Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Bearbetning av skivor

Montage

Bearbetning och hantering av kartongklädda, syntetfiberklädda gipsskivor samt cementbaserade skivor.

Lyft skivorna från paketet, dra inte. Undvik att framsideskartongen rivs sönder – “cigarrullning”. Låt enbart lång-/kortkanten vila mot den undre skivan. Bär gipsskivorna vertikalt. Använd bärhandtag. Undvik kantstötning, sätt aldrig ned skivornas hörn mot underlaget.

Bearbetning och hantering av skivor ska alltid ske med personlig skyddsutrustning rekommenderad av Arbetsmiljöverket.

Läs mer om Bearbetning av skivor (PDF)

Infästning i skivmaterial

De flesta föremål kan fästas in direkt i en gipsskiva. Det gäller både lätta föremål som tavlor och tyngre som exempelvis skåp.

Infästningen kan göras bl a på följande sätt:

  • Gipsskruv och två lag med Classic Board (normalgipsskiva)
  • Plugg/Expander och valfri Knauf Danogips gipsskiva
  • Kraftigare gipsskruv och Ultra Board som innersta skivlag

 

Det är endast vid dynamisk last och vid mycket tunga föremål som exempelvis bordsskivor, bänkar och handfat som förstärkning, i form av fixturer eller liknande, bakom gipsskivan behövs.

Infästning i Ultra Board se längst ner på sidan.

 

Regler för infästning

De flesta fästanordningar kan fästas direkt i gipsskivorna. Skåp och hyllsystem, från golv till tak, kan hängas upp på gipsskivor utan att detta ger problem med väggens stabilitet eller infästningen i väggen. Då det gäller mycket tunga föremål eller föremål som utsätts för dynamisk belastning (bordsskivor, handfat, toaletter och liknande) är det nödvändigt att bygga in förstärkningar i gipsväggkonstruktionen.

 

Upp till 200 kg per m2

Till och med mycket tunga föremål kan hängas direkt i väggens gipsinklädnad. En hylla fylld med böcker motsvarar en belastning på 80 till 100 kg per m2 väggyta. Försök som gjorts vid SBI har visat att sättning och utböjning är obetydlig (0 till 3 mm) vid en belastning på 200 kg per m2 väggyta. En ökning av belastningen till 400 kg per m2 medförde inte brott men en något större utböjning och sättning.

 

Beslag och pluggar

Det finns många olika utmärkta beslag och pluggar som kan användas för infästning i gipsskivor. Vi har valt att visa några utprovade typer.

X-krokar används till lättare föremål och pluggar till de tyngre.

infastning_skivmaterial_xkrok

 

Infästningar i Ultra Board

Ultra Board är en förstärkt skiva speciellt framtagen för att möjliggöra enkla infästningar. Kortling eller plugg behövs inte och styrkan i infästningarna är  ca 3x starkare än i vanlig Classic Board.

Den beräkningsmässiga lastkapaciteten är satt till 33 kg (utdragslast) med en 5 mm gipsskruv. Tunga- och/eller dynamiska- laster får inte förekomma.

Begränsningar

Det finns gränser för hur tätt fullt belastade fästanordningar (pluggar) kan placeras och hur mycket tätt sittande infästningar kan belastas.

Då den rekommenderade maximala belastningen utnyttjas i varje enskild infästning måste avståndet mellan fästpunkterna vara minst 300 mm. Inom en yta begränsad av en cirkel med 300 mm diameter får väggen inte belastas med mer än den maximala lasten för en plugg.

infastning_skivmaterial_01

infastning_skivmaterial_nylonexp

ultra_board_skruv

Infästning med kortling

Infästning med kortling kan många gånger öka lastförmågan. Oftast handlar det dock om att man vill ha en enklare infästning där inga krav på förborrning eller liknande krävs. En enkel plåt- eller träskruv för avsett underlag räcker. Kortlingar fälls in mellan reglar och kan bestå av färdig plåtprofil, massivt trä eller remsa av Plywood. Plywood kan kapas i remsor h>300 och fästas i vårt kortlingsbeslag KB 12. Genom att Plywood-kortlingen fälls in, och inte mekaniskt fästs i stommen, riskerar den inte genom rörelser påverka väggens kvalitet. Vid lättare infästningar, som löper över flera regelfack, kan plåtband PB100 användas.

 

Tänk på att!
  • Vid stora laster eller när lasterna är dynamiska ska alltid infästningarna dimensioneras separat.
  • Kortlingar ökar inte väggens momentkapacitet som ofta kan vara dimensionerande. Max moment är 0,3/0,4 kNm per regel vid enkla, respektive dubbla skivlag på Multireglar (MR).
  • Vid behov av högre böjstyvhet eller momentkapacitet, byts Multireglar ut mot Förstärkningsreglar (FR).

 

Kortling med Kortlingsbeslag KB 12

KB 12 monteras på regel av trä eller stål med förmonterad dubbelhäftande tejp. Remsa av Plywood monteras. Om istället skiva används, kompletteras med ytterliggare två KB 12 i överkant. Inga skruvar behöver normalt användas. Plywooden kläms mellan profil och gipsskiva.

Användningsområden: köksskåp, komoder, radiatorer och hatthyllor.

 

Lastfördelning med Kortlingsbeslag KB 12

En lastfördelande effekt uppnås genom tätt infäst gips/Plywood i samverkan. Plywood monteras i Kortlingsbeslag KB 12 varpå  kontinuerlig infästning s<150 utförs. Detta behöver man enbart göra om man önskar en lastfördelning/samverkan. Ytterligare en fördel är man inte behöver beakta hur tätt man sätter infästningarna.

Upphängningen görs sedan med bultar eller franska skruvar som förses med tryckavlastande brickor.

Användningsområden: Överallt där många tyngre infästningar inom ett litet område behövs.

kb12

 

Kortling med PB100

Plåtband på rulle, PB100, används förutom att kortla med till skivskarvar utanför regel. Den är därför relativt vanligt förekommande och lättillgänglig. Monteras direkt mot stommen eller mellan skivlag.
Användningsområden: Högskåp och vid andra infästningar med väl kända höjder.

 

Kortling i trä

Ett annat alternativ är att placera kortling i massivt trä i anpassad dimension mellan stålreglarna. Infästningen görs därefter i träregeln.
Användningsområden:  WC-handfat och liknande tillsammans med för ändamålet lämplig skruv. Man bör då beakta att istället ha Förstärkningsreglar (FR) i anslutningar p g a höga moment. För information om infästning av fixturer för tvättställ, vägghängda toaletter samt annan våtrumsinfästning hänvisas till Våtrumsväggar.

Väggsystem för offlentliga miljöer

Knauf Danogips väggsystem för offentliga miljöer har högre slagtålighet och förbättrad infästningsstyrka än våra traditionella innerväggar. Vare sig det gäller skolor, sjukhus, hotell eller dag- och fritidshem uppfyller systemet de krav som normalt förekommer.

Genom placering av den hårda gipsskivan Solid Board i två lag på en eller båda väggsidor erhålls en både stabil och ytstark innervägg som dessutom har en förbättrad ljudisolering.

Den högre infästningsstyrkan innebär att det är möjligt att få en gipsskivevägg som klarar infästningar direkt i gipsskivan utan att man behöver söka upp reglarna eller montera Plywood som innersta skivlag vilket kan försämra väggens ljud- och brandegenskaper samt förorsaka rörelser i väggen.

Provningar som vi har utfört visar att 2 st Solid Board i en väggkonstruktion tar lika mycket laster som en träbaserad skiva + en normal gipsskiva när det gäller tvärkrafter. Dessutom till ett lägre kvadratmeterpris jämfört med träbaserade skivor. Systemet fungerar ihop med både system Multiregel och system Förstärkningsregel och oavsett vilket sätt du väljer att montera skivorna, med skruv eller lim, uppnås en mycket stabil vägg med i vissa fall förbättrad ljudisolering. Givetvis kan även träreglar användas om så önskas.

I tabellen ser du rekommenderad maximal last för 2 st Solid Board och ett antal fästdon. Rekommenderad maximal last gäller enbart för statisk last, dvs inte för dynamisk last.

vom_fastdon

Tabellen ovan visar rekommenderad maximal belastning vilken är 1/3 av utförda provningars genomsnittliga brottslast. Värdena gäller enbart för statisk last.

Rekommenderad maximal belastning för olika fästdon - belastning vinkelrät mot byggskivan

infastning_tabell_vinkelrat_01

infastning_tabell_vinkelrat_02

Rekommenderad maximal belastning för olika fästdon - belastning parallellt med byggskivan

infastning_tabell_parallellt_01

infastning_tabell_parallellt_02