Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Nedpendlat undertakssysystem CD-1

Montage

CD-1 är ett nedpendlat undertak vars bärprofil och tvärprofil ligger i samma nivå. Alla underlagskomponenter består av galvaniserat stål. Längs alla anslutande väggar monteras kantprofil UD 28x27 som skruvas, spikas eller skjuts fast s400-600 mm. Mot gipsskivevägg fästes den med skruvar till väggreglarna.
Upphängning

Det finns olika typer av upphängning, t.ex justerbart ankare och direktbeslag. Vald upphängning monteras mot befintligt underlag eller med t.ex. skruv eller krok. Om plugg används och taket är brandklassat skall dessa vara av stål då plastplugg ej är brandsäkra. Infästningen dimensioneras med hänsyn till egenvikt och belastning från t.ex. isolering, installationer och armaturer. Avstånd mellan upphängning, se tabell längre ned på sidan.
montage_innertak_cd1_01

1. Kantprofil (UD).    4. Tvärprofil.
2. Upphängning.        5. Nivåbeslag.
3. Bärprofil.               6. Gipsskivor.

a. Avstånd mellan hängare.
b. Avstånd mellan bärprofiler.
c. Avstånd mellan tvärprofiler.
montage_innertak_cd1_02

UD-profil. Profil UD 28×70 monteras längs alla anslutande väggar.

montage_innertak_cd1_03

Nivåbeslag till system CD-1. Samtliga flikar skall vikas ned vid montage.

montage_innertak_cd1_05

Justerbart ankare och upphängare. Max belastning 25 kg/st.

Bärprofil

Bärprofilerna (CD 60×27) monteras i vald upphängning och skjuts in i kantprofilen (se figur till höger). Det är viktigt att väga in bärprofilerna med vattenpass eller laser. Bärprofilerna monteras alltid med 1200 mm avstånd. Profilerna skarvas med skarvbeslag om nödvändigt.

Vid system CD-1 läggs bärprofilen in i kantprofilen och tvärprofilen monteras mellan bärprofilerna med hjälp en ett nivåbelag så att alla stålprofiler ligger i samma nivå.

montage_innertak_cd1_06

Bärprofilerna skjuts in i kantprofilen.

Tvärprofil

Tvärprofilerna (CD 60×27, längd 1135 mm) monteras vinkelrätt mellan bärprofilerna och fästes med nivåbeslag. De 8 flikarna på nivåbeslaget skall vikas ned och skruvas fast i tvärprofilerna med plåtskruv typ Mech 2.

Tvärprofilerna är färdigkapade i längden 1135 mm, för att passa in mellan bärprofilerna. Avstånden mellan tvärprofilerna beror på skivans bredd och antal skivlager, se schema nedan.

montage_innertak_cd1_04

Bär- och tvärprofil CD 60×27. Denna profil används både som bärprofil och tvärprofil i båda CD systemen.

Beklädnad

Skivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad i ett lager skall alla skarvar vara understödda. Vid beklädnad i flera lager skall skivorna förskjutas på så sätt att de inte linjerar med lång- och kortkantskarvar från lager till lager, gäller ej om Surface Board är yttersta lag. Det yttersta laget monteras så att kortkanterna kan skarvas över en profil.

Surface Board 12,5 mm

– Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se vidare Montage/System Innervägg/Släta tak med Surface Board

Classic Board 12,5 mm

– Används som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagskonstruktion.

– Kan användas som yttersta lag.

Secura Board 15,5 mm

– Vid brandklass El60 används 2 lag Secura Board som 1:a och 2:a lag på CD-1 systemet.

– Surface Board kan användas som yttersta lag för att klara extra höga krav på ytjämnhet och finish.

Skivorna fästes med gipsskiveskruvar till profiler och kantskenor.

Ljudtätning

För bästa ljudisolering är det viktigt att alla anslutningar mot angränsande byggnadsdelar är täta. Detta görs med fördel med akustisk tätmassa efter montage av första skivlag.

Val av skruv
Antal skivlag – Skruvtyp
1 skivlag – Base 25
2 skivlag – Base 38
3 skivlag – Base 55

montage_innertak_cd1_07

Nyckeltalen i denna tabell är endast vägledande och rimligheten i beräknade resultat skall bedömas av användaren. Hänsyn måste tas till spill.

montage_innertak_cd1_08

*) 300 gäller för perforerade gipsskivor samt för skivmontage tvärs bärprofilerna. Angivna avstånd ovan (a & b) gäller endast för belastning från stålprofiler och gipsskivor. Om konstruktionen belastas med t.ex. mineralull och installationer skall upphängningen dimensioneras för detta.

**) I detta fall måste tvärprofiler kapas till 835 mm.