med en bredd på minst 150 cm.

montage_spackling_finspackling_06

Det skall vara en vall mitt över skarven eftersom spackelmassan sjunker när den torkar.

Lägg ut spackelmassa så att det blir lite högre på mitten. Med en spackel är det enklast att lägga ett drag på vardera sidan skarven.

Använd spackel för den första finspacklingen. Lägg ett drag på vardera sidan skarven.

Spackelmassan trycks därmed in mot mitten av skarven så att det ”byggs upp” en liten vall där de två spacklingarna möts. Det som är kvar av vallen är lätt att slipa bort när massan torkat.

Skruvar

Vid den andra spacklingen spacklas också skruvhål.

Den tredje spacklingen – Finspackling 2

Som tidigare gäller att den föregående spacklingen är genomtorr innan man lägger på nästa lager.

Lägg ett tunt lager på stor bredd vid finspackling två, dvs. den tredje spacklingen.

montage_spackling_finspackling_05

Lägg ett tunt lager på stor bredd vid finspackling två, dvs. den tredje spacklingen.

Skarvar

Tredje lagret skall vara mycket tunt och rejält brett. Spackelmassan läggs på med en jämn glidande rörelse så att det blir så lite efterslipning som möjligt. Här rekommenderar vi att man använder en bredspackel.

Skruvar

Det kan också vara nödvändigt att spackla ytterligare en gång över skruv, speciellt när det rör sig om tak.