Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Isolering av innerväggar

Montage

Generellt

Till isolering av innerväggar används främst mineralull, som är ett samlingsnamn för glasull och stenull. I de flesta fall är glasull tillräckligt för att klara de krav som ställs på väggen men i vissa fall används stenull för att uppfylla ett specifikt brandkrav. Mineralullsisoleringens tjocklek och om det finns krav på stenull framgår av väggtypöversikt och/eller projektspecifikation. Det finns mineralullsskivor i mått som passar till regelavstånden s 450 mm och s 600 mm (några millimeters övermått för stålreglar och några millimeters undermått för träreglar). Förutom mineralullskivor (regelskivor) finns det även mineralull på rullar som kan användas.

Oftast är det en fördel att först montera skivor på en sida av väggen innan isoleringen av väggen påbörjas. Mineralullen ska tillpassas noga och fylla ut hålrummet i reglarna (gäller stålreglar) och sluta tätt mot reglar och vägg. Isoleringen får dock inte trycka mot skivorna då detta kan ge utbuktning på färdig väggyta. Använd därför inte mer isolering än nödvändigt och aldrig en tjocklek som är större än regelbredden.

Vid behov (oftast vid höga väggar) ska isoleringen fästas mot underlaget på sådant sätt så att nedsjunkning, med avseende på funktion och utseende, inte sker. Detta åstadkoms bäst genom att använda isolerhållare.

Ljudisolering

Alla typer av mineralull kan användas till ljudisolering i väggens hålrum.

För väggar där det är föreskrivet att isolera 2/3 ska detta utföras i 2/3 av varje regelfack. Det är oftast mest praktiskt att isolera 2/3 av vägghöjden i regelfacket. Dock uppnås lika ljudisolering vid isolering i full höjd och 2/3 av regelfackets bredd.

Brandisolering

Till brandisolering av vägg ska mineralull av föreskriven typ och tjocklek användas. Brandisoleringen ska vara fasthållen. Det kan utföras t.ex. med hjälp av skruvar var 350 mm genom regelns botten. Ofta finns det krav om att hålrummet ska vara helt utfyllt och i alla brandklassade väggar ska hålrummet fyllas med stenull i de regelfack där eluttag eller liknande skall installeras.

Isolerhållare

Mineralullsisolering i regelfack.

Mineralull som fyller ut hålrummet i regelfack och i hålrummet i stålreglarna.
Regelfack med elluttag som fylls med stenull i regelfack.