Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider i jul
Stängt 22 dec – 2 jan – Supportmailen är dock öppen alla vardagar
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Böjda gipsskivor

Montage

Montaget gäller väggar men samma metod kan användas till bl a innertak och pelare. Montage av svängda väggar är ännu ett exempel på gipsskivors många funktioner.

Böjda vägg- och takkonstruktioner utförs med standardgipsskivor, som antigen böjs direkt på byggplatsen eller levereras som fabriksböjda element.

Vid mycket små radier rekommenderas vår fabriksböjda produkt, Curvex, för bästa resultat.

Läs mer om Böjda gipsskivor (PDF)

Mindre rörelser och sprickbildning i innerväggar

Undvik sprickor

Det är svårt att undvika sprickor i ytbehandlingen när man gör anslutningar till andra material. Tejpning, där man pressar in spackelremsan mot anslutande byggnadsdelar, är en metod som gör att eventuella sprickor blir mer ”exakta”, men metoden kräver att anslutande material har någorlunda jämna ytor. Gör man anslutningarna med fogar som fylls med elastisk fogmassa kan man slippa sprickbildning helt och hållet. Metoden är också lämplig för anslutning mot ojämna ytor som t.ex. tegelväggar. I de fall fogmassan syns kan man använda avslutningslist på gipsskivorna.

 

Två metoder att undvika sprickor

Tejpning med spackelremsa mot byggnadsdelar i annat material gör att eventuella sprickor i ytbehandlingen blir mer exakta.

Man kan undvika sprickor helt om man använder elastisk fogmassa vid anslutningar mot byggnadsdelar i andra material. Man bör då använda kantlist på gipsskivorna.

 

Mindre sättningar, rörliga fogar

Vid anslutning av väggar mot tak kan man behöva använda rörelsefogar. Metoden kan ta upp rörelser och sättningar på upp till 10 mm. Mot tak fäster man skenan på vanligt sätt, och reglarna – som måste vara minst 15 mm kortare än vägghöjden – skall inte fästas i takskenan. Gipsskivorna med avslutningslist avslutas 15 mm från taket. De fästes bara mot reglarna – inte mot takskenan. Infästningen till reglarna skall placeras minst 25 mm under takskenans flänsar. I botten av fogen lägger man en bottenfyllning som fogmassan kan glida på. Man kan t.ex. använda en tejp som fogmassan inte fäster på eller en stopplist i gummi. Fogen fylls med fogmassa som måste vara så elastisk att den klarar att tryckas samman mellan 5 och 15 mm.

 

Rörlig fog med plats för 10 mm sättning

Takskenan monteras på vanligt sätt.

  • Reglarna skall vara 15 mm kortare än vägghöjden. De skall inte fästas i takskena.
  • Mot takskenan fäster man en gummitopplist eller en tejp som fogmassan inte fäster på.
  • Montera kantlist på skivorna som avslutas 15 mm från taket. Skivorna fästes bara vid reglarna.
  •  Fogen fylls med fogmassa som är tillräckligt elastisk.

montage_rorelser_o_sprickor_01

Tejpning med spackelremsa.

montage_rorelser_o_sprickor_02

Elastisk fogmassa mot anslutande byggnadsdelar.

 

 

 

 

 

montage_rorelser_o_sprickor_efter_sattning

montage_rorelser_o_sprickor_fore_sattning

Teleskoperade innerväggar

Vid större nedböjningar än 10 mm (för anvisningar om nedböjningar t o m 10 mm se, Mindre rörelser och sprickbildning i innerväggar) i bjälklag och takkonstruktioner ska teleskopanslutningar användas.

Principlösning med Förstärkningsskena FSK. Nedböjning ≤ 40 mm.

Principlösning med Teleskopskena TSK med 50 mm fläns. Nedböjning ≤ 40 mm.

Principlösning med Teleskopskena TSK med 120 mm fläns. Nedböjning ≤ 80 mm.

Dilatationsfogar i innerväggar

Gips är ett stabilt material med mycket små rörelser (ca 0,5 mm/m vid en relativ luftfuktighet mellan 30-90%). Av denna anledning är det bara i samband med mycket långa väggar som man måste ta hänsyn till rörelser på grund av förändringar i temperatur och fuktighet. I väggar med större längd eller utsträckning än 10-12 meter bör man därför sätta in dilatationsfogar. När man gör dilatationsfogar måste både gipsskivorna och bakomliggande konstruktion brytas. Fogen mellan skivorna kan fyllas med elastisk fogmassa. Det finns också speciella dilatationsband.

Dilatationsfogar kan göras med hjälp av elastisk fogmassa. Lägg märke till att man använt kantlister på skivorna.

Det finns också speciella dilatationsfogband.

montage_rorelser_o_sprickor_dilatation_01

montage_rorelser_o_sprickor_dilatation_02