Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Hörn och avslutningar på innerväggar

Montage

Avslutningar på gipsskivekonstruktioner kan utföras på flera sätt beroende på önskemål.

Risk för sprickbildning i ytbehandlingen i anslutningen till andra byggnadsdelar finns alltid.

Finns det behov av en tät anslutning till andra byggnadsdelar skall det tätas med en tätmassa.

Kan små sprickor accepteras, blir dessa mycket precisa, om det spacklas med spackelremsa mot anslutande byggnadsdelar.

Spackling med spackelremsa mot andra byggnadsdelar ger mer kontrollerade och precisa sprickor i ytbehandlingen.

 

Hörn- och avslutningsprofiler

Till fria gipsskivekanter finns flera avslutningsprofiler och tejper för förstärkning och som skydd av kanterna.

 

Hörnskydd HSK

Galvaniserad stålprofil för vinkelräta, utvändiga hörn. Underlättar vid spackling samt skyddar hörnet mot stötar och slag. Hörnskydd HSK spacklas över i samband med den senare ytbehandlingen

Försänkta gipsskivekanter bör inte finnas i utvändiga- och invändiga hörn, fönsteranslutningar, övergång mellan tak/vägg och liknande.

 

Corner Flex tejp

Corner Flex tejp är en fiberförstärkt syntetisk tejp som kan användas för både inåtgående och utåtgående hörn och som är formbara till olika vinklar. Detta säkerställer starka och väldefinierade avslutningar.

 

Montage
  1. Tillpassa Corner Flex tejp till rätt längd.
  2. Vik tejpen längs dess centrumlinje till önskad vinkel (tejpsida med text ska vara vänd utåt) och anpassa tejpen efter underlagets form. Flikar kan klippas i tejpen med en sax så önskad utformning fås. Corner Flex tejp ska ha helt och fast underlag.
  3. Applicera spackel (som rekommenderas enligt spackelleverantör/tillverkare) och på båda sidor av hörnet och med en bredd av ca 50 mm på var sida. För god vidhäftning mellan tejpen och spackelskiktet är det nödvändigt att spacklet är ca 1 mm tjockt.
  4. Tejpen läggs i det våta spacklet och trycks fast. Se till att det finns full anliggning mellan spacklet och tejpen.
  5. Tryck så hårt att eventuell luft bakom tejpen pressas bort men utan att spackelskiktets tjocklek reduceras.
  6. Omedelbart därefter spacklas tejpen över med ytterligare en spackling, vått i vått, och där spacklingsbredden ökas med ca 50 mm till en spacklingsbredd på ca 100 mm på var sida av hörnet. Släta ut spacklet så jämnt som möjligt.
  7. Efter fullständig torkning, vanligtvis nästföljande dag, utförs efterföljande spackling. Först görs en lätt avslipning, vanligtvis med stålspackel. Påför det andra skiktet spackel så tjockt att första skiktets insjunkning utfylls. Spacklingens bredd ökas med ca 50 mm till en spacklingsbredd på ca 150 mm.
  8. Den tredje spacklingen utförs på samma sätt, varvid spacklingens bredd ökas med ytterligare ca 50 mm till en spacklingsbredd på ca 200 mm.
  9. Före slipning ska spacklet vara genomtorrt. För att minska slipningen till ett minimum måste stor vikt läggas vid noggrannhet i spacklingen. Slippapprets kornstorlek ska inte vara grövre än 100-120. Det är mycket viktigt att den slipade ytan dammas av noggrant innan målning eller tapetsering sker.
Lagring

Corner Flex tejp ska lagras torrt och i oöppnade förpackningar i rumstemperatur.

 

Multiflextejp

Multiflextejp är en papperstejp med stålinlägg för utvändiga hörn för alla vinklar.

Multiflextejp monteras med stålinlägget mot skivorna. Vi rekommenderar att tillpassa tejpen i aktuell längd och förbocka den över en skarp kant i den rätta vinkeln.

Multiflextejp monteras normalt under spacklingsarbetet likt övriga skarvremsor.

 

Avslutningslist J13L

Ohålad och vitlackerad avslutningslist för ett lager gips. Vid hörn geras profilen och pressas sedan in över skivkanterna innan skivorna monteras och kan också säkras  med några få skruvar efteråt.

J13L ger snygga och exakta avslutningar, något som är en fördel vid anslutning mot ojämna ytor.

montage_horn_o_avslut_spackelremsa

Spackling av hörn med spackelremsa.

montage_horn_o_avslut_HSK

Hörnsskydd — HSK.

montage_horn_o_avslut__montage_av_HSK

Hörnskydd monteras med hjälp av fästverktyg eller med skruv.

montage_horn_o_avslut_cornerflex

Corner Flex tejp för både inåtgående och utåtgående hörn.

montage_horn_o_avslut_multiflextejp_02

Multiflextejp med stålinlägg för utvändiga hörn.

montage_horn_o_avslut_J13_02

J13L ger snygga avslutningar mot ojämna ytor.