Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Dörrar, öppningar och skjutdörr

Montage

Montage av dörrar sker beror på vikten av dörrarna.

För montage av lätta dörrar används normalt vanliga reglar förstärkta med plywood eller träläkt.

Till tunga dörrar används förstärkningsreglar FR som fästs med vinkelbeslag. Även förstärkningsreglar kan förstärkas med plywood eller träregel. Infästning av vinkelbeslag görs genom skenan vid golv och tak. Regeln fästs till vinkelbeslaget med montageskruv.

Läs mer om Montage av Dörrar, öppningar och skjutdörr (PDF)

Dörröppningar

Planering ger mindre spill

Använd spillbitarna i första skivlag. Antingen som överstycken vid dörrar eller som över- och understycken vid fönster. De kan också användas som anpassningar i vägg- och takbeklädnadens första skivlag. Undvik skarvar i kant med öppningen i yttersta skivlag. Skarven kan dock placeras på detta sätt om en speciell skarvplåt, SKD, används. Denna hindrar sprickbildning då skarven ligger i kant med öppningen.

Skarvplåten, SKD, fästs med dubbelhäftande tejp på reglarna och gipsskivorna skruvas in i skarvplåten.

Dörröppningar

I väggar med trästomme utnyttjas stommen också till fäste för dörrkarmar mm. Håll ett lämpligt avstånd till karmen, så att det blir plats för kilar och eventuell drevning. Väggar med stålstomme måste förstärkas från golv till tak vid dörröppningarna, antingen med hjälp av blindkarmar eller förstärkningsreglar. Se exempel nedan. Vid stora belastningar används alltid förstärkningsreglar eller någon annan lösning som ger tillräcklig styrka.

1. Stålreglar typ Multiregel

2. Förstärkning i väggar med stålreglar: Blindkarm eller förstärkningsregel

3. Skenprofil i väggar med stålstomme

4. Ev. skarvplåt SKD

I väggar med stålstomme används lämpligen öppningsskena SKU som överliggare, alternativt görs dörröverliggaren av en skenprofil. Flänsarna klipps upp, så att profilen kan vikas. Sidostyckena bör vara minst 100 mm.

Karmomfattningar — Väggsystem med ett skivlag på varje sida
Lätt innerdörr

(Innerdörr med träram och lätt fyllning som belagts med 3mm skiva på båda sidor)

Konstruktionslösning med Dörregel DR-1

1. Skena SK

2. Kortling utförs av SKU

3. Dörregel DR-1, se snitt A-A

4. Dörregeln DR-1 fästs i golvskena med skruv

 

 

 

5. Dörregel DR-1

6. Spalten drevas med mineralull vid brand- och ljudisoleringskrav

7. Träkarm fästes in enligt Hus AMA och fabrikantens anvisningar

 

 

 

 

Konstruktionslösning med träregel

1. Skena SK

2. Kortling utförs med SK eller SKU

3. Träregel se snitt A-A

4. Träregel fästes i skenan med skruv

 

 

 

 

 

5. Hyvlad träregel, min. t=45 mm

6. Spalten drevas med mineralull vid brand- och ljudisoleringskrav

7. Träkarm fästes in enligt Hus AMA och fabrikantens anvisningar

 

 

 

 

 

Tung innerdörr

(Innerdörr av trä med massiv stomme)

Konstruktionslösning med förstärkningsregel

1. Skena SK

2. Kortling utförs av SK eller SKU

3. Förstärkningsregel FR fästes med förstärkningsklammer FRK i tak och golv

4. Förstärkningsklammer FRK vid golv

 

 

 

 

5. Förstärkningsregel FR

6. Spalten drevas med mineralull vid brand- och ljudisoleringskrav

7. Träkarm fästes in enligt Hus AMA och fabrikantens anvisningar

 

 

 

 

Karmomfattningar — Väggsystem med dubbla skivlag på varje sida
Lätt innerdörr

(Innerdörr med träram och lätt fyllning som belagts med 3mm skiva på båda sidor)

Konstruktionslösning med Dörregel DR-2

1. Skena SK

2. Kortling utförs av SKU

3. Dörregel DR-2, se snitt A-A

4. Dörregeln DR-2 fästs i golvskena med skruv

 

 

 

5. Dörregel DR-2

6. Spalten drevas med mineralull vid brand- och ljudisoleringskrav

7. Träkarm fästes in enligt Hus AMA och fabrikantens anvisningar

 

 

 

 

 

 

Konstruktionslösning med träregel

1. Skena SK

2. Kortling utförs av SK eller SKU

3. Väggregel, se snitt A-A

Väggregel (3) med träregel (5) kan bytas mot förstärkningsregel FR om karmens infästningar når förstärkningsregeln  

 

 

 

 

5. Hyvlad träregel, min. t=28 mm

6. Spalten drevas med mineralull vid brand- och ljudisoleringskrav

7. Träkarm fästes in enligt Hus AMA och fabrikantens anvisningar

 

 

 

Tung innerdörr

(Innerdörr av trä med massiv stomme)

Konstruktionslösning med förstärkningsregel/träregel

1. Skena SK

2. Kortling utförs av SK eller SKU

3. Förstärkningsregel FR fästes med förstärkningsklammer FRK i tak och golv

4. Förstärkningsklammer FRK vid golv

Denna omfattning kan utföras med enbart förstärkningsregel, om karmens infästningar når regeln. 

 

 

 

 

5. Förstärkningsregel FR

6. Hyvlad träregel, min. t=28 mm

7. Spalten drevas med mineralull vid brand- och ljudisoleringskrav

8. Träkarm fästes in enligt Hus AMA och fabrikantens anvisningar

 

 

 

 

Infästning av blindkarmar och reglar i golv och tak

Blindkarmar och förstärkta reglar fästes vid golv och tak med hjälp av vinkelbeslag. Till förstärkningsreglar finns det speciella klammer, FRK. Fästet skall utföras genom skenan.

Fäste av vinkelbeslag skall göras i skenan vid golv och tak.

Dörrar i väggar genom nedpendlat undertak

Om man skall bygga in tunga dörrar i väggar som förs in genom ett nedpendlat innertak, kan det bli nödvändigt att styva upp väggen. Detta för att undvika vibrationer i innertaket. Avstyvningen görs med en förstärkningsprofil, en kraftig läkt eller liknande, som monteras motsatt dörrbladet.

montage_dorroppning_skd

Skarvplåt för skarvning av gipsskivor över dörr — SKD.

montage_dorroppning_stalstomme

montage_dorroppning_sku

Skena med urklipp (öppningsskena) — SKU.

montage_oeppningar_doerr_massiv_2lag_01

Elevation

montage_oeppningar_laett_innerdoerr_2lag_02

Snitt A-A

montage_oeppningar_doerr_massiv_2lag_01

Elevation

montage_oeppningar_traeregel_02

Snitt A-A

montage_oeppningar_doerr_massiv_2lag_01

Elevation

montage_dros_dorregel_71_2

Snitt A-A

montage_oeppningar_laett_innerdoerr_2lag_01

Elevation

montage_oeppningar_laett_innerdoerr_2lag_02

Snitt A-A

montage_oeppningar_doerr_massiv_2lag_01

Elevation

montage_oeppningar_doerr_massiv_2lag_02

Snitt A-A

montage_oeppningar_blindkarm

Fäste av vinkelbeslag skall göras i skenan vid golv och tak.

montage_oeppningar_doerrar_i_nedpendl_undertak

Avstyvningen – 1 – utförs på väggsidan motsatt dörrbladet.

Väggar med skjutdörr

Skjutdörrar kan byggas in både i enkelväggar, dubbelväggar och påsalningsväggar. Normalt är det nödvändigt med ett hålrum på minst 100-120 mm, men mått kan skilja beroende på dörrfabrikat.

I den del av väggen där skjutdörren ska kunna passera finns det oftast inte plats för vanliga reglar. Istället kan sekundärprofil S 25/85 monteras med ett centrumavstånd på 300 mm. Man bör även använda förstärkningsreglar FR vid dörrens avslutningar, både inne i väggen och i själva dörröppningen. Använd förstärkningsskena FSK i dörröverliggaren.

Nedan visas ett exempel på hur en konstruktion med skjutdörr i en vägg med stålregelstomme skulle kunna utföras.

Konstruktionsprincip för skjutdörr i innervägg

 

skjutdorr_konstruktion

skjutdorr

Fönsteröppningar

Öppningar för fönster utförs enligt samma princip som öppningar för dörrar. Det är värt att tänka på att spillbitarna från fönsteröppningarna kan bli till ganska stora mängder gips. Det lönar sig därför att planera så att dessa bitar inte går till spillo.

Av erfarenhet vet man att det ofta kan bli problem med att fästa gardinstänger och liknande vid fönstren. Undvik problemen, sätt in en läkt, plåt eller en kloss på det ”känsliga” stället i stommen bakom skivorna. T.ex. en kloss/läkt i de övre hörnen av fönsteröppningen för fäste av beslag till gardiner.

montage_fonster_kloss

montage_fonster_ljusinslapp