Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Nedpendlat undertak

Montage

Konstruktionsprincip och material

1. Väggskena SK 70 (SKP 70)

2. Upphängning 0,8 x 25 mm bandstål eller liknande

3. Primärregel P 45

4. Sekundärprofil S 25/85

5. Gipsskivor 12,5 mm Surface Board eller 12,5 mm Classic Board i 1 eller flera lag

6. Spackling med pappremsa

7. Ev. isolering mineralull av rek. typ och tjocklek

montage_undertak_nedpendlat

Fäste stål-mot-stål

Knauf Danogips skruv Mech 1/Mech 2 14 mm

Fäste gips-mot-stål  

1 lag Knauf Danogips skruv Base 25 mm

2 lag Knauf Danogips skruv Base 38 mm

3 lag Knauf Danogips skruv Base 55 mm

Avstånd

A. Upphängning s1200 mm

B. Primärregel  P45 s1200 mm

C. Sekundärprofil S25 max s600 mm*

H1. Väggskena över färdigt innertak som total skivtjocklek

H2. Höjd, sekundärregel 25 mm

H3. Höjd, primärregel 45 mm

*) Vid montage av 1 lag skivor längs läkten

– max s300 mm.

Under fuktiga byggförhållanden

– max s400 mm.

OBS! Upphängning och infästning skall dimensioneras, och hänsyn måste tas till om innertaket skall bära gångbroar eller liknande.

Underlag

Skena monteras på alla väggar och eventuella bjälkar. Regelns underkant läggs i plan, kom ihåg att ta hänsyn till skivornas tjocklek. Regeln skruvas, spikas eller skjuts fast var 400-600 mm. Mot gipsskivevägg fästes den med skruvar mot väggreglarna. Primärreglarna P45 monteras med max 1200 mm avstånd. Upphängningarna monteras mellan bjälklag och primärprofil med max 1200 mm avstånd. Primärprofilen P45 fästes vid upphängningen med 2 st skruvar per fästpunkt. Primärprofilen skruvas mot väggskenans övre fläns.

Upphängningarna placeras mitt emellan sekundärreglarna. Vid skarv av primärregel måste upphängning finnas inom 100 mm varför extra upphängning här blir nödvändig. För brandklassade innertak skall upphängningarna vara fästade med stålplugg. Plastpluggar eller andra ej brandsäkra fästelement är inte tillåtna.

Väg in primärreglarna med hjälp av vattenpass eller laser. Primärreglarna P45 kan skarvas med ett överlapp på min 200 mm och med en upphängning vid skarvstället. Sekundärprofilerna S25 monteras vinkelrätt mot primärreglarna med max s-avstånd på 600 mm. De fästes till primärreglarna med 2 st skruv eller 2 st sekundärbyglar i varje krysspunkt och med 1 st skruv till väggskenans nedre fläns. Sekundärprofilerna kan skarvas med ett överlapp på min 200 mm.

OBS! Det kan vara nödvändigt med ett mindre s-avstånd mellan sekundärreglarna, t.ex. max 300 mm vid längsmontage av 1 lag skivor.

Beklädnad

Skivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad ett lager skall alla kortkantsskarvar vara understödda. Vid beklädnad i flera lager skall skivorna förskjutas på så sätt att de inte linjerar med lång- och kortkantsskarvar från lager till lager, gäller ej om Surface Board är yttersta lag. Yttersta laget bör monteras tvärs läkten för att möjliggöra skruvning av kortkanterna.

Surface Board 12,5 mm

– Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se vidare Montage/System Innertak/Släta tak med Surface Board

Classic Board 12,5 mm

– Används alltid som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagskonstruktion.

– Kan användas som yttersta lag.

Nyckeltal – Ungefärlig åtgång per m2 takyta. Nyckeltalen i denna tabell är endast vägledande och rimligheten i beräknade resultat skall bedömas av användaren. Hänsyn måste tas till spill.
P/S s300 s350 s400
Primärprofil 0,9 m 0,9 m 0,9 m
Sekundärprofil 3,4 m 2,5 m 2,3 m
Sekundärbygel 5,6 st 4,2 st 3,7 st
Upphängning 0,7 st 0,7 st 0,7 st
Kantprofil Rummets omkrets (m)