Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Nail It Indoor - Montage

Montage

Nail It Indoor innebär enkel hantering. Vår starka gipsskiva Ultra Board skarvas i fält med Bondfiller och spikas sedan effektivt med dyckertpistol till en unik regel och skena med dubbelvikta flänsar.

1. Infästning av skena

Fäst tak- och golvskena mot underlaget, max s400 mm. Beroende på underlag används exempelvis skjutspik, spikplugg, skruvplugg eller expander. Mot tak av gipsskiva, fäst skenan i takets stomme. Där detta inte är möjligt, använd fästdon för skiva, exempelvis expander.

2. Sammanfogning av skena och regel

Nu sammanfogar du reglarna till skenan. Med de dubbelvikta flänsarna är profilerna anpassade för spikmontage. Utför montaget med dyckertpistol och 1 st. spik/sida, spiklängd 25 mm. Placera spiken vid profilens liv.

3. Montage av profiler, Ultra Board och Bondfiller

Centrumavstånd för reglar är s600 mm. Tillpassa Ultra Board så att skarv monteras i fält mellan reglarna. Placera skarvprofil Bondfiller på skivans försänkta kant. Fäst skivan s200 mm med spik till skena och reglar, spiklängd 25 mm. Skarvarna i fält förskjuts i regelfacken för att inte linjera med varandra. För att undvika att Bondfiller inte kan monteras, tänk på att inte spika för nära skivans försänkta kant.

 

4. Montage av Ultra Board

Ultra Board monteras i Bondfiller genom att skivan vinklas och trycks in i profilen. Du hittar regelns placering lämpligast genom att märka skivan när den tillpassas, alternativt med laserverktyg eller magnet.
Vid dubbellagskonstruktioner monteras yttre laget med förskjutna skarvar utan Bondfiller. Vid yttre lag av Ultra Board spikas skivan utan hänsyn till regelplacering med s200 mm i ytterkanter och skivans centrum. Spiklängd 40 mm. Om Classic Board används som yttre lag sker montage med skruv.

 

5. Öppning

Montera spikskenan med urklipp i ovankant på öppningen och fäst till regelflänsarna med 1 st. spik/sida, spiklängd 25 mm. Vid montage av lätta innerdörrar, montera spikregel med 15 mm plywood för infästning av dörrkarm.

 

6. Öppning skivmontage

Vid öppning monteras Ultra Board på samma sätt som på normalt s-avstånd 600 mm. Skarva skivan ovan öppning i fält mellan reglar med Bondfiller. Fäst skivan s200 mm med spik av längd 25 mm till skena och reglar.

 

7. Horisontal skarv i fält

Kortlingsremsa av Ultra Board placeras längs hela regelfacket. Höjd kortling 300 mm. Kortlingen placeras 200 mm överlapp på undre skivan och med 100 mm överlapp för skivan upptill. Fästs in s200 mm horisontellt och s100 mm vertikalt. Kortlingsbeslag KB12 monteras i kortlingens underkant. Bondfiller monteras längs hela vägghöjden alternativ sker skarv med förskjutning 100 mm från horisontalskarv.

 

8. Montage

Väggen är nu klar för spackling och ytskikt. Bondfiller kräver ingen pappersremsa. Vid spacklingen rekommenderar vi Knauf Danogips multispackel Fill & Finish Premium.