Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Väggar med träregelstomme

Montage

Knauf Danogips byggskivor på träregelstomme används ofta som invändiga väggar i bostäder, men också i andra typer av byggprojekt. Väggar med träregelstomme kan vara bärande samtidigt som de är både brand- och ljudisolerande. Tänk på att stomme av trä har alltid sämre ljudreduktion än motsvarande i stål. Skivor fästs enligt anvisningar. Förutom infästning med skruv går det även utmärkt att använda Knauf Danogips Limsystem, vilket innebär snabbare montagearbete samt en ergonomiskt bättre arbetsmiljö.
 1. Tak- och golvregel fästes s 400 mm i anslutande konstruktion.
 2. Reglar max s 600 mm.
 3. Eventuella kortlingar på halva vägghöjder. Gäller för vissa bärande väggar.
 4. Första laget skivor.
 5. Andra – och följande – skivlag.
 6. Montage av skivor enligt Knauf Danogips anvisning ”Montage av skivor, allmänt”
 7. Eventuell hålrumsisolering.
 8. Ljudtätning vid golv, tak och andra anslutningar.
 9. Spackling över skarvar och skruvar och ytbehandling.

 

 

 

 

 

Träkvalitet och skivtyper

Använd alltid hyvlat och torrt material. Regel under skarv mellan skivor ska vara minst 45 mm bred. De vanligaste skivtyperna är Knauf Danogips normalgipsskiva (Classic Board), hård gipsskiva (Solid Board) och brandskyddsskiva (Secura Board).

Tre väggtyper

Det är tre huvudtyper som ofta återkommer, men det finns givetvis många andra konstruktionsmöjligheter.

 1. Påsalningsväggar/schaktväggar: Ett eller två skivlag på en sida av stommen. Ev. hålrumsisolering.
 2. Enkelväggar: Ett eller två skivlag på båda sidor av stommen. Ev. hålrumsisolering.
 3. Dubbelväggar: Två stommar med minst avstånd 15 mm. Två eller tre skivlag på båda sidor. Alltid hålrumsisolering. Fäste av regel

Golv- och takregel spikas, skruvas eller skjuts fast s 400 mm. Mot gipsskivetak fästes regeln mot ovanliggande konstruktion. Är detta inte möjligt fästs konstruktionen direkt i gipsskivorna med hjälp av pluggar.

Reglar

Använd reglar i hela längder. Reglarna skråspikas och normalt regelavstånd är s 450 mm för 900 mm skivor och s 600 mm för 1200 mm skivor, men det kan även vara krav på andra avstånd. Var noggran vid placering av öppningar.

Kortling

Gällande brand krävs att samtliga skurna kortkanter utförs på underlag av stål eller trä.

Ljudisolering

Vid ljudkrav över 30 dB behöver syll och kantreglar kompletteras med PD-duk eller GT-list (under syll och ovanpå hammarband samt mellan regel och anslutande byggnadsdel). Vid ljudkrav över 35 dB behövs även ljudtätning med fogmassa. Den placeras då bäst vid det innersta skivlaget.  Ljudisolering med fogmassa utförs mot golv, tak, och även mot andra väggar.