Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Väggar med böjda former

Montage

Tack vare deras stora flexibilitet är Knauf Danogips gipsskivor lämpliga för både bågar och böjda former. Du kan använda 12,5 mm normalgipsskiva Classic Board, men den speciella 6,5 mm ytskivan Reno Board är lättare att böja i radier ned till 300 mm. Andra kartongklädda skivtyper lämpar sig inte för böjning. Däremot kan den cementbaserade Aquapanel Indoor böjas, se vidare detta avsnitt. Vägledningen gäller väggar, men samma metod kan användas till innertak, pelare m.m. Vid mycket små radier rekommenderas våra fabriksböjda element, Curvex, för bästa resultat.  Dessa kan erhållas ända ner till 100 mm radie.

Några fakta
  •  Fuktade skivor är lättare att börja än torra. När skivorna har torkat behåller de den nya formen.
  •  Vid större radier – över 2600 mm för 12,5 mm Classic Board och över 600 mm för 6,5 mm Reno Board – kan du böja skivorna direkt mot stommen. Vid mindre radier måste skivorna förböjas innan de monteras.
  •  Det är något lättare att böja skivorna på tvären än på längden.
  •  Vid mindre radier är vertikalt skivmontage lättare, men det kan vara svårt att få vertikala skarvar jämna om inte skivorna förböjs.
  •  Horisontellt montage gör det lättare att spackla skarvarna, men är bäst för större radier.

Produktinformation om Reno Board

Produktinformation om Classic Board

Produktinformation om böjda skenor

Montage av skenor och reglar

Fuktning och böjning av skivor

 

Montage av skenor och reglar

Montage av skenor

Märk ut placeringen av den utvändiga bågen på golv och tak.

Golv- och takskenan kan också göras med två st 50×50 mm vinkelprofiler H50/50, men för att kunna böja den måste flänsen mot golv/tak klippas upp.

Skenprofilerna skruvas, spikas eller skjuts fast var 50–100 mm (gäller samtliga alternativ).

H50/50, 3000 mm H50/50, 3600 mm

Om man har böjbar skenprofil, behöver man inte klippa.

SK 40/50, 2000 mm

Montage av reglar

Här beskrivs montage av stålreglar, men träreglar kan användas på nästan samma sätt. Regelavstånden beror på bågens radie och om man skall montera skivor som är förböjda eller inte. Se tabell 1, Väggar med böjda former. Reglarna fästes i båda sidor till golv- och takskenan med skruvar (Mech R/R 13). Det kan bli nödvändigt att sätta upp extra reglar vid bågens ändar. Det gäller vid stående skivmontage och där täckningen skall göras i två skivlag.

Markera platsen för bågens yttersida.

 

Golv- och takskena görs av två färdigböjda profiler SK40/50. Använd aktuell regel som avståndsmarkering.

 

Om man använder vinkel- eller hörnprofiler måste flänsen mot golv och tak klippas upp.

 

Böjbar skenprofil — SK, behöver man inte klippa.

 

Vid stående montage av hela skivor blir skarvarna förskjutna och extra reglar kan därför behövas.

 

Montage i två skivlag. Skarvarna skall förskjutas från lag till lag och därför behövs extra reglar.

 

Skall skivorna böjas direkt mot en stålstomme måste man fästa bandstål ungefär mitt på reglarna för att undvika att de böjs ut under montaget.

Fuktning och böjning av skivor

Fuktning av skivor

Även om det är möjligt att böja torra skivor i stora radier direkt mot stommen bör kärnan vara fuktig. Skivorna bör därför lagras några dagar i ett rum med relativt hög fuktighet före monteringen. I de allra flesta fall är det dock nödvändigt att fukta skivorna, och detta gäller alltid för skivor som skall förböjas. Se vidare i tabeller under Väggar med böjda former.

Skivorna fuktas på sidan mot bågens centrum:

1. Till invändig väggsida fuktas skivorna på framsidan.

2. Till utvändig väggsida fuktas skivorna på baksidan.

Gör så här:

  •  Fukta med ljummet vatten, gärna med lite såpa i. Använd kvast eller svamp.
  •  Fukta framsidan på de skivor som skall användas till den invändiga bågen, och fukta baksidan på skivorna till den utvändiga bågen. Det kan vara nödvändigt att upprepa behandlingen flera gånger och skivorna måste få tid på sig att suga åt sig vattnet innan de kan böjas utan att spricka.
  •  Lägg skivorna med de fuktade sidorna mot varandra under väntetiden, 0,5 – 2 timmar beroende på skivtjockleken. Skivorna skall dock ej genomblötas. För 12,5 mm skivor tar det upp till 2 timmar, medan 6,5 mm skivor blir klara på 0,5 – 1 timme.
Böjning av skivor

Vid större radier kan skivorna böjas direkt mot stommen, men i övriga fall måste de förböjas innan de monteras. Förböjningen görs över en mall, men om det böjda stycket bara utgör en del av skivan kan man böja den utan mall. Höjden på förböjda skivor skall vara 15–20 mm mindre än vägghöjden.

Förböjning med mall

Mallen skall ha samma radie som den aktuella bågen. Stommen görs av plywood, spånskiva eller liknande med ett avstånd på max 1200 mm och inklädnaden görs av plywood eller smal läkt. Fäst den fuktade skivan vid mallens ena sida med hjälp av läkt, t.ex. 50 x 100 mm som spänns fast med skruvtvingar. Tryck gipsskivan försiktigt mot mallen med hjälp av en annan läkt. Börja på den fixerade sidan och dra läkten långsamt över skivan. Fäst den sedan i den andra änden av mallen med läkt och skruvtvingar. Om man skall använda två lag skivor till en och samma båge kan man böja två skivor åt gången.

 

Fäst skivan till mallens ena sida med hjälp av en läkt och tvingar. Tryck därefter skivan försiktigt mot mallen med hjälp av en läkt och fäst den andra änden med läkt och skruvtvingar.

 

Innan de färdigböjda skivorna monteras eller eventuellt lagras skall de torka på mallen i ca 2 timmar. Torktiden kan minskas något om man använder varmluftsfläkt eller liknande.

Förböjning utan mall

Om biten som skall böjas bara är en del av skivan kan man arbeta utan mall. Metoden är bäst för skivor som skall monteras horisontellt. Den fuktade skivan sätts upp mot en vägg och man trycker försiktigt på den övre delen till dess man fått rätt böjning. Säkra golvänden så att skivan inte glider. Räkna med minst en timmes torktid innan skivan kan monteras.

Böjning mot vägg utan mall. Metoden passar bäst för liggande montage där bågen bara är en del av skivan.

Skivmontage

Förböjda och helt torra skivor monteras som vanliga gipsskivor. Använd alltid skruvar – också där skivorna monteras mot trästomme. Börja skruva i mitten och fortsätt ut mot sidorna. Om det gäller skivor som skall böjas direkt mot stommen, alltså både fuktade eller torra skivor som inte är förböjda, gör man böjningen med en kraftig träläkt. Börja på den ena sidan av bågen och skruva fast skivan regel för regel. Gör alltid utsidan av väggen först.

Böjning direkt mot reglarna. Börja med att fästa skivan och tryck försiktigt skivan på plats. Var extra försiktig vid skruvning av fuktig skiva då det är lätt att dra igenom.

Oavsett vilken monteringsmetod man använder bör skarvar mellan stående monterade skivor, med mindre radier, hållas tillfälligt på plats med t.ex. en 50 x 100 mm läkt. Kila fast läkten i toppen och i botten. Låt gärna läkten sitta i minst ett dygn.

 

Stående montage. Vid mindre radier hålls skarvarna tillfälligt på plats med en läkt mellan golv och tak.

 

Aquapanel Indoor

Skivremsor av Aquapanel Indoor 300×1200 mm kan böjas till en radie ≥1000 mm. 300 mm breda remsor skärs till av hela skivor på arbetsplatsen.

Skivstorleken 900×1200 mm kan böjas till en radie ≥3000 mm.

Innan skivan monteras ska den förböjas. Detta görs lättast genom att fixera ena änden samtidigt som man böjer skivan fram och tillbaka med andra änden. På så sätt bryts skivans kärna och blir därmed flexibel och kan böjas till önskad radie.

Curvex

Länk till Curvex