Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Dörröppningar

Montage

Planering ger mindre spill

Använd spillbitarna i första skivlag. Antingen som överstycken vid dörrar eller som över- och understycken vid fönster. De kan också användas som anpassningar i vägg- och takbeklädnadens första skivlag. Undvik skarvar i kant med öppningen i yttersta skivlag. Skarven kan dock placeras på detta sätt om en speciell skarvplåt, SKD, används. Denna hindrar sprickbildning då skarven ligger i kant med öppningen.

Skarvplåten, SKD, fästs med dubbelhäftande tejp på reglarna och gipsskivorna skruvas in i skarvplåten.

Dörröppningar

I väggar med trästomme utnyttjas stommen också till fäste för dörrkarmar mm. Håll ett lämpligt avstånd till karmen, så att det blir plats för kilar och eventuell drevning. Väggar med stålstomme måste förstärkas från golv till tak vid dörröppningarna, antingen med hjälp av blindkarmar eller förstärkningsreglar. Se exempel nedan. Vid stora belastningar används alltid förstärkningsreglar eller någon annan lösning som ger tillräcklig styrka.

1. Stålreglar typ Multiregel

2. Förstärkning i väggar med stålreglar: Blindkarm eller förstärkningsregel

3. Skenprofil i väggar med stålstomme

4. Ev. skarvplåt SKD

I väggar med stålstomme används lämpligen öppningsskena SKU som överliggare, alternativt görs dörröverliggaren av en skenprofil. Flänsarna klipps upp, så att profilen kan vikas. Sidostyckena bör vara minst 100 mm.

Karmomfattningar — Väggsystem med ett skivlag på varje sida

Lätt innerdörr

(Innerdörr med träram och lätt fyllning som belagts med 3mm skiva på båda sidor)

Konstruktionslösning med Dörregel DR-1

1. Skena SK

2. Kortling utförs av SKU

3. Dörregel DR-1, se snitt A-A

4. Dörregeln DR-1 fästs i golvskena med skruv

 

 

 

5. Dörregel DR-1

6. Spalten drevas med mineralull vid brand- och ljudisoleringskrav

7. Träkarm fästes in enligt Hus AMA och fabrikantens anvisningar

 

 

 

 

Konstruktionslösning med träregel

1. Skena SK

2. Kortling utförs med SK eller SKU

3. Träregel se snitt A-A

4. Träregel fästes i skenan med skruv

 

 

 

 

 

5. Hyvlad träregel, min. t=45 mm

6. Spalten drevas med mineralull vid brand- och ljudisoleringskrav

7. Träkarm fästes in enligt Hus AMA och fabrikantens anvisningar

 

 

 

 

 

Tung innerdörr

(Innerdörr av trä med massiv stomme)

Konstruktionslösning med förstärkningsregel

1. Skena SK

2. Kortling utförs av SK eller SKU

3. Förstärkningsregel FR fästes med förstärkningsklammer FRK i tak och golv

4. Förstärkningsklammer FRK vid golv

 

 

 

 

5. Förstärkningsregel FR

6. Spalten drevas med mineralull vid brand- och ljudisoleringskrav

7. Träkarm fästes in enligt Hus AMA och fabrikantens anvisningar

 

 

 

 

Karmomfattningar — Väggsystem med dubbla skivlag på varje sida

Lätt innerdörr

(Innerdörr med träram och lätt fyllning som belagts med 3mm skiva på båda sidor)

Konstruktionslösning med Dörregel DR-2

1. Skena SK

2. Kortling utförs av SKU

3. Dörregel DR-2, se snitt A-A

4. Dörregeln DR-2 fästs i golvskena med skruv

 

 

 

5. Dörregel DR-2

6. Spalten drevas med mineralull vid brand- och ljudisoleringskrav

7. Träkarm fästes in enligt Hus AMA och fabrikantens anvisningar

 

 

 

 

 

 

Konstruktionslösning med träregel

1. Skena SK

2. Kortling utförs av SK eller SKU

3. Väggregel, se snitt A-A

Väggregel (3) med träregel (5) kan bytas mot förstärkningsregel FR om karmens infästningar når förstärkningsregeln  

 

 

 

 

5. Hyvlad träregel, min. t=28 mm

6. Spalten drevas med mineralull vid brand- och ljudisoleringskrav

7. Träkarm fästes in enligt Hus AMA och fabrikantens anvisningar

 

 

 

Tung innerdörr

(Innerdörr av trä med massiv stomme)

Konstruktionslösning med förstärkningsregel/träregel

1. Skena SK

2. Kortling utförs av SK eller SKU

3. Förstärkningsregel FR fästes med förstärkningsklammer FRK i tak och golv

4. Förstärkningsklammer FRK vid golv

Denna omfattning kan utföras med enbart förstärkningsregel, om karmens infästningar når regeln. 

 

5. Förstärkningsregel FR

6. Hyvlad träregel, min. t=28 mm

7. Spalten drevas med mineralull vid brand- och ljudisoleringskrav

8. Träkarm fästes in enligt Hus AMA och fabrikantens anvisningar

 

Infästning av blindkarmar och reglar i golv och tak

Blindkarmar och förstärkta reglar fästes vid golv och tak med hjälp av vinkelbeslag. Till förstärkningsreglar finns det speciella klammer, FRK. Fästet skall utföras genom skenan.

Fäste av vinkelbeslag skall göras i skenan vid golv och tak.

 

 

 

 

 

 

Dörrar i väggar genom nedpendlat undertak

Om man skall bygga in tunga dörrar i väggar som förs in genom ett nedpendlat innertak, kan det bli nödvändigt att styva upp väggen. Detta för att undvika vibrationer i innertaket. Avstyvningen görs med en förstärkningsprofil, en kraftig läkt eller liknande, som monteras motsatt dörrbladet.

Skarvplåt för skarvning av gipsskivor över dörr — SKD.

 

Skena med urklipp (öppningsskena) — SKU.

 

 

 

 

 

 

 

Elevation

Snitt A-A

 

 

 

 

Elevation

 

Snitt A-A

 

 

 

 

 

Elevation

 

Snitt A-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevation

Snitt A-A

 

 

 

 

 

Elevation

 

Snitt A-A

 

 

 

 

Elevation

Snitt A-A

 

 

 

Fäste av vinkelbeslag skall göras i skenan vid golv och tak.

Avstyvningen – 1 – utförs på väggsidan motsatt dörrbladet.