Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Inspektionsluckor

Montage

Snabb och enkel montering av inspektionsluckor.

Om luckorna är bredare än ett regelfack eller hamnar mitt över en regel, kan det vara en fördel att förbereda stommen med eventuella avväxlingar innan skivorna monteras. Utskärningsmått (hålmåttet) är samma som beställningsmått.

Läs mer om Montage av Inspektionsluckor (PDF)

Spackling

Spackling av gipsskivor kan inte jämföras med spackling av andra ytor. Utöver det estetiska intrycket ger gipsskivespacklingen styrka och styvhet åt väggar och tak. Samtidigt utgör den en del av den täthet som är en förutsättning för de goda brandskydds- och ljudisoleringsegenskaperna.
Ett viktigt led i konstruktionen

En korrekt spacklad skarv har samma styrka som gipsskivan. Skarvspacklingen svetsar samman skivorna till hela ytor och minskar risken för sprickor. Skarvspackling är dessutom nödvändig för att undvika spridning av rök och brandgaser och för att få tillräcklig ljudisolering. Om man inte använder spackelremsa i en skarvspackling förlorar man en del av väggens styvhet. När det gäller väggar skall skarvspacklingen alltid göras mot beklädnad eller tak. Det gäller också väggar som går igenom ett nedpendlat innertak.

montage_spackling_spackelremsa

Spackelremsa av papper är bäst.

 

Skivtyper

För att kunna göra en dold skarvspackling måste man använda Knauf Danogips skivor med försänkt spackelkant på långsidorna. Det finns också andra skivtyper, t.ex. med rak eller fasad kant samt med samtliga fyra kanter försänkta (Surface Board) . Skivor med rak eller fasad kant är inte avsedda för skarvspackling, men kan ändå användas vid behov.

montage_spackling_kantutformning

 

Spackelmassa och spackelremsor

Det finns en rad olika spackelmassor att välja mellan. Man kan använda härdande massor, med kort härdningstid. Härdande massor bör inte användas till det avslutande lagret. En annan möjlighet är att använda skivspackel, som passar bra till spackling. Man kan också använda lättspackel. Det är viktigt att alltid använda spackelmassa som är lämplig för gipsskivor, grovt spackel skall aldrig användas till spackelremsorna. Spackelremsor finns i både papper och glasfiber, vissa av dem är självhäftande. Knauf Danogips rekommenderar att man alltid använder spackelremsor av papper. De ger bra och säkert fäste så att man slipper sprickor.

montage_spackling_fasning

Kortkanterna fasas av 2-3 mm innan skivorna monteras.

Tre steg

1. Montage av spackelremsor i vått spackel i skarvar och hörn. Spackling av skruv. OBS! Spackelremsan skall EJ överspacklas helt vid första spacklingen, p.g.a uttorkning.

2. Första finspackling över skarvar, hörn och skruv.

3. Andra finspackling över skarvar, hörn och skruv.

På väggar som skall tapetseras, kläs med väv eller där det skall sättas kakel kan det räcka med de två första behandlingarna. Ytor som skall målas måste alltid spacklas tre gånger eller flera.

montage_spackling_3steg

 

Hörn och anslutningar

Före spacklingen skall utvändiga hörn förstärkas med hörnbeslag. Förstärkningen monteras i samband med skivmonteringen. Vid anslutningar mot golv, dörrar m.m används ofta avslutningslist som också monteras vid skivmonteringen. Alla invändiga hörn täcks med remsor under spacklingen.

montage_spackling_lister

Hörnskydd HSK och Avslutningslist J13L

Kortkantsskarvar och V-fogar

Skivornas kortkanter har inte spackelförsänkning och skivorna måste därför monteras med ett litet mellanrum. Man kan också fasa av kortkanterna innan skivorna monteras. Detta görs lämpligen med fashyvel, rasp eller kniv. Om man vill ha dolda skarvar när man monterar skivor med fasad kant kan man också lämna ett litet mellanrum.

Fasningen utförs lämpligen med en Fashyvel.

montage_spackling_fasning_02

Spackling - vilken spackelmassa?

Vilken typ av spackelmassa man väljer beror på flera olika faktorer. Här beskriver vi de olika typerna.

Härdande massa

Härdande massor har förmågan att binda vatten. Det inträffar under en kemisk process i samband med härdningen. I regel är härdningstiden kort och massan sjunker något. Härdande massor levereras alltid i pulverform och blandas till strax före användningen.

Exempel på produkter är Knauf Uniflott och Easy Sand.

 

Användningsområde

Härdande spackel är lämpliga som skarvspackling, reparation av skador, utfyllning av hål och större sprickor och bör inte användas till den avslutande finspacklingen.

 

Härd- och torktid

Den korta härdtiden (20 – 90 minuter beroende på produkt) innebär att de olika skikten kan läggas på i snabb följd. Själva torktiden är ca ett dygn. (undvik att slipa eller måla innan spacklet är genomtorrt.)

 

Dolomit-baserat spackel

Dolomit-baserat spackel har stort innehåll av lim som binder samman massan efter uttorkningen och ger god vidhäftning till skivor och skarvremsor. Torktiden är längre än för härdande massor, och massan sjunker något under torkprocessen.

 

Användningsområde

Dolomit-baserat spackel kan användas till skarvspackling och till alla efterföljande ytbehandlingar. Dolomit-baserat spackel har totalt sett bättre styrka än de flesta andra massor. Använd dolomit-baserat spackel när kraven på hållbarhet är höga, t.ex. vid fogning av vågräta skivskarvar och kortkantskarvar på höga väggar. Om man använder den färdigblandade massan till skarvspackling bör den tunnas ut med ca. 1,5 dl vatten per 5 kg massa.

Torktid

Torktiden varierar med temperatur och luftfuktighet. Efter fogning uppgår torktiden till c:a 24 timmar se torktabell i produktblad. För andra och tredje finspacklingen minskas torktiden något.

 

Lättspackel

Lättspackel är specialtillverkat för att sjunka något. Några av de finare typerna passar bra för skarvspackling m.m medan andra inte alls lämpar sig för det. Grovt lättspackel innehåller oftast en mindre del bindemedel och kan därför inte användas för skarvspackling.

 

Användningsområde

Vissa typer av lättspackel kan användas till skarvspackling och alla efterföljande ytbehandlingar. Grovt lättspackel bör bara användas för utfyllningsarbeten eller möjligtvis till en del reparationer. De grova typerna skall aldrig användas till spackelremsor, avslutande ytbehandlingar eller för t.ex. spackling av hörn eller hörnskyddslist i första skikt.

 

Torktid

Ungefär som för finspackel eller lite kortare, dvs. ungefär 24 timmar.

 

Översikt

En översikt över de olika spackelmassornas viktigaste egenskaper.

EgenskapUniflott / Easy SandProSpray All PurposeFill & Finish Light ProSpray Plus
Bra till spackelremsaJaJaJaJa
Bra till finspacklingJaJa
Bra till skruvJaJaJaJa
Bra till reparationJa
Bra vidhäftning till skivaJaJaJaJa
Smidig och lättanvändDelvisJaJaJa
Snabb genomtorkningJa
Minimal sjunkningJa
Tar upp rörelserDelvis
Ytan liknar gipsskivanJaJaJaJa
LättslipadJaDelvisJaJa
Suger lite färgJaJa

Vilken spackelremsa?

Det finns olika typer att köpa i handeln, både av papper och glasfiber, likaså finns det självhäftande spackelremsor. Spackelremsor av papper rekommenderas alltid. Spackelremsor av papper ger fogarna tillräcklig styrka och förhindrar sprickbildning.
Till hörnen

Utvändiga hörn måste förstärkas. Det gör man bäst genom att använda Knauf Danogips Hörnskydd HSK i galvaniserat stål. Det finns också en spackelremsa av papper med stålinlägg – Multiflexremsan – som kan böjas till så att den passar på hörn med andra vinklar än 90 grader. Vid anslutning mot väggar i andra material, mot dörrar, golv osv. använder man Knauf Danogips Avslutningslist J 13L som också är tillverkad av galvaniserat stål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka gipsskivor?

När skarvarna skall vara helt dolda bör man använda Knauf Danogips skivor med spackelförsänkning. Skivtypen heter Classic Board. I sortimentet finns också andra typer av skivor, med t.ex. med rak eller fasad kant. Dessa är egentligen inte avsedda för spackling trots att det är möjligt.

 

Hur mycket och hur många lager?

Detta är direkt beroende av om man tänker måla eller tapetsera, och om hur mycket spackelmassa man lägger på åt gången. Tabellen nedan ger dig en riktlinje. Använd inte för mycket spackelmassa i varje lager. Det är bättre att använda en mindre mängd och istället lägga på flera tunnare lager. Det gäller speciellt i tak.

Ungefärlig förbrukning per m2 *
SkarvspacklingSpackelremsor1 meter
Spackelmassa0,10 kg
YtbehandlingSpackelmassa per lager0,20 kg

*) Till väggar som skall spacklas på bägge sidor är åtgången ungefär den dubbla.

 

Förslag till spackling
123Antal lagerSpacklingen består avMaterialexempel
3Skarvspackling med härdande massa:
1:a överspackling med finspackel:
2:a överspackling med finspackel:
Sheetrock pappersremsa/ Easy Sand

Fill & Finsih Light (Plus 3)

Fill & Finsih Light (Plus 3)

3Skarvspackling med finspackel:
1:a överspackling med finspackel:
2:a överspackling med finspackel:
Sheetrock pappersremsa/

Fill & Finsih Light (Plus 3)

Fill & Finsih Light (Plus 3)

 

Fill & Finsih Light (Plus 3)

3Skarvspackling med finspackel:
1:a överspackling med lättspackel:
2:a överspackling med lättspackel:
2Skarvspackling med härdande massa:
Överspackling med finspackel:
2Skarvspackling med finspackel:
Överspackling med finspackel:
2Skarvspackling med härdande massa:
Överspackling med lättspackel:
2Skarvspackling med härdande massa:
Överspackling med härdande massa:

Förklaring tabell: 1. Väggar och målade tak, 2. Väggar med tapet, 3. Kakelväggar eller väggmatta

Montera spackelremsorna rätt

Spacklade gipsskiveskarvar skall ha oavbruten kontakt. Därför skall alla skarvar – även de i hörnen – ha spackelremsa.

 

Ett viktigt led i arbetet

Montering av spackelremsa är ett viktigt led i arbetet med spacklingen av gipsskivor. För att undvika sprickbildning i gipsskivorna skall du välja spackelremsematerialet med omsorg och se till att den blir korrekt monterad. Det går inte att strunta i att montera spackelremsan för att senare ”kompensera” detta genom att använda starka ytmaterial som t.ex. syntetfiberväv. Den styrka som krävs för att slippa sprickor måste skapas genom att lägga spackelmassa med spackelremsa i alla skarvar. Det är därför viktigt att välja rätt spackelremsa. Det är lätt att tro att glasfiberremsa ger god hållbarhet då den är stark i sig själv, men låt dig inte luras. Det bästa resultatet uppnås istället genom att montera en pappersremsa ilagd våt spackelmassa.

Använd alltid spackelresa i invändiga hörn

Det är mycket viktigt att använda spackelremsa i invändiga hörn för att skapa bästa möjliga styrka och för att undvika sprickbildning. Tänk på att det inte går att använda akrylmassa för att förstärka hörnen, då den är inte tillräckligt stark och ofta lossnar från gipsskivorna efter en tid.

Spackelremsa av papper är stark i alla riktningar

Spackelremsa av papper är stark och formstabil i alla riktningar. Den kanske inte verkar vara speciellt stark då den rivs av, men den är mer än tillräckligt stark tillsammans med gipsskivor och spackelmassa. Spackelremsa av papper ger fullt fäste över hela sin yta, bl.a. för att pappersfibrerna reser sig vid påföringen av spackelmassan. Detta medför att det skapas en stark kontakt mellan gipsskivans kartong och remsans fibrer. Med rätt typ av spackelremsa och spackelmassa blir kopplingen så stark dem emellan att det är materialet runt skarven som släpper om man försöker dra loss spackelremsan efter torkning och härdning.

Knauf Danogips rekommenderar spackelremsa av papper till alla skarvarbeten.

 

Glasfiberremsa verkar stark, men…

Glasfiberremsa har ingen formstabilitet även om den är mycket stark då den ligger parallellt med fibrerna. Remsan häftar bara till gipsskivekartongen på de punkter där fibrerna ligger i kontakt med underlaget. Därför finns det ingen styrka i de stora områden där förankringen mellan spackelmassa och kartong bara sker i spackelmassan. Knauf Danogips rekommenderar inte skarvspackling av gipsskivor med glasfiberremsa. Organisationen YBG ger ut en skrift om hur man uppnår bästa resultat vid ytbehandling av gipsskivor. Skriften är framtagen av gipsskive-, spackel- och färgtillverkare och kan rekvireras av Knauf Danogips.

montage_spackling_spackelremsa

Konventionell spackelremsa av papper.

 

montage_horn_o_avslut_HSK

Hörnskydd – HSK.

 

montage_spackling_J13L

Ohålad avslutningslist för ett lager gips – J13L.

 

montage_spackling_kantutformning_02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montage_spackling_remsor_i_hoern

Alla fogar skall förstärkas med spackelremsa, även i hörnfogar där eventuella små rörelser tas upp.

 

montage_spackling_pappersremsa_01montage_spackling_pappersremsa_02

Spackling och finspackling - några tips

Nedan följer några matnyttiga tips om vad du behöver tänka på före spackling, vid första spacklingen, vid finspackling 1 och vid finspackling 2.
Före spacklingen

Börja inte spackla förrän väggar och tak är helt färdiga. Att t.ex. spackla den ena sidan av en vägg innan skivorna på den andra sidan är monterade är inte att rekommendera.

Kontrollera att skivorna är ordentligt monterade och att skruvhuvuden inte sticker ut.

Skarvar som är bredare än 5 mm bör fyllas med härdande massa och ges tid till härdning innan själva spacklingen påbörjas. Andra större håligheter, t.ex. vid invändiga hörn eller vid övergångar mellan väggar och tak behandlas på samma sätt.

Lister runt dörrar m.m bör monteras först efter att spackelarbetet är klart. Ofta lönar det sig att vänta med listerna till efter målning och tapetsering.

 

Den första spacklingen

Den allra första spacklingen innebär montage av spackelremsor och spackling av skruvar.

Skarvar

Lägg ett rejält lager spackelmassa över skarven. Använd en mjuk spackel ca. 100-150 mm bred. En styv pensel eller en smal målarrulle går också att använda, med dessa går spacklingen snabbare.

Lägg spackelremsan i den våta massan och stryk fast den med spackeln. Ta samtidigt bort överflödig spackelmassa. Stryk från mitten ut mot ändarna av remsan.

Försänkningen skall inte fyllas upp helt, men använd så mycket spackelmassa så att luftbubblor under remsan undviks.

Lägg ingen ytterligare spackelmassa över remsan. Det förlänger torktiden avsevärt och kan påverka resultatet negativt.

 

montage_spackling_finspackling_03

Stryk fast spackelremsan i den våta massan.

 

Skruvar

Det är viktigt att ta med skruvhuvuden vid den första spacklingen.

 

Den andra spacklingen – Finspackling 1

Första finspackling omfattar skarvar och skruvar. Det är viktigt att den föregående spacklingen är helt torr innan man lägger på nästa lager. Räkna med ungefär ett dygns torktid spackelmassan, härdningstiden är ca två timmar.

 

Skarvar

Vid den andra spacklingen täcker man spackelremsan och försänkningen fylls helt upp. Lägg på spackelmassan med en bredspackel, gärna med en bredd på minst 150 cm.

 

Lägg ut spackelmassa så att det blir lite högre på mitten. Med en spackel är det enklast att lägga ett drag på vardera sidan skarven.

 

Använd spackel för den första finspacklingen. Lägg ett drag på vardera sidan skarven.

 

Spackelmassan trycks därmed in mot mitten av skarven så att det ”byggs upp” en liten vall där de två spacklingarna möts. Det som är kvar av vallen är lätt att slipa bort när massan torkat.

 

Skruvar

Vid den andra spacklingen spacklas också skruvhål.

 

Den tredje spacklingen – Finspackling 2

Som tidigare gäller att den föregående spacklingen är genomtorr innan man lägger på nästa lager. Lägg ett tunt lager på stor bredd vid finspackling två, dvs. den tredje spacklingen.

 

Skarvar

Tredje lagret skall vara mycket tunt och rejält brett. Spackelmassan läggs på med en jämn glidande rörelse så att det blir så lite efterslipning som möjligt. Här rekommenderar vi att man använder en bredspackel.

 

Skruvar

Det kan också vara nödvändigt att spackla ytterligare en gång över skruv, speciellt när det rör sig om tak.

montage_spackling_finspackling_01

Innan du börjar spackla: Kontrollera att skivorna är ordentligt monterade. Skruvhuvuden får inte sticka ut.

 

montage_spackling_finspackling_02

Lägg ett rejält lager spackelmassa över skarven.

 

montage_spackling_finspackling_04

Ta med skruvhuvuden vid den första spacklingen.

 

 

 

montage_spackling_finspackling_05

Gör den första finspacklingen i ett drag med bredspackel.

 

montage_spackling_finspackling_06

Det skall vara en vall mitt över skarven eftersom spackelmassan sjunker när den torkar.

 

montage_spackling_finspackling_07

Använd spackel för den första finspacklingen. Lägg ett drag på vardera sidan skarven.

 

montage_spackling_finspackling_05

Lägg ett tunt lager på stor bredd vid finspackling två, dvs. den tredje spacklingen.

Skarvar, hörn och anslutningar

Nedan följer information om hur du hanterar skarvar, hörn och anslutningar. Här tipsar vi även om passande produkter du kan behöva under arbetets gång.
Skarvar i kortkant

Skivornas kortkanter saknar försänkning och det är därför nödvändigt att montera skivorna med en liten springa, eller att fasa kortkanterna lätt innan skivorna monteras. Har man inte gjort det måste kortkanterna skäras till med fashyvel eller med en vass kniv. Lös kartong och löst gips tas bort före spackling. Kortkantskarvar måste spacklas minst tre gånger.

 

 

Spackelremsa

Lägg på spackelremsan på samma sätt som vid vanliga skivskarvar med försänkning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finspackling 1

Oavsett om du använder spackel eller spackelbräda skall det här momentet utföras med ett par breda drag på vardera sidan mitten. Gärna med ett avstånd på 10-20 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finspackling 2

Gör ett brett drag över mitten. Använd spackel eller spackelbräda.

 

 

 

 

 

 

Hörn

Invändiga hörn spacklas nästan på samma sätt som plana skivskarvar. Utvändiga hörn måste förstärkas.

 

Invändiga hörn

Oftast räcker det med två lager spackel för invändiga hörn. Använd spackelremsa i första lagret, och andra gången täcks remsan med ett ytlager.

Övergången mellan vägg och tak av gipsskivor skall också förstärkas med spackelremsor om man inte tänker använda taklister. Spackling av övergångar kräver att man är extra noggrann. Om spacklingen är dåligt gjord syns det genast på slutresultatet. Räkna därför med tre spacklingar för skarvar, eftersom de oftast också skall målas.

 

Skarvspackling

Pappersremsan skall vikas innan den monteras. Vik längs den markerade mittlinjen så att det blir lika mycket remsa på vardera sidan hörnet. Använd en styv pensel, ca. 50 mm bred, för att lägga på massan i hörnet. Spackelmassan skall vara något tunnare än normalt.

Lägg på den vikta spackelremsan och stryk den på plats med penseln. Skrapa rent med en smal spackel.

Alternativt kan man här använda Knauf Danogips Cornerflextejp.

 

Ytskikt

Spackla en andra gång när första lagret är helt torrt. Behandla först den ena sidan av hörnet, låt torka, och gör sedan detsamma med den andra sidan.

 

Varning!

En del anser att det räcker att använda akrylmassa som man stryker ut i hörnet med ett finger. Men det är fel! Styrkan blir inte tillräcklig och akrylmassan lossnar ofta från gipsskivorna efter en tid. Man får heller inte skarpa, raka hörn med den här metoden.

 

Utvändiga hörn

Utvändiga hörn måste skyddas, och de blir både starka och raka om de byggs upp med hörnskydd HSK. Alternativt använder man Corner Flex tejp, en formbar fiberförstärkt syntettejp, eller Multiflextejp, en pappersremsa med inlagd stålremsa. Dessa remsor kan vikas i alla tänkbara vinklar och är därför särskilt användningsbara i hörn som inte är i 90° vinkel.

 

Hörnskydd HSK

Hörnskyddslist kan fästas med skruv eller spik. Den kan också monteras med specialverktyget Clinch-On.

Kanterna på beslagen måste ligga väl an mot gipsskivorna, på bägge sidor av hörnet, innan man börjar spackla. Monteringen går snabbast och lättast med hjälp av Clinch-On. Verktyget pressar små taggar på hörnskyddslisten in i gipsskivorna. Taggarna håller listen på plats, men det är fortfarande spacklet som klarar den slutliga fixeringen.

Det blir starka och precisa hörn med inspacklad hörnskyddslist.

 

Ingen spackelremsa

Det är inte nödvändigt med spackelremsor på utvändiga hörn. När hörnskyddslisten sitter på plats täcks den in av två eller tre ytbehandlingar. Glöm inte att spackelmassan skall torka mellan varje lager. Första finspacklingen skall utföras med härdande massa eller spackelmassa. Använd spackel eller spackelbräda som hålls an mot hörnskyddslistens vulst. Man behöver inte vänta på att den ena sidan torkar innan man tar nästa.

 

Corner Flex tejp

Tillpassa Corner Flex tejp till rätt längd. Vik tejpen längs dess centrumlinje till önskad vinkel (tejpsida med text ska vara vänd utåt) och anpassa tejpen efter underlagets form. Flikar kan klippas i tejpen med en sax så önskad utformning erhålls. Corner Flex tejp ska ha helt och fast underlag.
Applicera spackel (som rekommenderas enligt spackelleverantör/tillverkare) och på båda sidor av hörnet och med en bredd av ca 50 mm på var sida. För god vidhäftning mellan tejpen och spackelskiktet är det nödvändigt att spacklet är ca 1 mm tjockt.
Tejpen läggs i det våta spacklet och trycks fast. Se till att det finns full anliggning mellan spacklet och tejpen. För en detaljerad montageanvisning, se Montage/System Innerväggar/Hörn och avslutningar.

 

Multiflextejp

Den här sortens spackelremsa fästes med spackelmassa precis som övriga remsor. Därefter lägger man på ett eller två lager spackel.

 

Anslutningar

En plan spackelremsa ger den bästa övergången mellan väggar och tak i andra material än gips, om den inte skall täckas med lister.

Normalt räcker det med två spacklingar, en i samband med monteringen av spackelremsan samt en finspackling. Spackelremsans ena kant skall tryckas in mot den anslutande byggnadsdelen.

 

Stora springor måste fyllas

Om springan i anslutningen är mycket stor, större än 5 mm, bör den fyllas med en härdande massa t ex Knauf Danogips Reparationsgips eller Perlfix, innan den spacklas.

Använd spackelremsa även mot andra väggar och tak m.m

 

Avslutningslist J13L mot ojämna väggar

Om man behöver göra en anslutning mot en mycket ojämn vägg, t.ex. en tegelvägg med djupa fogar, kan det vara svårt att få ett fint resultat med enbart spackelremsa.

I sådana fall är det en god idé att använda Knauf Danogips Avslutningslist J13L som ger en rak och precis avslutning. Listen monteras tillsammans med skivorna. Både skivor och avslutningslist fästes så att de bildar en fog in mot den ojämna väggen.

Spacklingen görs med stöd mot avslutningslistens vulst. Här skall man inte använda spackelremsa. Det går också utmärkt att använda avslutningslister på flera andra ställen, som t.ex. mot tak, golv och dörrar.

Avslutningslist J13L mot ojämna väggar och tak.

 

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_01

Skär till kortkanterna om de inte redan är  avfasade, eller montera med en liten springa.

 

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_02

Lägg på spackelremsan på samma sätt som vid vanliga skivskarvar med försänkning.

 

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_03

Oavsett om du använder spackel eller spackelbräda skall det här momentet utföras med ett par breda drag på vardera sidan mitten. Gärna med ett avstånd på 10-20 mm.

 

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_04

Gör ett brett drag över mitten. Använd spackel eller spackelbräda.

 

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_05

Pappersremsan skall vikas innan den monteras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_06

Det blir starka och precisa hörn med inspacklad hörnskyddslist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montage_spackling_hoern_skarv_anslutning_07

Använd spackelremsa även mot andra väggar och tak m.m

 

montage_horn_o_avslut_J13

Avslutningslist J13L mot ojämna väggar och tak.

Slutbehandling

När det sista lagret spackel är genomtorrt, vilket alltid tar minst 24 timmar kan man börja putsa spacklet. Det finns två metoder att göra detta på; torrt eller vått.
Torrputsning, slipning

Slipningen görs med fint slippapper, max korn 80. Var försiktig så att gipsskivornas kartongyta inte slits upp. Med en putskloss är det lättare att arbeta, samtidigt som räckvidden ökar så att det är möjligt att från golvet putsa uppe i taket. Givetvis kan man också nöja sig med en vanlig kloss i en lagom storlek.

Torrputsning dammar ganska mycket. Dammet är i regel aldrig farligt, men kan upplevas obehagligt. Använd därför alltid andningsskydd. Oftast klarar man sig med en målarmask för engångsbruk.

En del av lättspacklet som finns på marknaden idag orsakar damm som kan vara irriterande för ögonen. Tättslutande skyddsglasögon är därför att rekommendera.

Ett bra arbete avslutas med att ta bort slipdammet. Det går att använda sopborste, men en dammsugare eller en fuktig målarrulle är ett bättre alternativ.

Våtputsning

Putsningen görs med en styv svamp som skall vara lätt fuktad. Vattnet löser upp spackelmassan, och genom att gnugga försiktigt med svampen slipas ojämnheterna ut. Våtputsning tar något längre tid än vanlig slipning, men i gengäld slipper man dammet. Denna metod är därför att föredra i bebodda hus.

Tips för små reparationer

Små hål eller skador i gipsskivor kan ofta repareras med hjälp av spackelmassa. Skär bort eventuell lös kartong och gips, och fyll därefter ut med härdande massa. Spackla sedan på vanligt sätt när lagningen har härdat.

Om det rör sig om större hål kan reparationen genomföras genom att sätta in en bit Knauf Danogips Reno Board, 6,5 mm reparationsskiva, som spacklas.

Av Reno Board skär man till en trekant med sneda snittytor. Runt det skadade stället skär man ut en motsvarande trekant. Reparationstrekanten läggs på plats och limmas fast med Knauf Danogips Perlfix eller Reparationsgips alternativt härdande massa. Därefter spacklas området med spackelmassa eller fint lättspackel.

Före målning och tapetsering

Efter torrputsning måste allt slipdamm avlägsnas innan man börjar ytbehandlingen.

Om målning

Det är lätt att måla på Knauf Danogips skivor och man kan använda nästan alla typer av färg. Spacklade gipsskivor bör grundas över hela ytan innan de målas. Då slipper man skillnader i färgens jämnhet. Tänk på att använda en primer som passar gipsskivor.

Om att tapetsera

Knauf Danogips gipsskivor är ett bra underlag för tapeter och liknande. Man kan tapetsera direkt på skivorna, men det rekommenderas att grunda först, se föregående avsnitt om målning. Detta är speciellt viktigt när det gäller tunna tapeter. Grundmålningen gör det lättare att ta bort tapeterna när man skall tapetsera nästa gång.

montage_spackling_slutbehandling_01

Slipkloss med rörlig led och långt skaft, vilket är en mycket bra hjälp vid slipning.  

 

montage_spackling_slutbehandling_02

Använd alltid tättslutande skyddsglasögon och andningsmask vid sliparbete, speciellt när du arbetar med lättspackel.

 

montage_spackling_slutbehandling_03

montage_spackling_slutbehandling_04

 

montage_spackling_slutbehandling_05

Självklart är valet av material, verktyg och metoder viktigt för ett bygge, men faktum är att det är det hantverksmässiga utförandet som främst bidrar till det perfekta slutresultatet. För att entreprenörer och uppdragsgivare skall bli nöjda är det därför viktigt med kontinuerlig övning.

Vårt sätt att hjälpa dig på vägen till ett fullgott slutresultat är vägledningen nedan. Denna skall enbart ses som en vägledning och introduktion i konsten att spackla.

 

Montera gipsskivorna rätt

Innan du påbörjar spacklingsarbetet är det viktigt att kontrollera att gipsskivorna sitter rätt monterade. Det omfattar t.ex. kontroll av ev. montageskador, placering och utförande av kortkantskarvar och av hörnskyddslist. Det är även mycket viktigt att kontrollera att skruvarna sitter rätt monterade. Finns det skruvhuvuden som sticker ut skall dessa åtgärdas, i annat fall finns det ingen möjlighet till ett prydligt slutresultat. Dessutom riskeras rostskyddet på skruvarna att slipas av, vilket resulterar i ett garanterat rostgenomslag vid målning eller tapetsering.

 

Lös kartong

Var noga med att avlägsna eventuell lös kartong i samband med monteringsskador. Reparera detta med hjälp av Knauf Danogips Perlfix eller Reparationsgips innan du börjar spackla.

 

Hål och stora sprickor

Om öppningar och sprickor är mer än 5 mm breda måste de fyllas med härdande massa före spackling. Knauf Danogips Perlfix eller Reparationsgips är utmärkt till detta.

 

Håll bygget varmt och torrt

Tänk på att hålla tillräckligt hög temperatur under hela spackelarbetet.

Det är också viktigt att hålla god luftcirkulation så att fukten från de torkande spackelmassorna kan luftas ut ordentligt.

Se torktider i tabellen nedan, men undvik tiderna i de grå fälten. Dessa påverkar resultatet negativt, då torktiden antingen är mycket kort eller mycket lång.

Kom ihåg: Hög temperatur och god luftcirkulation.

 

Relativ fuktighetTemperatur
10°C15°C20°C25°C
10%21T14T10T7T
20%23T16T11T8T
30%26T18T12T9T
40%29T20T14T10T
50%36T24T17T12T
60%42T29T20T14T
70%54T38T26T19T
80%78T54T38T27T
85%4D72T48T34T
90%6D4,5D72T39T
95%12D8D6D4D
T = timmar
D = dygn

 

Välj rätt

Var noga med att välja rätt material både när det gäller spackelmassa och spackelremsa. Det krävs att du speciellt uppmärksammar den spackelmassa du väljer till finspacklingen, om spackelmassan senare skall målas.

 

Använd släpljus

Det är en god idé att belysa arbetsytan med släpljus efter grundningen. Det gör det lätt att urskilja eventuella ojämnheter som senare kan punktspacklas.

 

Var noggrann

Förbered underlaget på bästa sätt och var noggrann med ditt eget arbete under hela processen. Det underlättar för dig själv i längden och ger ett bättre slutresultat. Skulle det förekomma ett fel i ett tidigt skede påverkas alltid resultaten i de efterkommande stegen. Har du t.ex. monterat en spackelremsa fel kommer denna att försvåra ditt arbete hela vägen fram till finspacklingen.

 

Resultatet är viktigt – för dig

Ett bra resultat är självklart viktigt för dina kunder, men det är minst lika viktigt för dig. Leverera god service i alla avseenden! Städa efter dig och avlägsna slipdamm, gammalt spackel, spackelremsor och emballage. Tänk på att du och ditt arbete representerar ditt eget varumärke. Är kunderna nöjda med dig får du snart mer jobb.

 

Verktyg och tillbehör

Att spackla gipsskivor för hand kräver varken avancerade vertyg eller större investeringar. Du behöver ett par stora baljor eller hinkar för att blanda spackelmassan i. Det är även bra att ha en stor värmefläkt till hands, även om det oftast är varmt i huset när det spacklas.

Spackelmassa kan blandas för hand, men en bra borrmaskin underlättar arbetet. Rotationshastigheten på denna får inte överstiga 700 varv per minut. Tänk på att komplettera borrmaskinen med en lämplig visp för att göra blandningsmomentet så effektivt som möjligt.

montage_spackling_viktigaforutsattningar_01

Rätt montage:

Skruvar är försänkta och kartongen hel – klart för spackling.

 

montage_spackling_viktigaforutsattningar_02

Fel montage:

Skruvar sticker ut. 

 

montage_spackling_viktigaforutsattningar_03

Fel montage:

Skruvar sitter för djupt –kartongen har gått sönder.

 

montage_spackling_viktigaforutsattningar_04

Fel montage:

Regeln sitter snett.  

 

montage_spackling_viktigaforutsattningar_05

Ta dig tid – vänta med att gå vidare i arbetet tills dess att spacklet är genomtorrt.

Kom ihåg: Hög temperatur och god luftcirkulation.  

 

montage_spackling_viktigaforutsattningar_06

Nöjda kunder är din bästa reklam.

Surface Board - För väggar med förhöjda krav på ytsläthet

Surface Board är gipsskivan med försänkning på alla fyra sidor. Surface Board skall monteras på samma sätt som Classic Board men skillnaden syns på det färdiga resultatet.

Försänkning på alla fyra sidor gör Surface Board till den perfekta produkten för att få jämna ytor på stora arealer som utsätts för släpljus från fönster eller ljusarmaturer. Surface Board levereras i det ergonomiska formatet 900 x 2400 mm. Tjockleken är 12,5 mm precis som Classic Board.

montage_surfaceboard_01

 

Skruvavstånd

montage_surfaceboard_skruvavstand

 

Beklädnad

Montera skivorna tvärs mot reglarna. Vid beklädnad i 2 eller 3 lag, ska yttersta laget skall vara Surface Board. Förskjutningen av Surface Board mot underliggande skivlag är en halv skivbredd i sidled och minst 400 mm längsled. Skivorna i de undre lagen bör ha samma dimensioner som Surface Board dvs. 900 x 2400 mm för att undvika risken med linjerande skarvar mellan lagen.

 

Montage

Börja skruvning av Surface Board i mitten av skivan och att fortsätt ut mot sidorna. Skruv placeras ej närmare långkanten än 10 mm och kortkanten 15 mm. I hörnen får skurven ej vara närmare lång- och kortkant än 60 mm, se figur ovan.

 

Spackling och målning

Spackling av Surface Board skall utföras enligt YBG-klass Q4 eller Q3. Spackling utförs lämpligast på kortkanterna först och sedan på långkanterna för att undvika uppbyggnad vid krysskarven. Nedan beskrivs grundläggande behandling vilket motsvarar YBG-klass Q3.

montage_surfaceboard_spackling_01

1. Första behandling: Kortkantskarv, fyll skarven med skarvspackel och lägg i pappremsan. Observera att kortkantskarven är något        djupare än långkantskarven. Spackla alla skruvskallar.

montage_surfaceboard_02

2.Första behandling: Långkantskarv, fyll skarven med skarvspackel och lägg i pappremsan. Spackla alla skruvskarvar.

montage_surfaceboard_spackling_03

3. Andra behandlingen: Kortkantsskarv, innan andra behandlingen måste spacklet torka fullständigt (se YBG kap 6). Gör först en lätt avslipning och därefter påförs andra skiktet spackel.

montage_surfaceboard_spackling_04

4. Andra behandlingen: Långkantsskarv, innan andra behandlingen måste spacklet torka fullständigt (se YBG kap 6). Gör först en lätt avslipning och därefter påförs andra skiktet spackel.

Ytbehandling av Aquapanel Indoor

Konditionering

Innan ytbehandling ska skivorna konditioneras (anpassas till  temperatur och luftfuktighet som gäller i det aktuella utrymmet). Beroende på temperatur och relativ luftfuktighet kan det ta några dygn innan skivan är lämplig för ytbehandling. Okulär vägledning är att en torr skiva är ljusgrå medan en blöt skiva är mörk grå.

 

Förbehandling

Skivor ska primas med Aquapanel Primer innan ytbehandling, underlagstemperaturen ska vara minst 5°C.

 

Ytbehandling

Det vanligaste ytbehandlingsalternativet av Aquapanel Indoor är applikationer av våtrumsmembran/tätskikt med påföljande keramisk beklädnad (kakel).

I utrymmen där Aquapanel Indoor inte ska monteras med våtrumsmembran/tätskikt på hela väggytan och där det inte ska plattsättas med kakel, kan något av nedanstående alternativ väljas:

 

Höga krav på yta

Utförande

Vid höga ytkrav på den färdiga väggen (klass Q3 – Q4) bredspacklas hela ytan med 1-2 mm Aquapanel Q4 Finish. Efter uttorkning kan om nödvändigt ytan avjämnas med sandpapper (120 fraktion eller finare) innan målningsbehandling. Q4 Finish är vattenavvisande och lämpar sig därför även i fuktiga miljöer, dock inte vid direkt vattenbegjutning på ytan.

Fullständig montageanvisning för Aquapanel Q4 Finish

Ett annat ytbehandlingsalternativ är tunnputs med Aquapanel Fogspackel Vit. Då täcks väggytan med ett 3-4 mm tjockt lager med Aquapanel fogspackel Vit (avjämnas med tandspackel för att uppnå rätt skikttjocklek).

Därefter inbäddas armeringsnätet i det våta bruket med minst 100 mm överlapp, varpå ytterligare ett tunt lager på med Aquapanel fogspackel Vit appliceras så det totala putsskiktet blir minst 4 mm tjockt och sedan filtas.

Målning

Efter uttorkning kan de flesta vattenbaserade inomhusfärger användas (såsom vattenbaserad färg, silikatfärg, akrylfärg mm) förutom alkydbaserad färg som inte är kompatibel. Följ färgtillverkarens instruktioner, en provstrykning rekommenderas.

 

Lägre krav på yta

Vid lägre ytkrav kan ytbehandling utföras enligt nedan:

 

Utförande:

• 2 ggr spackling av skruvhuvuden

• Iläggning av remsa i spackelmassa

• 2 ggr skarvspackling

• 1 ggr bredspackling vid höga krav på ytjämnhet

• Avslipning

• 3 ggr strykning

 

Målning

Använd färgtyper lämpliga för betong. Olje- och alkydfärger kan endast användas om grundning först gjorts med alkaliresistent färg.