Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider i jul
Stängt 22 dec – 2 jan – Supportmailen är dock öppen alla vardagar
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Skarvar, hörn och anslutningar

Montage

Nedan följer information om hur du hanterar skarvar, hörn och anslutningar. Här tipsar vi även om passande produkter du kan behöva under arbetets gång.
Skarvar i kortkant

Skivornas kortkanter saknar försänkning och det är därför nödvändigt att montera skivorna med en liten springa, eller att fasa kortkanterna lätt innan skivorna monteras. Har man inte gjort det måste kortkanterna skäras till med fashyvel eller med en vass kniv. Lös kartong och löst gips tas bort före spackling. Kortkantskarvar måste spacklas minst tre gånger.

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_01

Skär till kortkanterna om de inte redan är avfasade, eller montera med en liten springa.

Spackelremsa

Lägg på spackelremsan på samma sätt som vid vanliga skivskarvar med försänkning.

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_02

Lägg på spackelremsan på samma sätt som vid vanliga skivskarvar med försänkning.

Finspackling 1

Oavsett om du använder spackel eller spackelbräda skall det här momentet utföras med ett par breda drag på vardera sidan mitten. Gärna med ett avstånd på 10-20 mm.

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_03

Oavsett om du använder spackel eller spackelbräda skall det här momentet utföras med ett par breda drag på vardera sidan mitten. Gärna med ett avstånd på 10-20 mm.

Finspackling 2

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_04

Gör ett brett drag över mitten. Använd spackel eller spackelbräda.

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_05

Pappersremsan skall vikas innan den monteras.

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_06

Det blir starka och precisa hörn med inspacklad hörnskyddslist.

Hörn

Invändiga hörn spacklas nästan på samma sätt som plana skivskarvar. Utvändiga hörn måste förstärkas.

Invändiga hörn

Oftast räcker det med två lager spackel för invändiga hörn. Använd spackelremsa i första lagret, och andra gången täcks remsan med ett ytlager.

Övergången mellan vägg och tak av gipsskivor skall också förstärkas med spackelremsor om man inte tänker använda taklister. Spackling av övergångar kräver att man är extra noggrann. Om spacklingen är dåligt gjord syns det genast på slutresultatet. Räkna därför med tre spacklingar för skarvar, eftersom de oftast också skall målas.

 

Skarvspackling

Pappersremsan skall vikas innan den monteras. Vik längs den markerade mittlinjen så att det blir lika mycket remsa på vardera sidan hörnet. Använd en styv pensel, ca. 50 mm bred, för att lägga på massan i hörnet. Spackelmassan skall vara något tunnare än normalt.

Lägg på den vikta spackelremsan och stryk den på plats med penseln. Skrapa rent med en smal spackel.

Alternativt kan man här använda Knauf Danogips Cornerflextejp.

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_07

Använd spackelremsa även mot andra väggar och tak m.m

Ytskikt

Spackla en andra gång när första lagret är helt torrt. Behandla först den ena sidan av hörnet, låt torka, och gör sedan detsamma med den andra sidan.

Varning!

En del anser att det räcker att använda akrylmassa som man stryker ut i hörnet med ett finger. Men det är fel! Styrkan blir inte tillräcklig och akrylmassan lossnar ofta från gipsskivorna efter en tid. Man får heller inte skarpa, raka hörn med den här metoden.

Utvändiga hörn

Utvändiga hörn måste skyddas, och de blir både starka och raka om de byggs upp med hörnskydd HSK. Alternativt använder man Corner Flex tejp, en formbar fiberförstärkt syntettejp, eller Multiflextejp, en pappersremsa med inlagd stålremsa. Dessa remsor kan vikas i alla tänkbara vinklar och är därför särskilt användningsbara i hörn som inte är i 90° vinkel.

Hörnskydd HSK

Hörnskyddslist kan fästas med skruv eller spik. Den kan också monteras med specialverktyget Clinch-On.

Kanterna på beslagen måste ligga väl an mot gipsskivorna, på bägge sidor av hörnet, innan man börjar spackla. Monteringen går snabbast och lättast med hjälp av Clinch-On. Verktyget pressar små taggar på hörnskyddslisten in i gipsskivorna. Taggarna håller listen på plats, men det är fortfarande spacklet som klarar den slutliga fixeringen.

Det blir starka och precisa hörn med inspacklad hörnskyddslist.

Ingen spackelremsa

Det är inte nödvändigt med spackelremsor på utvändiga hörn. När hörnskyddslisten sitter på plats täcks den in av två eller tre ytbehandlingar. Glöm inte att spackelmassan skall torka mellan varje lager. Första finspacklingen skall utföras med härdande massa eller spackelmassa. Använd spackel eller spackelbräda som hålls an mot hörnskyddslistens vulst. Man behöver inte vänta på att den ena sidan torkar innan man tar nästa.

Corner Flex tejp

Tillpassa Corner Flex tejp till rätt längd. Vik tejpen längs dess centrumlinje till önskad vinkel (tejpsida med text ska vara vänd utåt) och anpassa tejpen efter underlagets form. Flikar kan klippas i tejpen med en sax så önskad utformning erhålls. Corner Flex tejp ska ha helt och fast underlag.
Applicera spackel (som rekommenderas enligt spackelleverantör/tillverkare) och på båda sidor av hörnet och med en bredd av ca 50 mm på var sida. För god vidhäftning mellan tejpen och spackelskiktet är det nödvändigt att spacklet är ca 1 mm tjockt.
Tejpen läggs i det våta spacklet och trycks fast. Se till att det finns full anliggning mellan spacklet och tejpen. För en detaljerad montageanvisning, se Montage/System Innerväggar/Hörn och avslutningar.

Multiflextejp

Den här sortens spackelremsa fästes med spackelmassa precis som övriga remsor. Därefter lägger man på ett eller två lager spackel.

Anslutningar

En plan spackelremsa ger den bästa övergången mellan väggar och tak i andra material än gips, om den inte skall täckas med lister.

Normalt räcker det med två spacklingar, en i samband med monteringen av spackelremsan samt en finspackling. Spackelremsans ena kant skall tryckas in mot den anslutande byggnadsdelen.

Stora springor måste fyllas

Om springan i anslutningen är mycket stor, större än 5 mm, bör den fyllas med en härdande massa t ex Knauf Danogips Reparationsgips eller Perlfix, innan den spacklas.

Använd spackelremsa även mot andra väggar och tak m.m

Avslutningslist J13L mot ojämna väggar

Om man behöver göra en anslutning mot en mycket ojämn vägg, t.ex. en tegelvägg med djupa fogar, kan det vara svårt att få ett fint resultat med enbart spackelremsa.

I sådana fall är det en god idé att använda Knauf Danogips Avslutningslist J13L som ger en rak och precis avslutning. Listen monteras tillsammans med skivorna. Både skivor och avslutningslist fästes så att de bildar en fog in mot den ojämna väggen.

Spacklingen görs med stöd mot avslutningslistens vulst. Här skall man inte använda spackelremsa. Det går också utmärkt att använda avslutningslister på flera andra ställen, som t.ex. mot tak, golv och dörrar.

Avslutningslist J13L mot ojämna väggar och tak.

montage_horn_o_avslut_J13

Avslutningslist J13L mot ojämna väggar och tak.