Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Montageanvisning Knauf Danogips Limsystem

Montage

Knauf Danogips gipsskivor kan limmas på stål- eller träregelstomme med Knauf Danogips Montagelim Stål & Trä. Knauf Danogips Limssystem kan användas för alla icke-bärande innerväggar med brandkrav upp till EI 60.
Allmänt

Gipsskivor som limmas på stål- eller trästomme med Knauf Danogips Limsystem innebär ett snabbare montage samt en förbättrad ergonomi och arbetsmiljö. Dessutom ökar väggens stabilitet och vägghöjd.

Stomme

Montera stålregel- eller träregelstommen på traditionellt sätt (skenor och reglar i anslutningar, skruvas, skjutes eller spikas fast med max s 400 mellan infästningarna). Vid ljudkrav över 30 dB används skenor med polyeten och vid ljudkrav över 35 dB används även akustisk tätning med lim eller akustisk tätmassa. Reglar fästs i skena s 450/s 600 mm med fixertång eller montageskruv. Tänk på att regelns öppning skall vändas mot montageriktningen för gipsskivan.
Skenor och reglar skall vara rena och torra samt fria från damm, fett och olja för att uppnå bästa resultat. Rengör vid behov med T-sprit (röd), använd inte lacknafta eller dylikt för rengöring.

Användbara skivtyper

Samtliga Knauf Danogips kartongklädda gipsskivor är godkända för montage med Knauf Danogips Montagelim Stål & Trä.

Limning

Knauf Danogips Montagelim Stål & Trä appliceras enklast med Knauf Danogips batteri- eller trycksluftsdrivna fogsprutor. Till batteridriven fogspruta och handfogspruta används den vita pipen/munstycket. Limsträngen ska vara ca 3-4 mm. Lämpligt är att lägga på lim för 2-3 skivor i taget.

Klipp eller skär av limförpackningen strax under manteln i ena änden, placera förpackningen i fogsprutan och placera därefter pipen på förpackningen och skär upp ett hål på 3-4 mm i pipen. Vänd fogsprutan nedåt och skaka den en gång så att limförpackningen ansluter ordentligt mot pipen, vilket minskar risken för läckage.

Limmet kan läggas på upp till 20 min före skivmontaget. Kontrollera att skinnbildning inte uppstår under montaget, förändring kan ske vid olika temperaturer och RF. (Limmet bör förvaras i rumstemperatur före användning)

Applicera lim på reglar och skenor enligt figur 1. På skenor och reglar utan skivskarv görs limsträngen rak. På regel där gipsskivorna skarvas görs limsträngen vågig (ca 100 mm mellan vågtoppar) alternativt utförs limningen med två raka vertikala strängar (vågig limsträng medför snabbare applicering och lägre limåtgång).

 

Vid ljudkrav ska en kontinuerlig limsträng utföras vid skenor och anslutningsreglar.

 

Åtgången på lim är beroende av vilken diameter som limsträngen får (bl.a. koordinationen mellan hastigheten på fogsprutan och hastigheten på montörens rörelser vid applicering av limmet). Åtgången kan approximativt beräknas till mellan 6 och 10 m²/600 ml. Följande formel kan användas för att teoretiskt beräkna åtgången för en vägg med höjden H (m) och längden L (m) med reglar på s 450 mm och 900 mm breda gipsskivor:
((H x L) x 0,035) + (0,026 x L) = åtgång i liter.

Knauf Danogips Montagelim Stål&Trä är genomhärdat efter 24 timmar och gipsskiveväggen uppnår först då sina egenskaper med avseende på stabilitet, ljud och brand.

Limmet skall förvaras frostfritt. Lämplig appliceringstemperatur är minst + 10°C. Limmet går dock att applicera ned till lägst -5°C vid omedelbart montage av skivan. Dock bör limmet då hålla rumstemperatur. Limmets hållbarhet är ca 12 månader.

Första laget gipsskivor

Applicera lim på reglar och skenor enligt Fig 1.

Börja montera gipsskiva mot stommen med skivkant på den första raka limsträngen vid väggstart (1), nästa skarv läggs på en vågig limsträng (2).  

 

Fäst första skivlag med gipsskruv enligt följande:
3 st skruv på s 450 mm i golvskena
3 skruv på s 450 mm i takskena
Skruv s 900 mm (h) i varje regel *)

*) För vägghöjd upp till 2,7 m uppfyller 9 skruv/skiva (3 skruv i golvskena / 3 skruv i takskena / 3 skruv på ca halva vägghöjden) systemets brandkrav på upp till EI 60. Knauf Danogips rekommenderar dock 12 skruv framför 9 skruv för att minska risken för eventuell utböjning av skiva.

 

Skruvlängd vid 1 skivlag eller som första skivlag vid dubbla skivlag:
Stålstomme – skruvlängd minst 25 mm lång för 13 mm skiva

Trästomme – skruvlängd minst 32 mm lång för 13 mm skiva

 

Andra laget gipsskivor

Andra lagets gipsskivor monteras så skivskarvarna förskjuts i förhållande till första laget. Applicera lim direkt på första lagets gipsskivor, gör en vågig limsträng vid skarvarna i andra laget och gör en rak limsträng något förskjuten från centrum på andra lagets skivor, se figur 3.

Observera att limsträngen inte ska läggas i skivans försänkning, lägg den några mm in på skivan från försänkningen. Fäst skivorna med gipsskruv för två lag (minst 35 mm lång för stålstomme och minst 44 mm långför trästomme) och enligt följande:

 

3st i golvskena
3 st takskena

3 st med start 450 mm (h/2) räknat från golv och sedan per 900 mm uppåt på reglarna, se figur 3.

 

Anm. Genom att fästa skruvarna fördelade enligt ovan minskas risken för eventuella utböjningar (tandning) av skivorna.

 

Andra användningsområden
Fogning

Knauf Danogips Montagelim Stål&Trä går utmärkt att använda som fogmassa. Efter genomhärdning, ca 24 tim, är montagelimmet övermålningsbart.

Limmontage av inbrottsplåt, bandstål m.m

Vid extra förstärkning av väggar med t.ex. inbrottsplåt, bandstål eller liknande kan Knauf Danogips Montagelim Stål&Trä med fördel användas för limmontage av dessa.

Limhantering

Limrester tvättas bort med tvål och vatten. Fogsprutan bör rengöras efter användning.

Tips!

För att undvika härdning av limmet i fogsprutans pip vid kortare avbrott i montagearbetet (upp till ca ett dygn) gör du så här:

  •  Fyll en hink med ca 3-4 cm vatten
  •  Placera fogsprutan i hinken med pipen nedåt i vattnet
  •  Kontrollera så att mängden vatten är ok, endast halva pipen skall täckas med vatten
Fogsprutor
Batteridriven fogspruta

Sladdlös fogspruta avsedd för både korvar och tuber upp till 600 ml. Reglerbar hastighet och försedd med droppfri mekanism, som ger en effektiv och precis användning.

  •  2 batterier ingår
  •  Aluminiumrör standard
  •  Patenterad droppfri mekanism
  •  Patenterad automatisk frikopplingsfunktion
  •  Reglerbar hastighet
  •  Levereras i praktisk väska
Tryckluftsdriven fogspruta COX

Tryckluftsdriven fogspruta avsedd för både korvar och tuber upp till 600 ml.

Information om Knauf Danogips Montagelim Stål&Trä

Lim avsett för montage av gipsskivor på stålprofiler/träreglar och gipsskivor mot gipsskivor.

Innehåll

Vattenbaserat akrylatlim.

Förpackning

0,6 l x 20 st.

Lagring

Förvaras torrt, mellan +5 och +25C.  Limmet får ej utsättas för frost.

Torktid

Ca 2 h vid 1 mm limfilm (+ 20°C och 50 % RF). Skinnbildning efter ca 20 min (+ 20°C och 50 % RF). Full genomhärdning uppnås efter ca 24 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batteridriven fogspruta/fogpistol.

 

Vågig limsträng på regel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1

 

Figur 2

 

Figur 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batteridriven fogspruta.

 

Tryckluftsdriven fogspruta, COX

 

Montagelim Stål&Trä

 

Produkten är ej hälso-, miljö-, eller brandfarlig och innehåller inga ämnen som medför märkningsplikt enligt kemikalieinspektionens eller räddningsverkets regelverk.