Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Hantering av skivor med hänsyn till fukt

Montage

Anvisningar för hantering av gipsskivor under byggskedet och bruksskedet med hänsyn till fukt.

Vid inomhus lagring ska skivorna ligga på plant underlag av strö eller upplagsbock med max 600 mm mellanrum, exempelvis min 3 st för 2400 mm skiva och 4 st för 3000 mm skiva.

Om paketen staplas skall ströerna ligga rakt över varandra. Skivorna skall skyddas mot direkt solljus, fukt och åverkan. Eventuell fukt skall snabbt ventileras bort.

Läs mer om Hantering av skivor med hänsyn till fukt (PDF)

Eldosor

Om inga åtgärder vidtas vid infällning av eldosor i en innervägg får väggen en lägre ljudisolering och ett försämrat brandmotstånd. Det är därför viktigt att i både projekteringsstadiet och vid utförandet av väggen ta hänsyn till detta.

Ta hjälp av våra detaljlösningar som uppfyller angivna ljud- och brandkrav. Har du ett lägre krav än vad detaljlösning anger kan du givetvis använda detaljlösning för närmast högre krav. Regelbredd är den minsta dimension som regeln ska ha för att kraven skall uppfyllas. Anvisningar finns för både schaktväggar (både dubbla och trippla skivlag), väggar med enkel regelstomme (både enkla och dubbla skivlag) och väggar med dubbel regelstomme (dubbla skivlag).

För enkelstommar med två skivlag på ena sida samt ett på andra se detaljlösning för motsvarande aktuell ljud- och/eller brandklass på enkla eller dubbla skivlag.

När det gäller rum med sekretesskrav tillåts inte eldosor i väggen. Dessutom rekommenderar vi inte eldosor i lägenhetsskiljande väggar.

montage_eldosa

Schaktvägg med dubbla skivlag

Ljudkrav R´w = 30 dB och brandklass EI 30
Föreskriven vägg ska utföras med minst 70 mm regelstomme och uppfylla och utföras enligt anvisningar för ljudklass R´w = 30 dB och brandklass EI 30.
Infällning av eldosa utförs enligt nedan.

BeteckningBrandklassLjudklass R’w
Aktuell Knauf Danogips väggbeteckning som uppfyller ljud- och brandkravEI 3030 dB

 

montage_eldosor_schakt_dubbla

DetaljText
1Minst 70 mm Knauf Danogips regelstomme
2Regelfack med eldosor fylls ut helt med stenull, minst 28 kg/m3.
3Eldosan monteras med typgodkända distansfästen, (ex. Schneider Electric)
41 x 12,5 mm Knauf Danogips skivor
52 x 12,5 mm Knauf Danogips skivor
AnmärkningIsoleringsskivorna ska fästas med ett övermått på 5-10 mm så att skivorna pressas mot reglarna.
Utrymmet mellan dosbotten och motstående skiva ska vara väl drevat med stenull.

Ljudkrav R´w = 30 dB och brandklass EI 60
Föreskriven vägg ska utföras med minst 70 mm regelstomme och uppfylla och utföras enligt anvisningar för ljudklass R´w = 30 dB och brandklass EI 60.
Infällning av eldosa utförs enligt nedan.

BeteckningBrandklassLjudklass R’w
Aktuell Knauf Danogips väggbeteckning som uppfyller ljud- och brandkravEI 6030 dB

montage_eldosor_schakt_dubbla_02

DetaljText
1Minst 70 mm Knauf Danogips regelstomme
2Regelfack med eldosor fylls ut helt med stenull, minst 28 kg/m3.
3Eldosan monteras med typgodkända distansfästen, (ex. Schneider Electric)
42 x 12,5 mm Knauf Danogips gipsskivor
52 x 15,5 mm Brandskyddsskiva Secura Board
AnmärkningIsoleringsskivorna ska fästas med ett övermått på 5-10 mm så att skivorna pressas mot reglarna.
Utrymmet mellan dosbotten och motstående skiva ska vara väl drevat med stenull.

Schaktvägg med trippla skivlag

Ljudkrav R´w = 30 dB och brandklass EI 60 Föreskriven vägg ska utföras med minst 70 mm regelstomme och uppfylla och utföras enligt anvisningar för ljudklass R´w = 30 dB och brandklass EI 60. Infällning av eldosa utförs enligt nedan.

BeteckningBrandklassLjudklass R’w
Aktuell Knauf Danogips väggbeteckning som uppfyller ljud- och brandkravEI 6030 dB

Eldosor_e_70_70-300-m0_60_30

DetaljText
1Minst 70 mm Knauf Danogips regelstomme
2Regelfack med eldosor fylls ut helt med stenull, minst 28 kg/m3.
3Eldosan monteras med typgodkända distansfästen, (ex. Schneider Electric)
42 x 12,5 mm Knauf Danogips gipsskivor
53 x 12,5 mm Knauf Danogips gipsskivor
AnmärkningIsoleringsskivorna ska fästas med ett övermått på 5-10 mm så att skivorna pressas mot reglarna. Utrymmet mellan dosbotten och motstående skiva ska vara väl drevat med stenull.

Enkel regelstomme, enkla skivlag

Gäller för stål- och träreglar.

Föreskriven vägg ska utföras med minst 70 mm regelstomme och uppfylla och utföras enligt anvisningar för brandklass EI 30.

Eldosor_enkelstomme_EI_30

Anmärkning: Utrymmet mellan dosbotten och motstående skiva ska drevas med stenullsisolering.

Eldosor_placering

Eldosor som monteras i brandklassade regelväggar och som inte är fullisolerade kräver särskilda åtgärder.
I sidled fylls regelfacket och i höjdled (över och under) ska isoleringen täcka dosorna med minst 300 mm.
Isoleringen avgränsas och fasthålls av regelkortling.
Om avstånd mellan dosa och anslutande golv eller tak är mindre än 300 mm godtas en mindre täckande isoleringsmängd.
Isolering: Minst 70 mm isolering typ A1, densitet minst 28 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C samt ha ett övermått på 5-10 mm.

Enkel regelstomme, dubbla skivlag

Gäller för stål- och träreglar.
Föreskriven vägg ska utföras med minst 70 mm regelstomme och uppfylla och utföras enligt anvisningar för brandklass EI 60.

Eldosor_enkelstomme_EI_60

Anmärkning: Utrymmet mellan dosbotten och motstående skiva ska drevas med stenullsisolering.

Eldosor_placering

Eldosor som monteras i brandklassade regelväggar och som inte är fullisolerade kräver särskilda åtgärder. I sidled fylls regelfacket och i höjdled (över och under) ska isoleringen täcka dosorna med minst 300 mm. Isoleringen avgränsas och fasthålls av regelkortling. Om avstånd mellan dosa och anslutande golv eller tak är mindre än 300 mm godtas en mindre täckande isoleringsmängd.

Isolering: Minst 70 mm isolering typ A1, densitet minst 28 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C samt ha ett övermått på 5-10 mm.

Dubbel regelstomme, dubbla skivlag

Gäller för stål- och träreglar.
Föreskriven vägg ska utföras med minst 70 mm regelstomme och uppfylla och utföras enligt anvisningar för brandklass EI 60.

 

För att undvika ljudöverföring mellan ömse sidor av väggen ersätts skivfästen med regelfäste för stål eller trä.

Eldosor_dubbelstomme_EI_60
Anmärkning: Lägenhetsskiljande väggar eller väggar med höga ljudkrav bör inte ha eldosor. Eldosor tillåts inte i väggar med sekretesskrav.

Eldosor_placering

Eldosor som monteras i brandklassade regelväggar och som inte är fullisolerade kräver särskilda åtgärder. I sidled fylls regelfacket och i höjdled (över och under) ska isoleringen täcka dosorna med minst 300 mm. Isoleringen avgränsas och fasthålls av regelkortling. Om avstånd mellan dosa och anslutande golv eller tak är mindre än 300 mm godtas en mindre täckande isoleringsmängd.

Isolering: Minst 70 mm isolering typ A1, densitet minst 28 kg/m3 och smältpunkt > 1000 °C samt ha ett övermått på 5-10 mm.

Kabel- och rörgenomföringar

PVC-rör, VP-rör och enstaka kablar

Kabel och rörgenomföringar i gipsskiveväggar tätas mot brand med Brandtätningssystem Intumex KS30. Brandteknisk klass högst EI 120 Silicone Trading, Västra Frölunda, 031- 497330. TG 6042/91

 

Brandklass EI 120

1. Värmeexpanderande fogmassa, Intumex KS 30. Tätningen utförs mot gipskanten på båda sidor om väggen. Fogmaterialet i genomföringen skall vara minst 25 mm djupt och 15 mm brett på vardera sidan av väggen/ bjälklaget. Övermålning av fogen kan ske efter 48 tim.

2. PVC-rör med maximal diameter 110 mm — VP-rör maximal diameter 50 mm, enstaka samt i bunt, maximalt 5 st VP-rör per bunt — Enstaka kablar med maximal ledningsarea 5 x 1,5 mm2

3. Minst 2 skivlag 12,5 mm Classic Board på båda sidor om väggen. Väggtypen skall uppfylla avsedd brandklass.

 

Cellgummi-isolerande rör

Genomföringar med cellgummiisolerade rör i gipsskiveväggar tätas mot brand med Brandtätningssystem Intumex KS30. Brandteknisk klass högst EI 60. Silicone Trading, Västra Frölunda, 031- 497330. TG 1760/96

 

Brandklass EI 60

1. Värmeexpanderande fogmassa, Intumex KS 30. Tätningen utförs mot gipskanten på båda sidor om väggen. Fogmaterialet i genomföringen skall vara minst 40 mm djupt och 15 mm brett på vardera sidan av väggen/ bjälklaget. Övermålning av fogen kan ske efter 48 tim.

2. Metallrör som är isolerat med cellgummiisolering. Max rörstorlek är 114 mm.

3. Väggtypen skall uppfylla avsedd brandklass.

montage_kabel_o_ror_kabel_ei_120_c

PVC-rör, VP-rör och enstaka kablar – brandklass EI 120.

montage_kabel_o_ror_cellgummi_ei_60_c

Cellgummi-isolerande rör – brandklass EI 60.

 

Ventilationskanaler

Ventilationskanaler av stålplåt genom gipsskiveväggar tätas mot brand med Brandtätningssystem Intumex KS30. Brandteknisk klass högst EI 60. Silicone Trading, Västra Frölunda, 031- 497330. TG 0307/94

 

Brandklass EI 60

1. Mineralullsisolering

2. Värmeexpanderande fogmassa, Intumex KS30. Tätningen utföres mot gipskanten på båda sidor om väggen. Fogmaterialet i genomföringen skall vara minst 25 mm djupt på vardera sida om väggen och maximal fogbredd är 15 mm. Övermålning av fogen kan ske efter 48 tim.

3. Ventilationskanalerna förutsätts isolerade, på ena eller båda sidor av väggen, så att det totala brandmotståndet motsvarar brandteknisk klass EI 60. Isoleringen skall utgöras av obrännbart material. Isoleringen skall skäras av vid väggen och får ej dras igenom den brandavskiljande byggnadsdelen. Rektangulära ventilationskanaler ska stagas upp med profiler på ena sidan av väggen, för att förhindra deformationer.

4. 2 skivlag 12,5 mm Classic Board på båda sidor av väggen.

5. Minst 70 mm Multireglar. Väggar byggs före montering av ventilationskanaler. Stålreglar placeras med hänsyn till håltagning. Över och under håltagning monteras skena med urklipp för att staga gipsskivekanten vid hålbredd > 400 mm.

montage_ventilation

Inspektionsluckor

Det är enkelt att montera Knauf Danogips inspektionsluckor. Vi har inspektionsluckor i både plåt och med gips- eller Aquapanelbeklädnad (inspektionsluckor Push-up). Luckorna finns i flera olika storlekar och även för brandklassade konstruktioner. Inspektionsluckorna används i huvudsak för nyproduktion, ombyggnader och renoveringar i gipsväggar och tak där man har behov av en öppning för t.ex. besiktning eller inspektion av kranar och ventilationsspjäll.
Lucka i plåt monteras snabbt och enkelt tack vare ett unikt monteringsbleck och en enkel monteringsanvisning. Luckan kan också monteras i mur- och betongväggar men då med ett speciellt inmurningsfäste.
Inspektionslucka Push-up monteras även den snabbt och enkelt och efter montering/spackling är luckan klar för målning, tapetsering eller plattsättning beroende på önskad ytfinish.

montage_inspektionslucka_tak

Inspektionsluckor i plåt

montage inspektionslucka plaot 01
1 Skär ut håltagningsmallen ur kartongen.Rita av mallen där luckan skall sitta.

montage inspektionslucka plaot 03
3 Montera ramen med bifogade fästbleck (lika många per sida).

montage inspektionslucka plaot 02
2 Skär ut hålet exakt efter mallen.
montage inspektionslucka plaot 04
4 Inspektionslucka Standard:Tryck in luckan i ramen.
Inspektionslucka EI 30 och EI 60:Tryck in luckan och vrid om låsanordningen.

Inspektionsluckor Push-up

montage inspektionslucka pushup 01
1 Med förpackningen följer en mall som du ritar av på väggen/taket där luckan skall monteras.

montage inspektionslucka pushup 03
3 Ramen fästs med skruv genom skivbeklädnaden och in i ramen. Använd lika många skruv per sida som skivbeklädnaden i luckan är fäst med per sida. Använd skruv med borrspets. Komplettera eventuellt skruvinfästningen med Knauf Danogips Montagelim

montage inspektionslucka pushup 02
2 Därefter sågar du med sticksåg ut hålet och placerar luckans ram från väggens/takets baksida, så att enbart den inre falskanten träder fram. Ramen bygger ca 35 mm så det ska vara ca 40 mm fritt åt alla sidor bakom skivbeklädnaden, d.v.s. inga reglar eller profiler som försvårar monteringen.

montage inspektionslucka pushup 04
4 Därefter är det bara att montera luckan på ramen med hjälp av de fjädrande fästhållarna, och trycka fast luckan.