Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Limning av gipsskivor på befintliga väggar

Montage

Knauf Danogips gipsskivor monterade med hjälp av t.ex. Knauf Perlfix är ett mycket gott alternativ till putsning mot väggar av betong, tegel, lättbetong och liknande. Vanlig puts tillför fukt under arbetet och härdningen. Ny puts kan dessutom vara svårt att få till och god vidhäftning mot gamla underlag. Undvik problemen – utför ”putsningen” med gipsskivor. Metoden är också lämplig för montering av gipsskivor med färdigbelagda ytor.

Skivtyper

De flesta av Knauf Danogips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg, jämn yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. När det gäller invändig renovering av väggar och tak är renoveringsskivan Reno Board oftast den mest lämpliga. Den ger gamla och slitna väggar en ny och solid yta. Med en tjocklek på endast 6,5 mm kan den monteras utan att golvsocklar och lister runt t.ex. dörrar och fönster behöver bytas ut.

 

Knauf Danogips Reno Board direkt på väggar och tak

Renoveringskivan kan monteras direkt mot befintliga väggar och tak, t.ex. mot putsade ytor, mot väggar och tak med gipsskivor, mot väggar med panel osv. Direktmontage mot reglar, läkt och liknande kan bara göras om man använder två eller flera skivlager, eftersom ett enkelt lag Reno Board måste ha stöd under hela ytan. Montage i ett lag innebär därför också limning. Reno Board i flera skivlager monteras som övriga skivor.

 

Vilken typ av häftmassa?

Det är först och främst underlaget som bestämmer vilken typ som skall användas.

 

Knauf Perlfix monteringsgipsbruk

Är ett snabbhärdande montagebruk som också kan användas som spackel och fungerar utmärkt till både 12,5 Classic Board och 6,5 mm Reno Board. Skivorna kan monteras med ett avstånd från 5 mm upp till ca 25 mm från underlaget. Bruket blandas med rent vatten. Det passar till skivmontage mot de flesta underlag även betong. Härdningstiden är kort, man bör aldrig blanda till mer än vad som förbrukas inom ca 30 minuter. Behållare och verktyg måste göras rena mellan varje blandning. Kommer det rester från en tidigare blandning i en ny, kan härdningstiden nedsättas så mycket att massan inte går att arbeta med.

 

Kakelfix

För montage på lättbetong och annat starkt sugande underlag kan man inte alltid använda gipsbruk. Välj ett cementbaserat kakelfix istället.

Knauf Danogips montagelim

För montage mot andra gipsskivor kan man även använda vårt montagelim som är utvecklat för just detta. Montagelimet appliceras på i böljande strängar ca 5 mm tjocka. Strängarna läggs horisontellt med ca 200 mm avstånd. Dessutom läggs en sträng hela vägen runt kanterna. Efter limning gles skruvas även skivorna mot underliggande gipsskivor med vår specialskruv för gips mot gips (GG-skruv).

Högflexibelt plattsättningslim

För direktmontage av gipsskivor mot betongväggar äldre än 1 månad, lättbetong, befintliga väggar med gipsskivor, kakel, klinker, granitkeramik och glaskeramik. Limmen har stor flexibilitet och god vidhäftning som kan belastas kort efter utförande. Ex. på produkter är Ardex Ardurit S48, Lip Flexicol, Weber Serpo 616 Multimax, Schönox FF. Limtillverkarnas anvisningar skall följas noga.

montage_limning_gips_fore_efter

 

Mot betong, tegel mm

Underlaget skall vara fast och rent, fritt från damm, lös puts, olja, fett och liknande. Skivorna skall inte monteras mot betong som inte brunnit färdigt eller är fuktig. Alla installationer, eluttag mm. måste vara på plats innan skivorna monteras. Sugande underlag måste förbehandlas. Det bör fuktas omedelbart innan montage, och om underlaget är starkt sugande rekommenderas att stryka över hela ytan med en tunn blandning av gipsbruk som ges tid att torka före skivmonteringen.

Stora ojämnheter måste huggas bort eller fyllas igen. Är underlaget mycket ojämnt kan det vara en fördel att sätta upp gipsskivestrimlor innan skivorna monteras. Använd strimlor i 100–150 mm bredd och montera dem på s400 mm med spackelmassa.

Montage med Knauf Perlfix

Montaget av skivorna görs sedan i första hand med Knauf Perlfix monteringsbruk (se ovan). Knauf Danogipsskivorna staplas med framsidan neråt och eventuella anpassningar, hål för dosor mm. utförs. Montaget går lättare om skivorna är ca 20 mm kortare än vägghöjden. Gipsskivor bör inte stå direkt på golvet och aldrig på betonggolv. För att undvika detta utplaceras gipsskivebitar eller dylikt som skivorna kan stå på till dess härdningen är klar, vilket tar ca ett dygn. Lägg ut gipsbruk i stora klickar med ca 300 mm avstånd på baksidan av en skiva åt gången. Lägg dessutom en rejäl sträng längs båda långkanterna. Vid stora utskärningar lägger man spackelmassa hela vägen runt kanten, men undvik att komma nära hål för kopplingsboxar. En skiva i taget placeras mot väggen i rätt läge och knackas försiktigt på plats med hjälp av t.ex. en gummiklubba. Kontrollera löpande att skivorna är i lod och linje med tidigare monterade skivor. Efterjustering företas efter några minuter med hjälp av en rätskiva.

Montage med högflexibelt plattsättningslim

Vid montage mot betong med högflexibelt plattsättningslim påförs fästmassan underlaget med den släta sidan av en bredtandad spackel över hela ytan varefter fästmassan kammas med den tandade sidan. Använd en bredtandad spackel 4- 8 mm. Tryck fast gipsskivorna ordentligt. Det får inte påföras bruk på större yta än att gipsskivorna hinner sättas innan bruket hinner torka på ytan, normalt inom ca 20 minuter.

Mot gipsskiveväggar

Vid montage på gipsskiveväggar skall skivskarvarna förskjutas i förhållande till skarvarna i väggen. Man utnyttjar nästan samma teknik som vid montage på betong, men blandningen av gipsbruk skall vara något tunnare, massan läggs ut på skivornas baksida med en grovtandad spackel.

Skivorna knackas på plats med handen eller en gummiklubba. Efter 20–30 minuter knackas skivorna åter fast mot underlaget. För att undvika att skivorna glider innan spackelmassan har härdat kan det vara nödvändigt att säkra dem med några få skruvar.

Som häftmassa mot gipsskivor och andra plana underlag kan man också använda Knauf Danogips Montagelim. Detta appliceras på i böljande strängar som är ca 5 mm tjocka. Strängarna läggs horisontellt med ca 200 mm avstånd. Dessutom läggs en sträng hela vägen runt kanterna.

Högflexibelt plattsättningslim kan också användas vid montage mot befintliga gipsskiveväggar. Limmet appliceras med en bredtandad spackel direkt på underlaget innan gipsskivorna trycks dit. Se även limtillverkarnas anvisningar, t.ex. Ardex, Lip, Weber, Schönox m fl. Vid montage på målade eller tapetserade gipsskivor måste man alltid kontrollera ytans fäste. Tapeter med dålig vidhäftning måste avlägsnas och det kan också vara nödvändigt att använda ett annat lim.

Gipsbruk
Kakelfix
Monteringslim
Högflexibelt plattsättningslim
Gipsskiveväggar
X
X
X
Betongväggar
X
X
Lättbetongväggar
X
X
Tegelväggar
X