Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

FHB golvmontage

Montage

Vår golvskiva i pressat gipsfibermaterial, FHB, är speciellt utvecklat för att kunna läggas fribärande och klara även mycket höga laster.

Systemet finns i fyra tjocklekar: 19 (som läggs med fullt understöd) 25, 28 och 38 mm beroende på lastfall. Skivans höga densitet borgar också för mycket goda ljudegenskaper.

FHB är lämplig för de flesta underlag och golvbeläggningar och används i alla typer av lokaler.

Skivan är formstabil, enkel att hantera och montera och kan användas både vid nybyggnad och renovering. Godkänd även i våtutrymmen enligt BKR/GVK:s branschregler.

Skivan har not och spont som sammanfogas med lim.

Användningsområden

FHB kan användas på alla typer av underlag såsom träbjälkar, stålprofiler, spånskiva, tryckfast isolering, platonmatta, trapetsplåt, betong och granulat.

Skivan är ett utmärkt underlag för alla standardgolvbeläggningar som t ex klinker, trägolv, linoleum och plastmatta.

Kapning och tillpassning

Skivan kapas lättast med högvarvig cirkelsåg och diamantklinga. Använd andningsmask och/eller kopplad dammsugare.

Montage

Säkerställ att skivan släpps 10 mm från anslutande konstruktion och täta hålrummet runt om.

Skivorna läggs sedan ut sammanhängande på rad och sammanfogas. Not och spont skall sitta ihop helt. Använd montageverktyg eller motsvarande. Skivskarvarna limmas med Knauf Danogips Weiss-lim. Temperaturen får ej understiga 10°C. Säkerställ att flödigt med lim appliceras både i not och spont. Limmet ska tränga ut på både ovan och undersida. Överskott av lim kan sedan lätt skrapas bort.

Nästa rad påbörjas med den avkapade delen från sista skivan på raden innan. Observera dock att skivskarven måste ha ett överlapp på min 250 mm.

Belasta inte golvet på 12 timmar.

Dilatationsfogar skall nyttjas om golvet löper mer än 15 m i någon riktning eller enligt behov t ex i dörröppningar.

Åtgångstal

Knauf Danogips Weiss-lim: 85 ml/kvm

Ytbehandling

För att säkerställa att fogar inte framträder i släpljus vid tunnare golvbeläggningar typ plastmatta skall golvet primas och sedan flytspacklas 2-4 mm. Torktiden varierar med rådande klimat och produkter.