Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Step Board golvmontage

Montage

Vår golvskiva i gips, Step Board, är en 12,5 mm tryckfast gipsskiva speciellt utvecklad för att kunna klara de påfrestningar som den utsätts för som undergolv. Step Board är lämplig för de flesta typer av underlag och golvbeläggningar. Golvskivan används i bostäder, kontor, skolor, hotell och andra lokaler där ej större punktlaster förekommer. Skivan är formstabil, enkel att hantera och montera och kan användas både vid nybyggnad och renovering. Beroende på underlag läggs golvskiva i ett lag eller som flytande undergolv i två skivlag. Om man använder olika skivtyper i en tvålags-konstruktion är det viktigt att golvskivan alltid ligger överst.

Skivan består av en glasfiberarmerad gipskärna mellan två lager extra stark kartong. Golvskivan har rak kant utan försänkning och dess format, vikt och styrka skiljer sig från vanliga gipsskivor för väggar och tak.

Användningsområden

Step Board är avsedd som underlag för parkett, golvplattor, heltäckningsmattor, vinyl- eller linoleumgolv, klinker med mera. För tunna material är det viktigast att underlaget rör sig så lite som möjligt. Detta krav uppfylls med Step Board.

Till flytande golv skall två lag Step Board användas – en lösning som bl.a. ger bättre ljuddämpning än med ett lag. Det krävs ett fast underlag av t.ex. golvbrädor, spån- eller plywoodskivor.

Ännu bättre ljuddämpning får man med två lag Step Board på ett isolerande lager. Det ökar samtidigt värmeisoleringen, och lösningen kan användas på alla hårda underlag. På golv som kan komma att utsättas för belastning av tungt rullande material bör man söka andra lösningar. Detsamma gäller ytor som utsätts för kontinuerlig rullstolsbelastning.

Hantering och lagring

För att skivorna skall kunna hålla sig raka och plana under transport och lagring levereras Step Board alltid på pall från fabrik.

Om skivorna måste lastas om är det viktigt att placera dem på ett helt plant underlag. För skivor som skall användas till flytande golv är det speciellt viktigt att undvika deformation under lagringen.

Om lagringen sker utomhus måste skivorna täckas över så att de inte utsätts för regn eller vattenstänk.

 

Förberedelser

För golvläggning i samband med nybyggnation måste underlaget vara plant och rent från damm och smuts.

Mindre ojämnheter på befintligt golv kan jämnas ut genom att lägga in lumppapp eller liknande. Vid större ojämnheter måste golvet jämnas ut med golvspackel.

Vid renovering krävs det ytterligare förberedelser. Existerande golvbeläggning, heltäckningsmatta eller liknande skall tas bort. Undersök om avståndet från dörrunderkanter till ovankant av färdigt golv är minst 10 mm, annars måste dörrarna höjas. Ta bort alla golvlister, golvsocklarna kan däremot sitta kvar.

Om golvet skall isoleras med cellplast- eller isoleringsskivor måste alla lister tas bort.

Rengöring och avfettning skall göras före läggning av golvskivorna.

På spånskiva

Ett skivlag Step Board

Vid tunnare beläggningar t ex linoleum och plastmatta bör skivorna limmas, se nedan. Vid tjockare beläggningar t ex parkettgolv ska skivorna limmas, se nedan, eller skruvas s300 längs kanter. Kortkantsfogar förskjuts.

Två skivlag Step Board eller Classic Board + Step Board

Den övre skivan (Alltid Step Board överst) limmas och läggs tvärs den undre skivan. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm från rad till rad. Se även till att fogarna inte sammanfaller med den underliggande skivans fogar, avstånd minst 150 mm, i annat fall utfylls försänkta kanter (om Classic Board är undre skiva) med gipsbruk eller spackel. Knauf Danogips Golvlim påföres flödigt det rengjorda underlaget med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim ha jäst upp längs samtliga skarvar.

Olika alternativ för fastsättning av Step Board:

 

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas längs kanter tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan längs kanter med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Alternativ 3

Golvskivorna fästes med skruv s400 längs kanter. Skruv tas bort när limmet torkat. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Lim:

Knauf Danogips Golvlim. Åtgång: Vid ett lag hellimning ca 0,4 l/m2

På cellplast

Golvet skall ej utsättas för stora punktlaster.

Cellplastisoleringen skall utgöra ett helt och plant underlag. Isoleringsskivornas tryckhållfasthet är avgörande för slutresultatet. Cellplast skall ha volymvikt min. 30 kg/m3 Tjocklek väljs efter behov, dock min. 20mm.

Golvkonstruktionen utförs med två gipsskivor. Det första laget på cellplasten kan antingen vara normalgipsskiva Classic Board (helst med rak kant) eller Step Board. Det övre laget skall vara Step Board.

Classic Board+ Step Board

Classic Board läggs ut tvärs isoleringsskivorna med förskjutna kortkanter. Step Board hellimmas tvärs normalgipsskivan. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm från rad till rad. Se även till att fogarna inte sammanfaller med Classic Board-fogarna, avstånd minst 150 mm, i annat fall utfylls ev försänkta kanter med gipsbruk eller spackel.

Knauf Danogips Golvlim påföres flödigt det rengjorda underlaget med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim ha jäst upp längs samtliga skarvar.

Olika alternativ för fastsättning av Step Board:

 

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Step Board + Step Board

De båda skivlagen monteras med förskjutna lång- och kortkanter så att genomgående fogar undviks. Långkantsfogar förskjuts 300 mm, en halv skivbredd. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm, både inom skivlaget och mellan skivlagen. Limning utförs på samma sätt som för Step Board på normalgipsskiva, se ovan.

Lim:

Knauf Danogips Golvlim. Åtgång: Vid ett lag hellimning ca 0,4 l/m2

På Platonmatta

Golvet skall ej utsättas för stora punktlaster.

Golvkonstruktionen utförs med dubbla golvskivor Step Board på Platonmatta.

Step Board+ Step Board

De båda skivlagen monteras med förskjutna lång- och kortkanter, så att genomgående fogar undviks. Långkantsfogar förskjuts 300 mm, en halv skivbredd. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm, både inom skivlaget och mellan skivlagen.

Knauf Danogips Golvlim påföres det första laget Step Board med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim jäst upp längs samtliga skarvar.

Olika alternativ för fastsättning av Step Board:

 

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Lim:

Knauf Danogips golvlim. Åtgång: Vid ett lag hellimning ca 0,4l/m2

På TRP-plåt

Golvet skall ej utsättas för stora punktlaster. TRP-plåt väljs enligt anvisningar för respektive bjälklagstyp under Byggsystem/System Bjälklag/SBS-bjälklag.

Golvkonstruktionen utförs med två skivlag gipsskivor. Det första skivlaget på TRP-plåten kan antingen vara normalgipsskiva Classic Board (helst med rak kant) eller Step Board. Det övre laget skall vara Step Board.

Classic Board + Step Board

Classic Board läggs ut med förskjutna kortkanter och fästs till trapetsplåt med lämplig gipsskruv, 10 st/m2 . Ev försänkta kanter utfylls med gipsbruk eller spacklas. Step Board hellimmas tvärs Classic Board. Kortkantsfogar förskjutes min. 400 mm från rad till rad. Se även till att fogarna inte sammanfaller med Classic Board-fogarna.

Knauf Danogips Golvlim påföres flödigt det rengjorda underlaget med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim ha jäst upp längs samtliga skarvar.

Olika alternativ för fastsättning av Step Board:

 

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar.Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Lim:

Knauf Danogips Golvlim.

Åtgångstal

Limåtgång Knauf Danogips Golvlim: Vid ett lag hellimning åtgår ca 0,4 l/m2

På träunderlag

För ytavjämning av gamla trägolv som skall förses med nytt ytskikt.

 

Classic Board + Step Board

Classic Board monteras med långkanter vinkelrätt mot golvbrädornas riktning och skruvas fast i underlaget med skruv s300 längs kanter och s600 längs skivans mittlinje. Kortkantsfogar förskjuts. Step Board hellimmas tvärs Classic Board. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm från rad till rad. Se även till att fogarna inte sammanfaller med Classic Board-fogarna, avstånd minst 150 mm, i annat fall utfylls försänkta kanter med gipsbruk eller spackel. Knauf Danogips Golvlim påföres flödigt det rengjorda underlaget med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim ha jäst upp längs samtliga skarvar.

Olika alternativ för fastsättning av Step Board:

 

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas längs kanter tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Alternativ 3

Golvskivorna fästes med skruv s400 längs kanter. Skruv tas bort när limmet torkat. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Lim:

Knauf Danogips Golvlim. Åtgång: Vid ett lag hellimning ca 0,4 l/m2 .

Ytbehandling

Om ytbeläggningen är parkett eller heltäckningsmatta räcker det att spackla eventuella hål och skador som uppstått under montaget.

Om man avser att lägga en tunn beläggning på gipsskivorna måste man göra en mycket noggrann punkt- och skarvspackling med golvspackel. Lagningar och skarvar måste slipas och allt slipdamm tas bort innan beläggningen monteras. Om golvet är utsatt för släpljus bör hela golvet bredspacklas och slipas före mattläggning.

Step Board med tunna ytbeläggningar klarar de belastningar som normalt förekommer i bostäder och kontor. Underlagets styvhet inverkar på möjligheterna till ett långvarigt gott resultat. Styvheten (svikten) bedöms från fall till fall. Golvet måste vara så plant att skivorna ej knäcks.

I arbetslokaler eller där golvet utsätts för hjulbelastning skall golvskivorna grundas med primer samt spacklas med min. 2 mm golvspackelmassa.

Då speciellt höga krav ställs på undergolvet som t.ex. läggning av kakel och klinkers, rekommenderas först en primer, vilken utföres enligt bruksanvisning för aktuell typ av golvspackel. På detta sätt undviks för snabb uttorkning av kakelfixet.

OBS! Till flytande golv skall man inte använda flytspackel av självplanande typ. Det kan skapa spänningar som orsakar sprickor och ojämn yta.

Kapning och tillpassning

Step Board har raka och exakta kanter för att man skall kunna montera dem tätt mot varandra. Tillpassningen gör man med fintandad såg för att få kanterna att bli så exakta som möjligt.

Montage

Skruvning av översta laget gipsskivor bör undvikas. Knauf Danogips Golvlim stryks så flödigt på både lång- och kortkanter att limmet trycks upp ur fogarna när golvskivorna pressas samman. Överflödigt lim torkas bort med fuktig trasa. Golvskivorna bör fixeras med tyngder eller skruv tills limmet torkat.

Step Board skruvas med maskin som har reducerat varvtal. Skruv skall vara av typ golvgipsskruv, 32 mm för enkelt skivlag eller 42 mm vid dubbla skivlag Step Board.