Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Akustikprofil AP i bjälklag

Montage

Akustikprofil är avsedd för 2 till 3 lager gips

Akustikprofil AP, har utvecklats för att ge mycket goda ljudisoleringsegenskaper. Effekten uppnås genom att Akustikprofilen ger en fjädrande upphängning åt gipsskivorna. Montaget måste ske med noggrannhet så att eftersträvad ljudisolering uppnås. Väsentligt är att Akustikprofilen monteras med rätt centrumavstånd och att fjädringseffekten inte ”kortsluts” genom felaktig skarvning av profilerna eller genom felmonterade installationer.

Maximalt infästningsavstånd för Akustikprofilerna är s600 mm. Kortare infästningsavstånd kan ge en viss försämring av ljudegenskaperna. Vid s300 mm på de bärande balkarna rekommenderas infästning i varannan balk (infästningen sker i sicksack så att alla balkar får förbindning med Akustikprofilerna).

1. Akustikprofiler skall monteras med inbördes centrumavstånd 400 mm vid 2 lag 13 mm gips och centrumavstånd 300 mm vid 3 lag 13 mm gips eller 2 lag 15 mm gips. Vid avslutningsfack får avståndet vara kortare.
montage_innertak_akustikprofil_01

Akustikprofiler monteras med s400 mm vid 2 lag 13 mm gips och s300 mm vid 3 lag 13 mm gips eller 2 lag 15 mm gips.

2. Akustikprofil skall fästas i trä-eller stålbalkarnas underfläns. Det är viktigt att infästningen sker i de förborrade hålen eller högst 25 mm därifrån så att profilen blir fjädrande. Infästning mellan de förborrade hålen försämrar ljudisoleringen kraftigt.

Skruv för infästning i trä: Umbo 32 mm

Skruv för infästning i stål: Umbo+ 32 mm
montage_innertak_akustikprofil_02

Akustikprofil fästs i trä-eller stålbalkarnas underfläns.

3. Skarvning sker genom att de båda AP-profilerna monteras kant i kant med de förborrade hålen mitt för varandra. Skarven skall alltid göras vid ett stöd. Profilens nedre fläns får ej skarvas omlott.
montage_innertak_akustikprofil_03

Skarvning av AP-profiler.

4. Installationer får ej dras så att rören kläms mellan balk och Akustikprofil. Installationer bör därför dras parallellt eller vinkelrätt mot profilen, ej diagonalt. VIKTIGT! Installationer som används får inte orsaka kortslutning mellan gipsskivor och balkar. Max. storlek ø 16 mm.

Beklädnad
montage_innertak_akustikprofil_04

Installationer får ej dras så att rören kläms mellan balk och Akustikprofil.

5. Normalt skruvas gipsskivorna fast med de pappklädda långkanterna tvärs akustikprofilerna. Den understa och synliga gipsskivan bör sättas upp så att långkantsskarvarna företrädesvis är vinkelräta mot fönstervägg. Gipsskivor monteras med förskjutna kortkantskarvar och långkantsskarvar mellan lagen. Vid undre lagret kortkantsskarvar skall skivändarna vara fasade. Undre lagets kortkantsskarvar skruvas alltid i akustikprofil. Gipsskivor fästes med gipsskiveskruv, s200 mm längs skivkanten, och s300 mm inne på skivan. Skruv skall placeras 10 mm från kartongklädd kant och 15 mm från skuren kant.
montage_innertak_akustikprofil_05

Den understa och synliga gipsskivan bör sättas upp så att långkantsskarvarna företrädesvis är vinkelräta mot fönstervägg.

6. Det är viktigt att gipsskruvarna inte är så långa att de riskerar att nå balken och därmed orsaka en ljudbrygga, vilket försämrar ljudegenskaperna avsevärt. Använd de skruvar som föreskrivs.

Skruv för infästning av 1:a lagret Classic Board på akustikprofil: Base 25 mm.

Skruv för infästning av 2:a lagret Classic Board på akustikprofil: Base 38 mm.

Skruv för infästning av 3:a lagret Classic Board på akustikprofil: Base 55 mm.

Fogtätning
montage_innertak_akustikprofil_06

Gipsskruvarna får inte vara så långa att de riskerar att nå balken och därmed orsaka en ljudbrygga.

7. Det är viktigt att takets anslutningar mot vägg är täta. Denna kan utföras med akustisk tätmassa eller med torr fogtätning. Tätning med akustisk tätmassa utföres vid det första skivlaget. Med fogdjupet 13 mm (skivtjocklek) bör fogbredden vara ca 10 mm.

montage_innertak_akustikprofil_07

Det är viktigt att takets anslutningar mot vägg är täta.