Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Brand- och ljudtätningar i innerväggar

Montage

Tätning är en mycket viktig del vid arbete med innerväggar. Det är en förutsättning för att man ska uppnå de krav på brand och ljudisolering som ställs på väggen.
Brand

Väggar med Knauf Danogips byggskivor skyddar effektivt mot brand. För att kunna klara det måste konstruktionen vara korrekt utförd med täta anslutningar mot andra byggnadsdelar. Det klarar man i de flesta fall med den tätning som krävs med hänsyn till väggens luftljudsisolering. Men för väggar som skall ge särskilt brandskydd, måste de specifika anvisningarna för konstruktionen följas noga.

Ljud

Väggar med Knauf Danogips byggskivor ger en god ljudisolering. För att få bra resultat är det viktigt att väggkonstruktionen görs rätt och blir tät. En springa som är en millimeter bred kan släppa igenom så mycket ljud att konstruktionen tappar större delen av sin ljudisolerande förmåga. Förutom själva väggens utformning så finns det dessutom två andra viktiga förutsättningar som ska uppfyllas:

1. Anslutande byggnadsdelar ska ha minst samma ljudmässiga kvalitet som innerväggskonstruktionen.

2. Alla anslutningar till andra byggnadsdelar ska vara täta.

1) Anslutande byggnadsdelar – ljudmässig kvalitet

Det är mycket viktigt att anslutande byggnadsdelars ljudmässiga egenskaper är goda. Det hjälper inte att sätta upp en vägg som ger hög ljudisolering om ljudet kan fortplantas genom anslutande byggnadsdelar. För att undvika detta måste de byggnadsdelar som väggen byggts samman med vara av minst lika god ljudmässig kvalitet som väggen själv. Detta kan inte alltid uppnås varför det då kan bli nödvändigt att bryta anslutande byggnadsdelar med en spalt.

Exempel: Mellan två rum ska man ha en ljudisolering på 52 dB. Det är enkelt att hitta en vägg i någon av Knauf Danogips olika ljudgranar med rätt värde. Men om man även studerar Knauf Danogips principdetaljer ser man att betongplattan måste ha en tjocklek på minst 160 mm. Vid tunnare konstruktioner måste golvet ”brytas” och tjockleken på bjälklaget kan då minskas till 90 mm.

Exempel på golvanslutning för vägg i ljudklass R´= 52 dB:
1. Minst 90 mm betong.
2. Minst 50 mm spalt fylld med mineralull. Inte nödvändigt vid betongtjocklek på 160 mm eller mer.
3. Ljudtätning med fogmassa eller torr fogtätning.

2) Anslutande byggnadsdelar – tät anslutning

Ljudisolerade väggar ska utföras med tät anslutning mot andra byggnadsdelar. Vid anslutning mot andra gipsskivekonstruktioner är föreskriven Knauf Danogips-spackling normalt tillräcklig. Mot byggnadsdelar i andra material görs tätningen med Akustisk tätmassa/polyetenduk eller torr fogtätning.

– med Akustisk tätmassa/polyetenduk

Vid flera lag skivor utförs fogningen bäst i det innersta, ej synliga skivlaget. Med fogdjupet 13 mm bör fogbredden vara ca 10 mm. Vid limning kan med fördel Knauf Danogips Montagelim ersätta Akustisk tätmassa vid anslutningar. Utöver tätmassan ska man även använda polyetenduk bakom skenor och reglar mot anslutande byggnadsdelar.

Stålskenor/reglar finns med färdig tätning. Dessutom finns det lös tätning på rulle.

Väggar med trä- eller stålstomme. Notera att tätning ska användas både bakom regel och skena (mot golv och tak) som komplement till fogmassan. Vid beklädnad i flera lager rekommenderas att man placerar tätningen i anslutning till det första laget skivor.

– med torr fogtätning

Stålreglar finns att få med tätlister av EPDM (syntetiskt gummi). Man ska alltid ha tätning både mot skivorna och den anslutande byggnadsdelen. Torr fogtätning är inte lämpligt mot byggnadsdelar med mycket ojämn yta, då bör istället profiler med polyetenduk kompletterat med Akustisk tätmassa användas då tätlister endast kan täta mot relativt små ojämnheter.

Torr fogtätning – stålskenor med EPDM-lister – är ett komplett system för ljudtätning.

montage_tatning_fog_vagg

Alla anslutningar ska tätas

montage_tatning_fog_ljud

montage_tatning_anslutande_byggnadsdelar

montage_tatning_ljudtat_anslutning

Tätning används bakom både regel och golvregel/skena som komplement till fogmassan.

montage_tatning_SKT

SKT – skena med fyra tätlister av EPDM (syntetiskt gummi).

montage_tatning_ljudkrav

Guide till ljudtätning för olika ljudklasser